ناسازگاری رفتاری – تاثیر میزان اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری فرزندان – پرشین مقاله

ناسازگاری رفتاری

ناسازگاری رفتاری پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰انجام گردید.جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس ۷۶ نفر انتخاب شده اند در دو گروه ۴۴ نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و۳۲ نفر مادران شاغل داشتند به  پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند

این تحقیق دانشجویی تاثیر میزان اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری فرزندان  مشتمل بر ۶۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

ناسازگاری رفتاری

فهرست

چکیده: ۱

فصل اول. ۲

مقدمه. ۲

سازگاری اجتماعی نوجوانان. ۳

اهمیت پژوهش.. ۶

ضرورت  پژوهش: ۶

محدوده پژوهش.. ۷

تعاریف مفاهیم ۷

متغیر های پژوهش.. ۷

فرضیه های پژوهش.. ۸

فصل دوم ۸

پیشینه پژوهش.. ۸

سازگاری اجتماعی. ۹

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک.. ۱۲

اشتغال زن. ۱۲

اشتغال زنان در خارج از خانه. ۱۹

عوامل موثر در سازگاری اجتماعی. ۲۳

عوامل موثر در سازگاری اجتماعی. ۲۴

انگیزه های اشتغال زنان: ۲۵

تاثیر اشتغال، سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی فرزندان. ۲۶

تاریخچۀ اشتغال زن در ایران: ۳۶

مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران. ۳۸

تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش: ۴۰

وضعیت حقوقی و قوانین: ۴۰

فصل سوم ۴۲

روش تحقیق. ۴۲

روشهای جمع آوری داده ها ۴۳

روش تحقیق. ۴۳

ابزار اندازه گیری.. ۴۳

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا ۴۳

توصیف مقیاسهای سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی کالیفرنیا(CPI) 45

خصوصیات ابزار روان سنجی: ۴۸

اعتبار ابزار اندازه گیری: ۴۸

روایی ابزار اندازه گیری: ۴۸

روایی: ۴۸

جامعه آماری پژوهش: ۴۹

نمونه آماری پژوهش: ۴۹

روش نمونه گیری: ۴۹

روش تجزیه وتحلیل داده ها: ۴۹

توصیف نتایج: ۵۰

فصل چهارم ۵۵

تجزیه وتحیل داده ها ۵۵

تحلیل نتایج: ۵۶

فرضیه اول: ۵۶

فرضیه دوم: ۵۷

فصل پنجم ۵۹

بحث ونتیجه گیری.. ۵۹

مقدمه: ۶۰

بحث وبیان نتیجه : ۶۰

محدودیتها: ۶۱

دراین تحقیق: ۶۱

پیشنهادات: ۶۲

فهرست منابع: ۶۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله تاثیر میزان اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری فرزندان ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تاثیر میزان اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری فرزندان را در زیر می توانید ببینید.

سازگاری اجتماعی نوجوانان

ناسازگاری رفتاری  ، روسو در قرن ۱۷ مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، ۱۳۵۳).

سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی به عنوان مهم ترین نشانه سلامت روانی، از مباحث مهمی است که توجه جامعه شناسان،روان شناسان، روان کاوان، و به ویژه مربیان را طی دهه های اخیر  به خود جلب کرده است. پیش از آنکه روان شناسی و روانکاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به کاوش بپردازند و پیش از آنکه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود. اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی و علت های نامعلوم نسبت داده می شد. و به جای هر نوع درمان و کمکی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست که انواع بزهکاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد که آن نیز اگر عامل بیولوژیک داشته باشد. ناسازگاری رفتاری

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر،کودک

ناسازگاری رفتاری ، مهم ترین مسئله ای که در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار بگیرد وجود نقش های متعددی است که زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرد نقش هایی که در  جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و بعضاً با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه در تعارض است وقتی زن ها نقش های زنانه را کنار می گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شرکت می کنند، نه تنها از طریق سیستم اجتماعی تشویق نمی شوند بلکه در داخل جامعه زنان نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند

اشتغال زن

یکی از مشکلاتی که زنان در همه جوامع با آن درگیر هستند، مسئولیت پرورش فرزندان و اداره امورخانه می باشد به واسطه این مساله آنان امکان دسترسی به تخصص ها و آگاهی های سطوح بالاتر را کمتر دارند و همچنین زمانی را که می توانند در شغل و حرفه خود مصرف نمایند محدود می باشد . بنابراین به مشاغلی روی می آورند که هم نیاز به تتشخیص بالا نداشته باشد و هم وقت کمتری را بیرون از خانه صرف کنند.ناسازگاری رفتاری

تعریف ناسازگاری کودکان

اشتغال زنان در خارج از خانه

ناسازگاری رفتاری ، آمار نشان می دهد زنان بخش عمده ای از جایگاه کاری را دارا هستند. در آغاز قرن بیستم نزدیک به یک سوم از زنان انگلستان در نیروی کار مشارکت داشتند، در دهه ۱۹۸۰ این میزان با ۴۰% نیروی کار رسید. در اروپا در سال ۱۹۸۲، مجموعاً ۵۴% زنان در نیروی کار مشارکت داشتند .بین دو جنگ جهان یتعداد زنانی که صرفا خانه دار بودندف در اروپا به اوج خود رسید . اگر چه برای زن های مجرد، اشتغال امری عادی بود،‌اکثریت عمده ای اززنان متاهل در آن زمان کار نمی کردند .در هر دو جنگ، زن ها به اشتغال دعوت شدند تا جای مردان را که به نیروی مسلح پیوسته بودند پر کنند . بعد از جنگ جهانی اول، مردان جای زن ها را گرفتند ولی پس از جنگ جهانی دوم این جایگزینی چندان دقیق صورت نگرفت. رشد اشتغال زنان از آن به بعد با گسترش مشاغل خدماتی ارتباطی نزدیک پیدا کرد .

عوامل موثر در سازگاری اجتماعی

سزگاری اجتماعی دانش آمزوان در ارتباط با گروه همسالان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این امر در رشد و تکامل و پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر به سزایی دارد متغیر های زیادی سازگاری اجتماعی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهند در اینجا به متغیر هایی که اهمیت بیتری دارند اشاره می شود و عواملی مورد بحث قرار میگیرند که در ارتباط با فرضیه های پژوهش باشند . این عواملی مورد بحث قرار می گیرند که در ارتباط با فرضیه های پژوهش باشند . این عوامل عبارتند از وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال مادر و نگرش نسبت به آن .

انگیزه های اشتغال زنان

به نظر روانشناسان عللی که سبب می شود زنان به کار خارج از خانه روی آورند، از این قرارند:

فراز از کارخانه به سبب ناتوانی و حقیر شدن آنان

پرکردن اوقات فراغت که بیشتر از زمان تجرد دیده می شود.

همانندسازی

ارضاء نشدن به کارخانه و خانه داری

نیاز مالی

افزایش تجربه ها و اطلاعات

تاثیر اشتغال، سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی فرزندان

تاکنون در زمینۀ تاثیر اشتغال مادر بر فرزند تحقیقات زیادی انجام شده است و هرکدام از تحقیقات سعی داشتند تا به یکی از جنبه های فراوان اشتغال مادر و و ارتباط آن با محیط خانه ، از جمله فرزندان بحث و بررسی لازم را انجام دهند.تحقیقات انجام شده در این زمینه گاه نتایج متفاوت و گاه مشابه برسده است .بحث در مورد اشتغال مادر و اثرات آن برجنبه های گوناگون زندگی با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است دیدگاهههای موافق و مخالف بسیاری درباره آن مطرح شده است .تحقیقات انجام شده در این زمینه به نتایج متفاوت و گاه متضادی رسیده اند.

ناسازگاری کودک با همسالان

تاریخچۀ اشتغال زن در ایران

در دوره ساسانیان (جامعه طبقاتی) کار و مشاغل زنان متناسب با طبقه ای بود که در آن تولد یافته بودند زنان به فراخور طبقۀ به کار رسیدگی ، کشت و زرع در مزارع یا صنعت اشتغال داشتند. پاره ای از فعالیت های زنانه مانند دایگی و کمی به زائم مزد تعلق می گرفت. ظاهرا زنان در قضا و دادگستری به شرط داشتن تحصیلات حقوقی صاحب مقام می شدند.ظهور اسلام موجب تغییراتی در مقام اجتماعی زن گردید به گفته مطهری مخالفان هم لااقل این اندازه اعتراف دارند که قران در عصر نزولش گامهای بلندی به سود زن و حقوق او برداشته است (مطهری ۱۳۷۵).ناسازگاری رفتاری

درمان ناسازگاری کودکان

تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش

شامل موارد درسی، نقش زنان در کتاب های درسی، رسانه های که بیشتر تقویت کننده دیده سنتی نسبت به زن است.همچنین محدودیت های آموزش در نظم آموزش عالی، برای زنان مانند انحصار برخی رشته ها برای مردان ، محدودیت اعزام به خارج از کشور برای ادامه تحصیل و کمبود امکانات ( خوابگاه) دختران، همگی از موانع مشارکت زنان است. باورهای فقهی دینی بی تاثیر در این مسئله نیست ، احکام موجود در زمینه ارث، نفقه، اجازه خروج از کشور در بعد اقتصادی و احکامی چون شهادت ، دیه ، قضاوت ، طلاق ، حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بی شک تاثیر منفی در پیشرفت و شکوفایی همه جانبه زنان دارد می توان با استنباط های متناسب شرایط زمانی و مکانی موانع را برطرف کرد.

وضعیت حقوقی و قوانین

قوانین ناظر برخانواده از جمله مواد ۱۱۰۶ ( نفقه زن) ، ۱۱۹۹( نفقه اولاد) خانواده با شوهر است و خروج از کشور زن منوط به اجازه کتبی شوهر است.مشکلاتی در مسیر کار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قاون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده ۵ مصوبه ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی زنان نکرده است.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.