معماری هخامنشی – بررسی معماری هخامنشی – پرشین مقاله

معماری هخامنشی

یکی از ویژگیهای ایرانیان کهن و هنرمندان آنها باور به تقلید درست بوده که آن را بهتر از نوآوری بد میدانستند. تقلید یا برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. آریایی ها چون مردمی کشاورز بودند ودر سرزمینی آباد و خرم زیسته بودند خویی آشتی جو و سازگار داشتند.به گمان فراوان آریایی ها هنگام کوچ و گذر از کنار دریاچه ارومیه در برخورد با معماری ارارتویی از آنالگو گرفته و آنرا ” برساو ” کرده اند. مردم ایران از هزاران سال پیش از چنین شیوه معماری پیروی می کرده اند چنانکه مردم ابیانه و افوشته ( در نطنز ) هم که نامی از ارارتو نشنیده اند چنین کرده اند.

مطلب بررسی معماری هخامنشی مشتمل بر۶۴ صفحه میباشد. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه نمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست

چکیده ۴

ویژکی های معماری هخامنشی. ۵

نیارش.. ۵

آرایه. ۷

پاسارگاد ۸

آرامگاه کوروش : ۹

کاخ بار : ۱۱

تالار ورودی ( کاخ دروازه ) : ۱۲

کاخ نشیمن : ۱۳

زندان سلیمان : ۱۴

ارگ ( تل تخت = تخت سلیمان ) : ۱۵

سکوهای سنگی ( نیایشگاه و قربانگاه ) : ۱۵

آب نماها : ۱۶

تخت جمشید. ۱۶

۱- زیر پایه ( صفه ) ۲۲

۲- پلکان غربی : ۲۲

۳- دروازه ی همه ی سرزمین : ۲۳

۴- آپادانا : ۲۳

۴-۱- تالار مرکزی : ۲۴

۲-۴- ایوان غربی و شمالی : ۲۴

۳-۴- پلکان آپادانا : ۲۵

۵- کاخ تچر : ۲۷

۶- کاخ هدیش : ۲۸

۷- مجموعه بنای خانوادگی : ۲۹

۸- کاخ های (( ج )) (( د )) (( ه )) : ۳۰

۹- کاخ سه دروازه : ۳۰

۱۰- خزانه : ۳۱

۱۱- کاخ صد ستون : ۳۲

۱۲- خیابان سپاه : ۳۳

۱۳  – دروازه ی نیمه تمام : ۳۳

۱۴- ساختمان بایگانی : ۳۳

۱۵- جایگاه سربازان و استحکامات : ۳۴

۱۶- کاخ U : 34

۱۷- آرامگاه های اردشیر دوم و سوم : ۳۵

نقش رستم. ۳۵

آثارموجود در این محل. ۳۶

کعبه ی زرتشت : ۳۹

کاخ شوش.. ۴۰

باغ ایرانی. ۴۴

معماری : ۴۶

نیارش : ۴۷

آرایه : ۴۷

معرفی محوطه تاریخی نقش رستم. ۴۹

آثار ایلامیان. ۴۹

آثار هخامنشی. ۵۰

آرامگاه های هخامنشی. ۵۰

کعبه زرتشت.. ۵۲

آثار ساسانی نقش رستم. ۵۴

نخستین نقش… ۵۴

دومین نقش… ۵۵

سومین نقش… ۵۶

چهارمین نقش… ۵۷

پنجمین نقش… ۵۸

ششمین نقش… ۵۸

هفتمین نقش… ۵۹

هشتمین نقش… ۶۰

استودان ها ( محل نگهداری استخوان های بزرگان ) ۶۱

محوطه تاریخی نقش رجب.. ۶۲

منابع :۶۴

.

مقاله بررسی معماری هخامنشی در پرشین مقاله موجود است.

مطلب مقاله بررسی معماری هخامنشی را میتوانید در  زیر ببینید.

پاورپوینت معماری هخامنشیان رایگان

ویژگی های معماری هخامنشی

در معماری هخامنشی آسمانه تخت با تیر و ستون اجزا اصلی ساختمان بوده است. از چوب بسادگی می شد برای پوشش دهانه هایی از ۲.۵ تا ۳.۵ گز بهره گیری کرد. ولی در معماری تخت جمشید دهانه میان دو ستون را تا حدود ۶ گز ( ۶.۴۰ متر ) رسانده اند و این بزرگترین دهانه چوب پوش در جهان آنروز بود. چنین چوبی در خور این دهانه در ایران یافت نمی شد از این رو آنها چوبهای درخت کنار را از جبل عامل لبنان از راه شوش به تخت جمشید رسانده اند و آنرا به کابرده اند

آرامگاه کوروش

کوروش بزرگ در سال ۵۲۹ پ.م .در جنگ با ماساگ ها ( ( masaget کشته شد. قوم ماساگ ( ماساژت ) اتحادیه ی بزرگی از قبایل سکایی بوداند که امنیت و آسایش ناحیه ی شمالی و شمال شرقی کشور بزرگ پارس را به هم می زدند. کوروش دراین نواحی پادگانی ساخته بود که به آن شهرکوروش(  cyro – polis) می گفتند.این پادگان امنیت نواحی رابه خوبی حفظ کرده بود. معماری هخامنشی

تزئینات معماری هخامنشی

کاخ بار

این کاخ که در فاصله ای نزدیک به ۱۲۰۰ متر در سمت شمال شرقی آرامگاه قرار دارد دارای یک تالار مرکزی است که سقف آن بر روی ۸ ستون ( ۲ردیف ۴ ستونی ) قرار گرفته است. در چهار سمت دارای ایوان است که ایوان شمال شرقی با ۸ ستون ( ۲ ردیف ۴ ستونی ) از بقیه بزرگتر است. ایوان جنوب غربی ۲۸ ستون ( ۲ ردیف ۱۴ ستونی ) دارد و ایوان های شمال غربی و جنوب شرقی هر کدام ۱۶ ستون ( ۲ ردیف ۸ ستونی ) دارند. درکناره های ایوان جنوب غربی نیز آثار دو اتاقک دیده می شود که با یک ایوان راه دارند. معماری هخامنشی

کاخ نشیمن

این کاخ که آن را کاخ اختصاصی هم می گویند دقیقا ویژگی های یک محل دائمی زندگی را دارد ودرسطحی با ابعاد ۷۶ متر طول و ۴۲ متر عرض در فاصله ای نزدیک به ۲۵۰ متری شمال کاخ بار ساخته شده است. مجموعه ی این بنا از یک تالار ۳۰ ستونی ( ۵ ردیف ۶ ستونی ) به ابعاد تقریبی ۳۱ متر طول و ۲۲ متر عرض یک ایوان شمالی ۲۴ ستونی ( ۲ ردیف ۱۲ ستونی ) با دو اتاق ۲ ستونی در دو طرف آن و یک ایوان جنوبی با ۴۰ ستون ( ۲ ردیف ۲۰ ستونی ) تشکیل شده است. معماری هخامنشی

معماری تخت جمشید

تخت جمشید

داریوش دوست داشت که اقدامات وفعالیتهای او برای نسل آینده باقی بماند. یکی از دقدقه های اصلی اواین بود که روزی همه آنچه که اوانجام داده بود به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر او میل داشت که موقعیت ویژه ی پارس ومردم هخامنشی در تاریخ به یادگار بماند. بنابراین برای این که این خواسته ها عملی شود یعنی هم عملکرد اوثبت شود وهم موقعیت ویژه ی پارس یعنی سرزمین مادری و خواستگاه هخمانشیان در یادها بماند تصمیم به ساخت مجموعه ای ساختمانی گرفت. معماری هخامنشی

آثار دوران هخامنشی 

وجود نقش عیلامی در منطقه ی نقش رستم نشان از اهمیت و شاید قداست منطقه در روزگار پیش از هخامنشیان دارد به همین دلیل داریوش تصمیم گرفت که آرامگاه خانوادگی خویش را در این منطقه آماده سازد. او با تصمیمی زیرکانه درادامه ی سیاست های پیشین خود برای ثبت عملکرد تاریخی خویش و همچنین بالا بردن شان سرزمین مادری و خاستگاه هخامنشیان یعنی پارس قبر خود را در سینه ی کوه حاجی آباد با بازسازی نمای کاخ تچرآماده ساخت.اندازه های ستون ها و درب ورودی و نمای آرامگاه او با نما واندازه های کاخ تچر در تخت جمشید دقیقا یکسان است. معماری هخامنشی

.

نظرات بسته شده است.