بدل یا معترضه – میان افزودها: بدل یا معترضه؟ – پرشین مقاله

 بدل یا معترضه

بدل یا معترضه این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است . پس از مقدمه ، در بخش دوم ، دو اصطلاح میان افزایی و میان افزود معرفی می شوند ؛ میان افزایی پدیده ای است که در آن میان افزود ها (بدلها و معترضه ها ) با ایجاد وقفه ای کوتاه ، در جمله جا خوش کرده و سخنگو برای لحظه ای در دنیای دیگر سیر می کند . در این بخش ، این سؤال مطرح می شود که آیا به گفته برخی دستور نویسان صفت می تواند بدل باشد یا خیر .

این تحقیق دانشجویی میان افزودها: بدل یا معترضه؟  مشتمل بر  ۵۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بدل یا معترضه

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

میان افزودها ۲

معنا شناسی انتساب. ۵

۳-۱ خلق دنیا ۱۲

۳-۲ استمرار دنیا ۱۴

۳-۳ تخصیص دنیای اشاره ای. ۱۶

۴ تفسیر اشاره ای. ۱۸

شیوه های تلویحی خلق دنیای زبانی و تغییر زوایه دید. ۲۰

۴-۱ زمان گردانی.. ۲۲

۴-۲ سبک گردانی.. ۲۵

۴-۳ میان افزایی.. ۲۷

بدل یا معترضه. ۴۶

کتابنامه. ۵۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله میان افزودها: بدل یا معترضه؟ از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  میان افزودها: بدل یا معترضه؟ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

 بدل یا معترضه این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است . پس از مقدمه ، در بخش دوم ، دو اصطلاح میان افزایی و میان افزود معرفی می شوند ؛ میان افزایی پدیده ای است که در آن میان افزود ها (بدلها و معترضه ها ) با ایجاد وقفه ای کوتاه ، در جمله جا خوش کرده و سخنگو برای لحظه ای در دنیای دیگر سیر می کند . در این بخش ، این سؤال مطرح می شود بدل یا معترضه

جمله معترضه

میان افزودها

 بدل یا معترضه میان افزودها نامی است که ما به مجموعه ساخت های بدلی و ممعترضه داده ایم . به نظر می رسد در تعاریفی که دستور نویسان از این دو گروه ساخت دستوری ارائه می کنند ، نیز نوعی اشتراک به چشم می خورد و آن مفهوم وقفه ای است که در طرح جمله اصلی پیش می آید .بدل یا معترضه

بدل در ادبیات

معنا شناسی انتساب

پالاکاز (۱۹۹۳: ۷۷ – ۲۳۹) در مقاله ای تحت عنوان معنا شناسی انتساب :دنیاهای زبانی و زاویه دید  به طرح مسائلی پرداخته است که بررسی آنها می تواند دلیل استفاده از ساخت های بدلی و معترضه را در زبان های بشری شرح دهد . بخش سوم مقاله حاضر عمدتا بر اساس مقاله پالاکاز است . وی در چکیده ای که قبل از مقالهخود ارائه کرده است

میان افزایی

بدل یا معترضه ساختهای میان افزود ، از جمله بدلها و عبارات ربطی بدلی ، به گونه ای غیر معمول خلق کننده دنیا می باشند …  و شواهدی دال بر وجود مرتبه دومی از ظرفیت زبانی و ذهنی ، یعنی مرتبه دومی از آگاهی را ارائه می دهند: سطح خردورزی یا تعمق . بدل یا معترضه

مک کاولی (۱۹۸۲) ثابت کرده است که محتوی میان افزوده ها ، سازه هایی از واحدی نحوی نیستند که در آنها وقفه ایجاد کرده اند . مثال وی چنین است :

بدل یا معترضه

همان گونه که در بخش قبل دیدیم ، جمله زیر مبهم است و سه تعبیر دارد :

(۳۵) Trent dreamed that his mother, and ex- beauty queen, had not aged since her youth.

البته همانجا هم اشاره کردیم که در سطح سخن است که جمله سه تعبیر دارد و الا در سطح جمله ، مبهم نیست . در تعبیر اول ، ابراز بدل به سخنگو نسبت داده می شود بدل یا معترضه

فرق جمله معترضه با بدل

کتابنامه

Banfield ,A., 1982. Unspeakable sentences. Boston: Routledge & Kegan Paul

Barvise, J. & Perry ,J.,1983. Situations and attitudes . Cambridge ,MA: MIT Press

Dell, F., 1983. “We’re poor” , In J .R.Mc Kuen & A. C. Winkler ,(Eds),Readings for Writersth ed). New York: Harcourt Brace Jovanovich .[Originally in Floyd , D.(1339) . Homecoming . New York: Holt , Rinehart &Winston.].

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.