قالی – بررسی قالی کاشان – پرشین مقاله

قالی

قالی ایران که عامل بزرگ شناسایی کشور کهنسال ما به جهانیان گشته و اکنون در زندگانی همه اقوام بشر از هر نژاد و ملت خود نمایی می کند، گذشته از تأمین نیازمندی های زندگی و تشکیل اندوخته پر بهای هر خانه و خانواده‌ای، ارزنده‌ترین نماینده اندیشه های لطیف انسانی و زیباترین پدیده های دلپذیر هنری و هم به شمار می‌رود. این صنعت ظریف که چکیده ذوقهای سرشار و مولود سلیقه و ابتکار استعدادهای هنری گروهی از افراد آزموده و ورزیده می باشد.

این تحقیق دانشجویی بررسی قالی کاشان مستمل بر۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست

مقدمه: ۲

سوابق تاریخی.. ۲

دوره اول: ۸

قالی جوشقانی: ۱۱

قالیچه های ابریشمی.. ۱۶

قالی ابریشمی کاشان معروف به لهستان.. ۱۷

قالیچه های معروف به لهستانی.. ۱۹

ساختار. ۲۰

طرحهای رایج.. ۲۳

رنگ بندی.. ۲۵

رنگرزی.. ۲۷

ابعاد. ۲۷

توزیع جغرافیایی.. ۲۷

نقاط قالیچه باف: ۲۷

نقاط مختلط باف: ۲۸

آران و بیدگل: ۲۹

منطقه کوهپایه: ۳۰

ابیانه: ۳۱

وضعیت فعلی.. ۳۱

منابع و مآخذ.۳۳

.

مقاله بررسی قالی کاشان از پرشین مقاله

خلاصه کوتاه از مقاله بررسی قالی کاشان را در زیر میتوانید ببینید.

مقدمه

قالی ایران که عامل بزرگ شناسایی کشور کهنسال ما به جهانیان گشته و اکنون در زندگانی همه اقوام بشر از هر نژاد و ملت خود نمایی می کند، گذشته از تأمین نیازمندی های زندگی و تشکیل اندوخته پر بهای هر خانه و خانواده‌ای، ارزنده‌ترین نماینده اندیشه های لطیف انسانی و زیباترین پدیده های دلپذیر هنری و هم به شمار می‌رود. این صنعت ظریف که چکیده ذوقهای سرشار و مولود سلیقه و ابتکار استعدادهای هنری گروهی از افراد آزموده و ورزیده می باشد، ….

سوابق تاریخی

کاشان از شهرهای مرکزی ایران است که در جنوب کویر نمک و دریاچه قم و حدود ۲۵۰ کیلومتری تهران قرار دارد. کاشان به علت ارتفاع اندک از سطح دریا دارای تابستانهایی خشک و فصولی کم باران است. بخل آسمان و بضاعت اندک زمین، موجب خشکی و کم بهرگی این خطه بوده است.

قالی جوشقانی

این قالی که در فرمان نامبرده شاه طهماسب «کوشکانی» نامیده شده از آغاز کار بر عکس قالی کاشان از صنایع روستایی بوده که با پشم مرغوب گوسفندهای محلی بافته میشد. در عهد شاه عباس بکار بردن ابریشم و گلابتون زر و سیم در قالی جوشقان هم معمول گردید که نمونه آن قالیچه‌های روی قبر و درگاههای مقبره شاه عباس دوم است که در موزه  های قم و ایران باستان موجود می باشد.

قالیچه های معروف به لهستانی

این نوع قالیچه که از ابریشم خالص با تارهای زروسیم بافته شده متعلق بدوره ایست که صنایع نساجی ابریشمی زربفت و قالی بافی کاشان به اوج کمال و تجمل رسیده بود. این قالیچه های زربفت از آنجائیکه اولین بار در لهستان مشهور گردید.

ساختار

در کاشان تار و پود از نخ پنبه ای است، و ابریشم فقط در قالیهای بسیار ظریف به کار می رود. برای پود زیر که ضخیمتر از پود رو است(پود زیر)، از دو نوع نخ کاشانی (اصطلاحاً شهری و اصفهانی) استفاده می شود. نخ اصفهانی کلفت تر از نخ شهری است، به نحوی که پود ۱۰ لای اصفهانی معادل پود ۱۲ لای شهری است. نخ شهری از نخ نمره ۵ است و پود زیر متداول از ۱۶ تا ۲۴ لا دارد، ۲۴ لایی را بیشتر در قالیهای ۱۵تا۲۰ رجی جوشقانی مصرف می کنند اما گاهی اوقات در قالی کاشانی هم پود ۲۴ لایی به کار می رود

رنگ بندی

رنگ نقوش در قالیهایی که دارای زمینه سفید عاجی هستند، عموماً خاکستری، قهوه ای، توتونی، عاجی و سیاه است.  و در قالیهای دارای نقوش هراتی موسوم به مستوفی که قبلاً به آنها اشاره شد رنگها دارای آن لطافت و ظرافت لازم نیستند و این امر بخصوص در قالیهای جدید مشاهده می شود. معمولاً در این قالیها دو رنگ مسلط وجود دارد که آبی و قرمز هستند (مایه های مختلفی از قرمز آجری) و موجب بوجود آمدن یکنواختی نسبتاً تیره ای در رنگ قالی می شوند.

توزیع جغرافیایی

قراء و قصبات کاشان و نطنز، گرچه در فن بافندگی و نقشه تابع و دنباله روی کاشانند، لیکن با توجه به قطع نقشه و ظرافت، منطقه را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:نقاط قالیچه باف، به نقاطی می گویند که در آنها تا میزان ۹۰ درصد قالیچه بافته می شود.نقاط مختلط باف، به نقاطی اطلاق می شود که کلیه قطعها بخصوص ابعاد بزرگ، یعنی ۳×۲و بیشتر در آنها تولید می شود.

.

نظرات بسته شده است.