پرورش کرم ابرایشم – اصول پرورش کرم ابریشم – پرشین مقاله

اصول  پرورش کرم  ابریشم

پرورش کرم ابریشم  گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشکار گردید.

این تحقیق دانشجویی اصول پرورش کرم ابریشم مشتمل بر۸۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته زیست شناسی

فهرست مطالب

تاریخچه کرم ابریشم۲

وضعیت ابریشم در ایران۳

چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران۵

برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران۶

مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران۷

توتستان۷

شکل و فرم توتستان۷

برگ۸

شاخه و جوانه. ۸

ریشه. ۸

گل۹

رشد توتستان۹

روشهای تولید نهال توت۹

بذرکاری۱۰

روش بذر کاری۱۰

پیوند زنی۱۱

پیوند کیسه ای۱۱

خوابانیدن شاخه. ۱۲

قلمه چوب برم (Soft Wood Cutting) 13

قلمه چوب سخت( Hard Wood Cutting ) 15

خزانه نهال۱۶

انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آنها ۱۷

روش انتقال نهال توت۱۸

ایجاد توتستان۱۹

وضعیت هواشناسی۱۹

وضعیت جغرافیایی۲۱

بررسی خاک شناسی۲۲

بهبود اسیدیته خاک با آهک۲۲

روش پیداکردن بیماریهای پوسیدگی ریشه. ۲۲

انتخاب نهال توت۲۳

فاصله بین درختان۲۴

کودهای لازم برای کاشت۲۴

کاشت۲۴

روشهای داشت ، هرس و برداشت۲۵

طبقه بندی روشهای هرس۲۵

روش بهره برداری از توتستان ویژه کرم جوان۲۷

برگ برای کرم جوان در بهار. ۲۷

برگ توت برای کرم جوان در تابستان و پائیز. ۲۷

روش نرک زدن قسمتهای بالایی با کندن برگهای آن۲۸

چگونگی انتخاب توتستان برای پرورش کرم جوان۲۹

نحوه برداشت از توتستان برای کرم بالغ۲۹

روش توصیه شده برای نوغان داری در ایران۲۹

نگهداری توتستان۳۰

روش کود دادن و اصلاح خاک۳۰

بررسی کرم ابریشم از نظر جانور شناسی و سیر تکاملی آن۳۱

لارو. ۳۲

مراحل رشد۳۴

اندامهای درونی کرم ابریشم۳۴

اعضای گوارشی۳۵

دستگاه گردش خون۳۵

دستگاه دفع کرم ابریشم۳۶

دستگاه تنفس۳۷

دستگاه عصبی۳۷

دستگاه تولید مثل۳۸

دستگاه تناسلی لارو نر. ۳۸

غده های ابریشم۳۹

کرم ابریشم۴۱

تعیین جنس۴۲

روش جدا سازی جنسها در مرحله لاروی۴۲

روش تشخیص جنس در شفیره. ۴۳

تولید تخم ( Egg Raising ) 43

انبار کردن پیله ها در سردخانه. ۴۴

گذاشتن پروانه ها در سردخانه. ۴۴

روش نگهداری در مدت جفت گیری و تخم گذاری۴۵

نگهداری و به کار بردن تخم کرم ابریشم۴۵

سردخانه تخم کرم ابریشم۴۶

تفریخ مصنوعی تخم کرم ابریشم۴۶

روش اجرایی تفریخ تخم۴۹

پرورش کرم ابریشم۵۰

رشد لارو۵۱

فصل پرورش۵۴

آماده سازی پرورش۵۴

تخمین برگ تولیدی توتستان۵۴

توزیع نیروی کار. ۵۵

آماده نمودن اتاق پرورش و وسایل و ابزار لازم. ۵۵

تدارکات ضد عفونی۵۶

آغاز پرورش  ( Hakitate ) 57

پرورش کرم جوان۵۸

محیط پرورش۵۹

روش تغذیه. ۵۹

طرز انتخاب نرک۶۰

نهان کردن برگ و انبار کردن آن۶۰

تمیز کردن و بزرگ کردن بستر. ۶۰

پرورش کرم بالغ۶۱

محیط پرورش۶۱

برگ توت برای پرورش کرم بالغ۶۱

تمیز کردن بستر ( Josa ) 62

ضدعفونی برای کنترل بیماریهای لارو کرم ابریشم۶۲

پیله رفتن لاروها ( Jakusan  ) ۶۲

روش پیله رفتن۶۴

نگهداری در مدت پیله رفتن۶۶

برداشت و حمل آن۶۶

روشهای برداشت۶۷

کرک گیری۶۷

درجه بندی پیله  (cocoon – assorting) 68

انتقال و حمل پیله. ۶۸

خشک کردن پیله. ۶۹

حرارت لازم برای خشک کردن پیله. ۶۹

درجه خشک کردن پیله. ۷۰

انواع ماشین خشک کنی پیله و روش خشک کردن۷۰

ماشین خشک کنی بادی۷۰

انبار کردن پیله. ۷۰

درجه بندی پیله.۷۱

قیمت پیله. ۷۲

بیماری های کرم ابریشم و روش های کنترل آنها ۷۲

بیماری های کرم ابریشم۷۲

کنترل بیماریهای فلاشری۷۶

بیماری پبرین۷۶

تشخیص بیماری پبرین۷۷

کنترل بیماری پبرین۷۷

آفات کرم ابریشم۷۸

منابع۸۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست شناسی

.

مقاله پرورش کرم ابرایشم – اصول پرورش کرم ابریشم – پرشین مقاله ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله پرورش کرم ابرایشم – اصول پرورش کرم ابریشم – پرشین مقاله را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه کرم ابریشم

گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشکار گردید.

وضعیت ابریشم در ایران

تولید ابریشم ایران در حال حاضر ۴۰۰ تن در سال است طبق مدارک موجود میزان ابریشم تولیدی در گذشته در حدود ۳۰۰۰ تن در سال بوده حتی زمانی از ایران تخم نوغان جهت پرورش به کشورهای خارج بویژه اروپا صادر می شده است.در نگرش تاریخی به این رشته از کشاورزی وضعیت اولین اشاره در متون تاریخی مربوط به تولید ابریشم در مازندران است. در ضمن مارکوپولو نیز در سفرنامه خود به تولید فراوان ابریشم در طبرستان (مازندران) اشاره کرده است.

درآمدپرورش کرم ابریشم

بررسی کرم ابریشم از نظر جانور شناسی و سیر تکاملی آن

کرم ابریشم در دنیا به صورت اهلی و وحشی دیده میشود . گروهی معتقدند گونه اهلی کرم ابریشم که امروزه پرورش آن در دنیا رایج است متعلق به گونه وحشی آن RodanTia-Meciana-Moore می باشد کرم ابریشم اهلی یا کرم پیله با نام علمی Bombyx Mori-L   از رده حشرات راسته دو بالان در خانواده  Bombidae  و گونه Bombyx Mori  رده بندی شده است.

مراحل رشد

پس از ورود اسپرم از میکرو فیل به داخل تخم ، هسته ثانویه ای به نام PRONUCLEUSMAL  تشکیل می شود تخم پس از خروج از پروانه شروع به تشکیل بلاستودرم می نماید بلاستودرم به تدریج دراز و پهن شده ، نوار مولده ای به نام BondeletteGerminative در نقطه مقابل منفذ خروجی میکرو فیل تشکیل میدهد . این رویان خمیده به تدریج دراز شده ، یکی از دو قسمت اندام کرم بیشتر رشد نموده و سر را تشکیل میدهد . این نوار مولده یا رویان تا آخر زمستان به همین صورت باقی می ماند و پس از یک زمستان ، در اوایل بهار که گرمتر میشود (۱۲-۱۰ درجه ) شروع به رشد مینماید.پرورش کرم ابریشم

آموزش پرورش کرم ابریشم

دستگاه تولید مثل

پرورش کرم ابریشم،دستگاه تولید مثل در کرم ابریشم ساده بوده و به طور کامل رشد نکرده است دستگاه تناسلی لارو ماده این دستگاه از تخمدان و مجرای تناسلی تشکیل یافته است. تخمدان مثلثی شکل بوده و قاعده آن به سمت رگ پشتی امتداد دارد. تخمدان در سطح پشتی پنجمین حلقه شکمی ، در زیر پوست و در سمت رگ پشتی واقع گردیده است در لاروهای نر و ماده که دارای سنین مشابه هستند تخمدان لارو ماده کوچکتر از بیضه های لارو نر است. خصوصیات ویژه دستگاه تناسلی لارو ماده ، وجود غده های ایشیواتا است . که به صورت دو جفت نقطه کوچک مشاهده می شوند. یک جفت از این غده ها در ناحیه شکمی حلقه هشتم و جفت دیگر در سطح شکمی حلقه نهم قرار دارد.

تخم کرم ابریشم

دو تیپ تخم کرم ابریشم وجود دارد تخم بدون خواب زمستانی که چند نسلی است و تخم با خواب زمستانی از نظر تعداد نسل ، واریته های کرم ابریشم با خواب زمستانی به یک نسلی و دو نسله تقسیم می شوند. درصورتی که از نظر پوست اندازی یعنی تعداد دفعات عوض کردن پوست در هر نسل ، به سه خوابه ، چهار خوابه و پنج خوابه و ندرتاً ۲ و ۶ خوابه و غیره تقسیم می شوند . کرم ابریشم از نظر جغرافیایی به نژادهای ژاپنی ، چینی ، اروپایی را شامل می شود .

پرورش کرم ابریشم

مشخصات کرم ابریشم

بعضی از مردم تصور می کنند درصورتی که تخم کرم ابریشم و برگ توت داشته باشند می توانند مبادرت به پرورش کرم ابریشم نمایند. ولی این اشتباه بزرگی است زیرا کرم ابریشم در طول هزاران سال به وسیله عده ای خاص شناخته و اهلی شده است بنابراین ، وقتی که مبادرت به پرورش کرم ابریشم می کنیم ، باید در ابتدا این مشخصات را شناخته و از پیش همه آنها را تشخیص دهیم.

فصل پرورش

فصل پرورش کرم ابریشم با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه فرق می کند. در مناطق جنوبی که گرمتر است طول این دوره بیشتر و در مناطق شمالی که سردسیر است این دوره کمتر است در مناطق معتدل معمولاً اولین پرورش را بهره می نامند که بعد از زمستان و رشد مجدد برگها آغاز می شود. با توجه به طول مدت گرمای تابستان در مناطق مختلف از ۳ تا ۸ بار می توان به پرورش کرم ابریشم مبادرت کرد.

انتخاب واریته کرم ابریشم

به منظور تولید پیله بسیار خوب لازم است واریته خوبی از کرم ابریشم را پرورش دهیم حدود ۳۰ واریته به وسیله دولت ژاپن به دست آمده که در بین تولید کنندگان تخم نوغان توزیع شده است از این واریته تعدادی برای پرورش بهاره ، تعدادی برای پرورش تابستانه و تعدادی نیز برای پرورش پاییزه مناسب هستند. از نظر کیفیت ابریشم واریته های تابستانه و پاییزه ترجیح دارند ، اما از نظر کیفیت لارو کمی نامرغوبند ، به عبارت دیگر واریته های مخصوص پرورش تابستانه و پاییزه از نظر کیفیت لارو بسیار مرغوب هستند ولی از نظر کیفیت پیله و ابریشم تولیدی کمی پایین تر هستند.

پرورش کرم جوان

نکته مهم در پرورش کرم  ابریشم جوان این است که لاروها قوی شوند . به منظور پرورش کرم ابریشم قوی باید مشخصات لارو کرم ابریشم را در سنین اولیه خوب بشناسیم و روش مناسبی را با توجه به این مشخصات بوجود آوریم . اولین ویژگی کرم جوان این است که در این مرحله بسیار سریع رشد می کند . برای تقویت این رشد سریع باید از نظر تغذیه به مقدار کافی برگ توت  بدهیم ، برگهای نامناسب باعث می شود که مقاومت لاروها به بیماریها کم شده ، رشدشان عقب بیفتد و پرورش در مراحل بعدی را مشکل نماید و در نتیجه ، از نظر کیفیت و کمیت ، پیله های نامناسب تولید نماید.

محیط پرورش

در این مرحله ، درجه حرارت بیشترین اثر را روی پرورش لارو کرم ابریشم دارد . اثر حرارت در سن اول حائز اهمیت بیشتری بوده و در سنین دوم و سوم اثر آن به تدریج کم می شود .پرورش کرم ابریشم در سن اول کرم ابریشم سریعترین رشد را دارد و بیش از همیشه به حرارت حساس است . بنابراین ضروری است که تنظیم حرارت محیط پرورش ، روز قبل از آغاز پرورش انجام شود .

 

نظرات بسته شده است.