بندر انزلی – بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی – پرشین مقاله

بندر انزلی

با بررسی‌های زمین‌شناسی، حدود ۱۵۰۰۰ سال پیش، جزیره‌ای از سطح آب دریای خزر، سربرآورد که بعدها به نام بندر انزلی نامیده شد و به عنوان مهمترین بندر سواحل جنوبی دریای خزر و ایران معروف گردید.

مطلب بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی مشتمل بر۸۶ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

مقاله داشجویی

فهرست

فصل اول موقعیت : ۱

تاریخچه شهرستان بندر انزلی: ۵

کاخ میان پشته: ۶

عمارت معتمدی: ۶

عمارت گمرک: ۶

عمارت شهرداری: ۷

جاذبه‌های طبیعی: ۱۴

تالاب انزلی: ۱۴

تجارت: ۱۵

میزان تابش آفتاب در انزلی: ۳۲

اقلیم و شرایط طبیعی: ۳۳

انواع اقلیم منطقه: ۳۴

۱- اقلیم خشک بیابانی ( ): ۳۴

۲- اقلیم نیمه خشک (): ۳۴

۳- اقلیم مدیترانه‌ای (): ۳۵

۴- اقلیم نیمه مرطوب (): ۳۵

۵- اقلیم مرطوب (): ۳۶

۶- اقلیم خیلی مرطوب نوع الف (): ۳۶

رطوبت نسبی: ۳۷

وزش باد و انواع آن: ۳۷

مدت ریزش باران: ۳۹

رودهای شهرستان بندر انزلی: ۳۹

آبهای زیر زمینی شهرستان بندرانزلی: ۳۹

میزان بهر‌ه‌برداری از آبها و احداث سدها: ۴۰

سد سفید رود: ۴۰

سد خشکه بیجار: ۴۱

فصل چهارم:  زمین‌شناسی و خاک… ۴۲

توپوگرافی: ۴۲

خاک شناسی: ۴۳

پوشش گیاهی: ۴۵

کاربری اراضی: ۴۵

کشاورزی و اجرای کشاورزی شیمیایی: ۴۶

مدیریت حوزه آبخیز یا آبخیزداری: ۴۸

فصل پنجم: هیدروگرافی و لایروبی.. ۵۲

استعداد نیروی انسانی: ۵۳

تجهیزات: ۵۴

توسعه و پیش‌نگری: ۵۶

برآورد نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی در سال‌های آتی: ۵۷

هیدرولوژی: ۵۸

فصل ششم: تالاب انزلی.. ۶۲

تالاب انزلی، چشم و چراغ طبیعت ایران: ۶۳

خلیج «تالاب، مرداب» انزلی: ۶۴

حدود تالاب: ۶۴

اندوختگاه‌های تالاب انزلی: ۶۷

۱- ماهیان. ۶۸

۲- پرندگان. ۶۹

۳- خزندگان. ۷۰

۴- دوزیستان. ۷۰

۵- پستانداران. ۷۰

رودها و زهکشهای طبیعی وارد به تالاب: ۷۰

اکوسیستم مرداب انزلی: ۷۱

بهره‌برداری از مرداب انزلی: ۷۳

پروژه‌های حفاظتی تالاب انزلی: ۷۴

DOE : 75

عوامل موثر در تغییرات و تخریب تالاب انزلی: ۷۵

منابع و مأخذ:۸۲

.

مطلب بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مطلب بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی را میتوانید در زیر ببینید.

حدود موقعیت

بندر انزلی دارای ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه طول شرقی است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵- است و از  شمال به دریای خزر ـ از جنوب به مرداب انزلی ـ از مشرق به خمام و رشت ـ از مغرب به منطقه طوالش محدود می‌شود.

بهترین منطقه بندر انزلی

تاریخچه شهرستان بندر انزلی

قدیمی‌ترین زمانی که در متون تاریخی از انزلی یاد شده، سال ۸۶۳ هجری قمری است که در آن زمان یک دهکده کوچک بوده است. از اوایل  دوره صفویه، این ناحیه مورد توجه انگلیسی‌ها، روس‌ها و دولت مرکزی ایران که پایتخت آن قزوین بود، قرار گرفت.

تالاب انزلی

تالاب انزلی در ساحل جنوب غربی دریای مازندران در غرب دلتای سفید رود و در جنوب بندر انزلی گسترده است. این تالاب از غرب به کیور چال و آبکنار، و از جنوب به صومعه سرا و بخش‌های شهرستان رشت، محدود است.

تالاب بندر انزلی

تاریخچه شیلات شمال «بندر انزلی»

یکی از موسسات بزرگ و مهم بندر انزلی که سابقه‌ای بس طولانی دارد شیلات است که خاویار آن به عنوان «مروارید سیاه» در دنیا از شهرت فراوانی برخوردار است. شیلات که بعد از گمرک قدیمی‌ترین موسسه و اداره در بندر انزلی می باشد سرگذشت بسیار جالبی دارد هر چند که طولانی است شیلات در پیشرفت تمدن بندر انزلی نقش حساسی را داشته است. برق، تلفن، سردخانه و موادی دیگر که شاید خیلی پیشتر از شهرهای دیگر به وسیله شیلات در انزلی دایر گردید.

اهم ویژگی‌های منطقه

بندر انزلی با دارا بودن قدمتی دیرینه و موقعیت منحصر به فرد، بزرگترین و مهمترین بندر تجاری شمال کشور بوده و به لحاظ نزدیک بودن به بنادر تجاری جمهوری‌های حاشیه دریای خزر، مراکز صنعتی و پر جمعیت کشور مقام اول را در شمال کشور احراز نموده است.

نقشه بندر انزلی

اهم مزایای منطقه بندرانزلی

واقع شدن در مسیر اصلی کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از موقعیتی ممتاز جهت دستیابی به بازار کشورهای آسیای میانه، روسیه، قفقاز ماوراء قفقاز و کشور‌های حوزه دریای بالتیک و ارتباط این کشورها از مسیر بندر انزلی ـ تهران ـ بندرعباس به کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا که یک مسیر کوتاه ایمن و ارزان را برای تجارت جهانی تأمین نموده است.

اکوسیستم مرداب انزلی

تالاب انزلی کمپلکس بزرگی از آبهای باز مردابی است که توسط نیزار ـ مرداب کم عمق و نیز علفزار‌هایی که به طور فصلی دچار سیلاب می‌شوند گسترده شده است.همچنین ارزش فوق العاده‌ای از لحاظ تولید مثل و پرورش ماهیان دارد و نیز بستر مناسبی برای گیاهان شناور و انواع گونه‌های پرندگان آبزی است.

.

نظرات بسته شده است.