معماری به عنوان نماد – معماری به عنوان یک نماد بر شکل گیری هویت بومی – پرشین مقاله

معماری به عنوان نماد

معماری به عنوان نماد بر خلاف سیاسیون و دیگرانی که به طور مکانیکی آموزش می‌بینند همین طور اصحاب دین، مسئله‌ی مطلوب‌تر ساختن زندگی و محیط آن از یکدیگر جدا نیستند. این دو فصل برخلاف آنچه سیاسیون ــ حال با آرزویی نابجا، یا با یأسی غیرضرورــ تثوری می‌کنند مستلزم جابجائی ارقام و احجام بزرگ ]احتمالاً نویسنده جمعیت و تأسیسات است[ مقدم بر دست‌زدن به هر کاری نیسیت.

مطلب تاثیرات معماری به عنوان یک نماد بر شکل گیری هویت بومی و ملی انسان مشتمل ۱۶۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته معماری

فهرست مطالب

۱: معماری به عنوان نماد. ۲

۲:مبادی قالبهای معاصر‌ــ‌اصل صرفه‌جویی.. ۲۳

۳:نقش بهداشت… ۳۱

۴:طولانی شدن دوری جوانی.. ۴۱

۵:زندگی خانوادگی دوــ‌قطبی.. ۴۴

۶:مرگ یادمان. ۴۹

۷:انعطاف پذیری و نوسازی.. ۶۲

۸:مأموریت موزه ۷۲

۱۰: زمینه‌ی  نامتمایز. ۷۵

۱۱:از اقتصاد ــ پولی به اقتصاد ــ زندگی.. ۹۳

۱۲:مسکن معاصر از دیدگاه اجتماع. ۱۰۳

۱۳:مدرسه به عنوان هسته‌ی اجتماعی.. ۱۱۱

۱۴: مفهوم اجتماعی شهر. ۱۲۳

۱۵: ساختار تألیفی.. ۱۳۲

۱۶: مبانی نظم شهری.. ۱۳۵

کتاب‌شناسی.. ۱۴۷

۱: مقدمه. ۱۴۷

۲: زمینه‌ی منطقه‌ای وشهری.. ۱۵۰

۳: ابتکارات‌انگلیسی.. ۱۵۱

۴: مکتب امریکائی: رهیافتی جامعه‌شناختی.. ۱۵۴

۵: آرمانشهر گرایان. ۱۵۶

۶: ادبیات تخیلی.. ۱۵۷

۷: تفسیرفرهنگی.. ۱۵۹

۸: نظریه و عمل در عرصه‌ی برنامه‌ریزی.. ۱۶۰

۹: برنامه‏ریزی و توسعه. ۱۶۱

۱۰: مسکن و معماری.. ۱۶۳

۱۱: اهمیت پیمایش…. ۱۶۴

۱۲: موزه‌ها و کتابچه‌های راهنما ۱۶۶

۱۳: عکس‌ها و تصاویر متحرک… ۱۶۷

مقاله  در پرشین مقاله تاثیرات معماری به عنوان یک نماد بر شکل گیری هویت بومی و ملی انسان موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته معماری

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیرات معماری به عنوان یک نماد بر شکل گیری هویت بومی و ملی انسان را در زیر می توانید ببینید.

معماری به عنوان نماد بر خلاف سیاسیون و دیگرانی که به طور مکانیکی آموزش می‌بینند همین طور اصحاب دین، مسئله‌ی مطلوب‌تر ساختن زندگی و محیط آن از یکدیگر جدا نیستند. این دو فصل برخلاف آنچه سیاسیون ــ حال با آرزویی نابجا، یا با یأسی غیرضرورــ تثوری می‌کنند مستلزم جابجائی ارقام و احجام بزرگ ]احتمالاً نویسنده جمعیت و تأسیسات است[ مقدم بر دست‌زدن به هر کاری نیسیت.

مبادی قالبهای معاصر‌ــ‌اصل صرفه‌جویی

احتمالاً مؤثرترین هادی معماری مدرن، اقتصاد است: یعنی اقتصاد مصالح، اقتصاد ابزار، و اقتصاد بیان دریافت بقاعده و کنترل کامل‌ــ‌همچون پیچ و تاب بدن یک شیرجه‌ رو که بدون هرگونه ترشحی در آب فرو می‌رود‌ــ‌علت محوریت اقتصاد در اندیشه‌ی معاصر است.

نقش بهداشت

نظافت و بهداشت برای دیگر تمدن‌ها نیز پدیده‌ای شناخته شده می‌باشد: کدامین جوامع توانسته‌اند از آزمون سخت اقامتگاههای شدیداً به هم چسبیده و تنگ بدون رعایت قوانین نظافت و بهداشت جان سالم بدر ببرند؟ در عصر ما، یعنی اقتصاد مبتنی بر فناوری‌ــ‌زیستی، بهداشت موقعیت چشمگیری را اشغال می کند که صرفاً به معنی مقابله‌ی عام با بیماری‌ها نیست بلکه مفهوم برداشتن گامهای قاطع در استقرار محیطی منطبق با بهداشت، تلذذ جسمانی و سالهای عمر می‌باشد.

طولانی شدن دوری جوانی

پیشدستی انگلستان در بکارگیری صنایع سیاه (آلاینده)  برخی مواقع پیشگامی این کشور در قیام علیه این رژیم نابخردانه را از نظرها پنهان ساخت. این قضاوت نه تنها در مورد طبیعت‌گرایی مردم انگلیس که بسیار فراگیر و پرشور بود، بلکه در واقع در مورد مسابقات و ورزش‌های رایج پس از اوایل قرن نوزدهم ، که بخش عمده‌ای از تفریحات روزمره‌ رااشغال کرد، صدق می‌نماید معماری به عنوان نماد

زندگی خانوادگی دوــ‌قطبی

تقلیل خانواده به واحد زیست شاختی مهم‌ترین گام‌ در فرایند شهرنشینی است. این معنا به د شاخصه‌ی فرهنگ زیست‌ــ‌فناوری که آن را از دیگر فرهنگها که روند زندگی در آنها محصول هستی تصادفی است معطوف می‌باشد.

مرگ یادمان

یکی از مهمترین نشانه‌های محیط نشاط‌آور شهری، چیزی است که به ندرت در تمدنهای قبلی به منصه‌ی ظهور رسیده و آن چیزی نیست جز ظرفیت نوسازی. معماری جدید برخلاف بدنه‌ی غیرقابل تغییر و یادمان ایستا، سرنوشت خود را با نیروی انطباق و باز تولید اجتماعی گره زده است.

انعطاف پذیری و نوسازی

امروزه بی‌اعتمادی ما به عنصر یادمانی نمی‌تواند به ساختمانهای نمادین مذهبی و دولتی محدود شود زیرا ابداعات ماشینی و تاسیسات خدماتی که به ترویج اسکان متراکم در شهرها دامن زده‌اند خود خصلتی یادمانی گرفته‌اند. معماری به عنوان نماد

مأموریت موزه

تمامی آنچه خواهد آمد بدین نکته دلالت دارد که شهر فی نفسه و به عنوان محیطی ذی‌حیات، نباید به خدمت اهداف تخصصی موزه محکوم شود. اگر شهر می‌بایست از توده‌ای از زباله‌ی در هم و برهم خلاصی یابد، نقش حفاظت و انبارداری می باید بر عهده‌ی موزه قرارگیرد.

زمینه‌ی  نامتمایز

طی سه قرن گذشته تحول با اهمیت دیگری نیز رخ نموده است اما به شکل نهای خود دست یافته و تبلور آن در معمای به طور کامل مورد ارزیابی قرارنگرفته است. این تحول انتقال همبستگی از مفهوم کاست به شخصیت می‌باشد، کنازدن نقاب اخلاقی ساده لوحانه و جایگزینی آن با بافت پیچیده‌تر فردیت نتیجه‌ی این دگرگونی است. مرگ عنصر یادمانی قرینه ی خود را در ناپدیدشدن هماهنگی  و همشکلی یافت. معماری به عنوان نماد

از اقتصاد ــ پولی به اقتصاد ــ زندگی

در اقتصاد پولی که طی پنج قرن گذشته بسط یافته ایت فقط یک معیار وجود داشت: سود. به نحوی که اگر سنگ‌پزی سود بیشتری از پختن نان داشت، سنگ پخته می‌شد حتی اگر مردم از گرسنگی تلف می‌شدند. کمیابی بازار و مازاد، عرضه و تقاضا نه در رابطه با نیازهای واقعی مردم، بلکه در ارتباط با بازار معنا داشت.

مسکن معاصر از دیدگاه اجتماع

هم چنان که پیشتر خاطرنشان کردیم، واحد مسکونی کانون اقتصاد زیست‌ــ‌فناوری است. در حدود نود درصد ساختمانها در تمامی جوامع شهری به مسکن اختصاص دارند؛ بنابرای امروزه از منظر عمل گرایی، بصیرت کافی به وظیفه‌ی احداث مسکن امر اساسی در توسعه‌ی شهرهاست.

مدرسه به عنوان هسته‌ی اجتماعی

معماری به عنوان نماد با معناترین واقعیت درباره ی زندگی جمعی معاصر، همه شمولی ماشین از طریق ابزارهای مکانیکی برای تکثیر، ضبط و انتقال علائم و نمادها نیست: بلکه این نکته از اهمیت شایان توجهی برخوردار است که مواریث پس از انتقال به شکل متزایدی بی معنا و بی حاصل می شوند مگر آن که با وقوف مجدد بر زندگی هدفمند جمعی همراهی شوند.

ساختار تألیفی

در اینجا به نکته‌ی مهم دیگری در مورد ماهیت اجتماعی شهر خواهیم پرداخت. مصلحین و هواداران نوسازی اجتماع، که کارشان یادآور برخی شکست‌های ناخوشایند در نظام اجتماعی است، به ساده‌سازی در جهت معکوس تحریک می‌شوند. آن‌ها در پی چنان هماهنگی مطلقی هستند که ترجمان آن در زندگی واقعی هدف آنان را خنثی و عقیم خواهد گذارد.

زمینه‌ی منطقه‌ای وشهری

تا کنون تعداد قلیلی رساله درباره‌ی شهرها به زبان‌های مختلف به رشته‌ی تحریر درآمده است: درحقیقت نبودبررسی‌های جامعه‌شناسی وتاریخی چشمگیر درباره‌ی شهرها مشابه غفلت از کشاورزی وزراعت درنواحی پیرامونی بود.

مکتب امریکائی: رهیافتی جامعه‌شناختی

در آمریکا ، فاصله‌ی زمانی زیادی میان  هنری‌کاری(H. Carey) و مکتب جامعه‌شناسی شهری شیکاگو، که عمدتاً با چارلز زوبلین  (C. Zublin) شروع می‌شود وجود دارد، زوبلین به نوبه‌ی خود عمیقاً تحت تأثیر اثر گرس در آوتلوک تاور شهر ادینبورگ قرار گرفته بود.

برنامه‏ریزی و توسعه

معماری به عنوان نماد تا اینجا من عمدتاً با ادبیات جامعه‌شناختی و تاریخی سروکار داشته‌ام در اینجا وقت آن رسیده است که سخنی نیز در باره‌ی حوزه‌‌‌‌‌‌‌ی برنامه‌ریزی و جوانب متنوع آن بگویم. ادبیات مربوط به توسعه‌‌ی شهری به عصر هیپوداموس بازمیگردد که بنابر نوشته‌های وی، ارسطونیز آرمانشهری را طراحی کرد

مسکن و معماری

در واحدهای کوچکتر، در املاک مسکونی و واحدها ی‏ همسایگی، فرصت بیشتری برای اقدام یکاسه با شهر به عنوان یک‌کّل نهفته است. در این خصوص به کار تحسین‌برانگیز ” مسکن مدرن“ کاترین بوئر که بالاخص در زمینه‌‌ی تحلیل زیباشناختی مطلوب است

موزه‌ها و کتابچه‌های راهنما

معماری به عنوان نماد شناخت تفصیلی حداقل یک شهر برای دانشجویان علوم شهری الزامی است: شناختی تفصیلی و کثیرالوجه، تقویت شده و متداوم طی چندسال از مشخصات این روند شناسایی است. در تاکید بر مطالعات شخصی، برای این که این بررسی‌ها به پایه‌ای برای مطالعه‌ی بصری و تجربه‌ی دست ــ اوّل تبدیل شوند

عکس‌ها و تصاویر متحرک

در راستای شناخت شهرها می‌باید به ابزاری دیگر، یعنی تصاویر متحرک اشاره کرد. فیلم‌های خبری هر چند کوتاه، امّا چشم‌اندازهایی مجمل از شهر را در هر گوشه از جهان نشان می‌دهند

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته معماری

 

 

نظرات بسته شده است.