تلقیح مصنوعی – بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و و ضعیت اهدا تخمک – پرشین مقاله

تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم. بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد. اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است

این تحقیق دانشجویی بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و و ضعیت اهدا تخمک مشتمل بر۱۰۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

فهرست مطالب

 

مقدمه————————————————– ۱

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف—————————————— ۶

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن —————————– ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی——————————– ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی——————————– ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ——————————– ۸

مبحث اول : تاریخچه—————————————- ۸

مبحث دوم: سیر قانونی————————————— ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی—————– ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی—————————- ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———— ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم————————————– ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——- ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)————————— 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————— 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ——— 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی—————————- ۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه———————— ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا————————— ۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی————— ۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ————————————– ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب————– ۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی————————– ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ——————- ۵۷

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه————————— ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر——- ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی —- ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه—— ۶۷

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)- ۶۷

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه—————————- ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل————————————- ۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود————————- ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی——————- ۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل——————– ۷۱

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن—————————— ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین——————————– ۷۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین——————— ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین———————– ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین —————————- ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین—————————– ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین—————– ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین——————- ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین—————— ۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین —– ۱۰۱

بند ۱: رابطه طفل با زن اجاره ای——————————– ۱۰۱

بند۲: رابطه طفل و شوهر زن اجیر——————————- ۱۰۲

بند۳: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)————— ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای——————- ۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد———– ۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود———————– ۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ——————————————- ۱۰۵

فهرست منابع ——————————————— ۱۰۷

چکیده انگلیسی——————————————–۱۰۹

مقاله بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و و ضعیت اهدا تخمک از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و و ضعیت اهدا تخمک را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم. بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد. اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود. تلقیح مصنوعی

تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی . لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی . تلقیح مصنوعی

انواع تلقیح مصنوعی

 تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال ۱۷۶۵ روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، ۱۳۸۰ ، ج اول ، ص ۱۸۰)

عوارض لقاح مصنوعی

سیر قانونی

مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدایی و استفاده از مادر جانشین امکانپذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی به ویژه حقوق خانواده شده است. این روشها موسوم به وضعیت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک یا جنین      می باشند. (نایب زاده، ع)

مسائل پزشکی لقاح طبیعی

لقاح طبیعی در زن و مرد شامل حرکت اسپرم مرد به سمت تخمک زن درون رحم زن در مدت زمان تخمک گذاری و بارور کردن آن تخمک همراه با یک سری فعل و انفعالات پیچیده می باشد این عمل با همه پیچیدگی هایش ظاهراً ساده به نظر می رسد. چون همه ما به آن عادت کرده ایم روزی هزاران حاملگی در اطراف ما اتفاق می افتد و به احتمال زیاد ما خود نتیجه چنین حاملگی های طبیعی هستیم. در زن دهانه رحم، رحم لوله های رحمی (لوله های فالوپ)، تخمدان و تخمک نقش اساسی را در سیستم تولید مثل دارنند.

مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی )

تکنولوژی پیشرفته لقاح خارج رحمی با به کارگیری روشهای مختلف، باعث تشخیص ساده تر نازایی شده و گامخای بلندی را در تشخیص و درمان برخی از موارد نازایی برداشته است. بیشتر عوامل نازائی در حال حاضر قابل تشخیص و با استفاده از تکنیکهای مختلف ART (Assist Reproduction Technology) قابل درمان است. روشهای موجود یا شستشوی اسپرم و تزریق آن به داخل رحم یا لوله های فالوپ ، رسیدن اسپرم به تخمک را تسهیل می کند. در صورت بسته بودن لوله های فالوپ جمع آوری اسپرم و تخمک و باروری آن در آزمایشگاه و انتقال ۲-۳ جنین ۴-۸ سلولی به رحم، زمینه باروری زوج نازا را فراهم می نماید.

حکم شرعی لقاح مصنوعی

مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین

در ابتدای امر باید یادآور شویم که اهدای تخمک یا جنین زیر مجموعه و شاخه‌ای از انتقال تخمک یا جنین می‌باشد و از طرفی در مقابل فروش تخمک یا جنین به یک معنی دیگر قرار می‌گیرد و قصد ما در این فصل اینست که با توجه به آنچه در صدر گفتیم و همچنین با عنایت به گفته‌های قبلی در تلقیح مصنوعی قواعد فقهی را بررسی کنیم تا در نتیجه‌گیری حقوقی از آن بهره وافی ببریم . گفته‌های ما در این فصل شامل انتقال تخمک و انتقال جنین به صورت مجزا خواهد بود .تلقیح مصنوعی

مسائل حقوقی انتقال جنین

در صورتی که هر کدام از اقسام هفتگانه مذکور انجام شد . علم حقوق مکلف به تعیین تکلیف طفل حاصل و رابطه‌اش با هر گدام از مرد و زن بوجود آورنده نطفه و متقابلاً رابطه و تکلیف صاحبان اسپرم و تخمک با طفل است .

قوانین موضوعه در این باره در کشور ما رشد قابل توجهی نکرده‌اند . هر چند مورد بحث حقوقدانان در دهه گذشته بوده ولی تا کنون ـ که زمان کمی از ابلاغ قانون اهداء جنین مصوب سال ۱۳۸۲ می گذرد ـ اشکالات ، ایرادات قانونی آن بر طرف نشده ، امیدواریم اساتید محترم حقوق نسبت به رفع این ایرادات گامهای محکمتری بردارند . با این امید به کنکاش در این باره در قوانین موضوعه فعلی می‌پردازیم :

فهرست منابع

امامی ، ح ، ۱۳۴۹ ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه ، چ اول ، تهران ، مؤسسه

حقوق تطبیقی ، دوره اول ، شماره ۵ .

امامی ، ح ، ۱۳۷۲ ، حقوق مدنی ، ج ۵ ، چ هفتم ، تهران ، انتشارات اسلامیه .

اینترنت ، سایت نمایه .

اینترنت ، سایت دادگستری .

.

 

نظرات بسته شده است.