مرور رده

علوم انسانی

ترس های کودکی – رایج ترین ترس های دوران کودکی وهر گروه سنی – پرشین مقاله

ترس های کودکی ابهامات گوناگونی در زمینه ریشه ترس وجود دارد. برخی از افراد اعتقاد دارند که ریشه ارثی دارد. در حالی که دیگران بر این باورند که ترس منشأ اکتسابی است و به عنوان یک…

خشونت های خانوادگی – بررسی خشونت های خانوادگی – پرشین مقاله

خشونت های خانوادگی خشونت های خانوادگي پديده اي جديد نيست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعي جديد است .در كشورهاي غربي از حدود سي سال پيش و در ايران از چند  سال پيش نگاه افراد…

فشار روانی – مقایسه راهبردهای رویاروی با فشار روانی کودکان – پرشین مقاله

فشار روانی مطالب این فصل شامل دو بخش (فشار روانی و راهبردهای رویارویی، فشار روانی و راهبردهای رویارویی با مشکلات یادگیری) می باشد. در بخش اول بعد از مقدمه به موضوع فشار روانی…

برج های خنک کننده – واحد سرویس های جانبی و برج های خنک کننده – پرشین مقاله

برج های خنک کننده برج هاي خنک کننده در صنعت جهت کاهش آلودگي حرارتي بطور کلي استفاده مي شود که نهايتاَ در دستگاههاي زيادي از قبيل پمپها و توربين ها و مبدل هاي حرارتي از آن استفاده…

عوامل موثر در یادگیری – تعریف و عوامل موثر در یادگیری – پرشین مقاله

عوامل موثر در يادگيري عوامل موثر در يادگيري عبارت است از فرايند تغييرات نسبتاً پايدار بالقوه فرد بر اثر تجربه. در تعريف فوق مفاهيمي وجود دارد كه براي درك بهتر آنها را تحليل…

کارشناسی ارشد – پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد – پرشین مقاله

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد، ايمني عبورومرور يكي ازاصول اساسي برنامه ريزي حمل ونقل است كه با گسترش فن آوري وتوسعه شهرها، نيازبه توجه ودقت نظر بيشتري يافته است. دركشورهاي توسعه…

ویژگی های شخصیتی – رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل تهران – پرشین مقاله

ويژگي هاي شخصيتي ويژگي هاي شخصيتي عنوان پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران است.چون ازدواج و زناشويي و همينطور رضايت…