بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک

در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند.

مطلب  بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک مشتمل بر    ۱۴۴    صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

طرح مسئله. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۲

بررسی سا بقه تحقیق.. ۱۴

اهداف تحقیق.. ۱۶

پا نویس ها : ۱۷

فصل دوم. ۲۰

مبانی نظری تحقیق.. ۲۰

مقدمه. ۲۱

بخش اول – کشورعراق.. ۲۲

موقعیت جغرافیایی.. ۲۲

تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین.. ۲۲

زبان. ۲۸

مذهب.. ۲۸

جمعیت.. ۲۸

بخش دوم – رسانه‌ها، جنگ و سیاست.. ۲۹

جنگ و رسانه‌ها ۲۹

سیاست، رسانه‌ها و افکار عمومی.. ۳۶

سیاست خارجی ایران. ۴۰

سیاست خارجی آمریکا ۴۴

بخش سوم- مفاهیم و نظریه های ارتباطات.. ۴۸

خبر. ۴۸

مصاحبه. ۵۰

مقالات خبری.. ۵۳

انواع تیتر در ارائه مطلب.. ۵۴

کارکرد مطبوعا ت.. ۵۵

مطبوعا ت در ایران. ۵۶

مطبوعات در آمریکا ۵۹

دروازه‌بانی خبر. ۶۱

برجسته‌سازی.. ۶۶

پانویس ها : ۶۷

فصل سوم. ۷۲

روش شناسی تحقیق.. ۷۲

روش تحقیق.. ۷۳

جامعه آماری.. ۷۴

روش نمونه ‌گیری.. ۷۴

جمع‌آوری داده‌ها و آزمون آماری.. ۷۴

واحد تحلیل.. ۷۴

تعاریف عملیاتی متغیرها ۷۴

پانویس ها : ۸۲

فصل چهارم. ۸۳

بررسی یافته‌های تحقیق.. ۸۳

مقدمه. ۸۴

بخش اول :  توصیف یافته‌های تحقیق.. ۸۵

فصل پنجم. ۱۲۱

خلاصه و  نتیجه ‌گیری تحقیق.. ۱۲۱

مقدمه. ۱۲۲

بخش اول – خلاصه تحقیق.. ۱۲۳

بخش دوم – نتیجه گیری تحقیق.. ۱۲۵

بخش سوم – محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق.. ۱۲۷

منابع و مآخذ. ۱۲۹

الف –  منابع فارسی: ۱۳۰

ب – منابع انگلیسی: ۱۳۵

ضمیمه. ۱۳۷

دستورالعمل‌ کد گذاری‌ ۱۳۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک    را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند.

طرح مسئله

حمله آمریکاومتحدانش به عراق و تغییر حکومت این کشور، یکی از وقایع مهم در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم بود. بدون تردید نمایش بزرگی که هم اکنون تدارکات آن با در هم شکستن حکومت صدام- حسین در عراق در حال انجام است، نقطه عطفی در تاریخ بشریت به شمار می رود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق می‌تواند از سه جنبه دارای اهمیت باشد:

۱)آگاهی یافتن نسبت به جهت‌گیریهای خاص مطبوعات ایران و آمریکا و هماهنگی یا عدم هماهنگی آنان با سیاست خارجی کشور متبوع خود.

می توان گفت رابطه بین سیاست و رسانه‌ها یک رابطه دوسویه است. از طرفی، یک موضوع سیاسی بدون حضور رسانه‌ها ممکن است اصلاً مطرح نشود. در هر بحران سیاسی بین‌المللی، تا زمانی که رسانه‌های خبری آن را به تصویر نکشند دیپلماتها چندان بدان نمی‌پردازند. «نمونه‌های گویای این مطلب را می‌توان در ماجرای میدان تیان آن‌من (چین)، بحران گروگان‌گیری سیما (پرو)، بحران بوسنی و حمله به کردهای شمال عراق توسط صدام، مشاهده کرد»(۱۵)و از طرف دیگر، رسانه‌ها بدون پرداختن به سیاست چندان عرصه مانور نداشته و شهرت نمی‌یابند. مثلاً شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر قطعاً بدون ورود به حوزه سیاست و به ویژه پوشش حوادث ۱۱ سپتامبر و وقایع بعد از آن نمی‌توانست جای خود را در میان رسانه‌های مطرح جهان باز کند و به «CNN  عربی » تبدیل گردد.

بررسی سابقه تحقیق

در مورد تاریخچه فرآیند تاریخی موضوع تحقیق می‌توان به برخی از تحقیقات تقریباً مشابه اشاره کرد.یکی از مهمترین کارها، بررسی سه نشریه مهم آمریکا یعنی تایم،نیوزویک و«یواس نیوزاندورلد ریپورت»[۱]می‌باشد که توسط «بگی‌کیان»[۲]در سال ۱۹۵۹ در آمریکا انجام شد و با استفاده از الگوی «مسئولیت ارتباطات جمعی» به این نتیجه دست یافت که«تصویر بازسازی شده جهان از سوی آنان اغلب سوگیرانه،تحریف شده یا واقعاً غلط است».(۱۸)

اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق،بررسی ساختار و محتوای مطالب مربوط به وقایع عراق در دوران حضور نیروهای ائتلاف در این کشور و پس از سقوط حکومت صدام حسین، در دو روزنامه ایرانی کیهان و شرق و دو نشریه آمریکایی تایم و نیوزویک از۱۱تیر۱۳۸۳ (اول جولای ۲۰۰۴) به مدت دو ماه است. به این معنا که رویدادهای عراق از چه بازتابی برخوردار بوده است و دو گروه نشریه های مذکور چه شباهتها و چه تفاوتهایی دارند. در بررسی ساختار بیشتر جنبه کمی و در بررسی محتوا بیشتر جنبه کیفی مطالب مورد نظر است.برخی اهداف جزئی‌تر عبارتند از:

۱)شناخت نوع جهت‌گیری اعمال شده توسط هر دو گروه نشریه های ایران و آمریکا درباره رویدادهای عراق

۲)شناخت نوع سبک‌های به کار رفته در مطالب مربوط به عراق

۳)شناخت نوع تیترهای مورد استفاده

موقعیت جغرافیایی

عراق سرزمینی بیابانی است و از کشورهای مهم خاورمیانه محسوب می‌شود.طول مرزهای این کشور به استثناء مرز بسیار کوتاه آبی در محدوده خلیج فارس حدود ۳۸۰۹ کیلومتر است که طولانی‌ترین آن مرز مشترک این کشور در سمت شرق با ایران یعنی ۱۵۱۵ کیلومتر است. عراق از شمال با ترکیه،شمال غرب با سوریه،غرب با اردن،جنوب غرب با عربستان و جنوب با کویت هم مرز است که با این کشورها به ترتیب دارای ۳۰۵، ۶۰۳،۱۴۷،۹۸۵ و۲۵۴ کیلومتر مرز مشترک می‌باشد. این کشور به لحاظ تقسیمات کشوری از ۱۸ استان شامل: صلاح‌الدین، اربیل، دهوک، سلیمانیه، زیقر، قادسیه، نینوا، تامین، دیاله، انبار، بغداد، واسط، بین‌النهرین، بصره، میسان، موتانه، کربلا و نجف تشکیل شده است.

تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین

کشف بقایای آثار و اسناد مربوط به ۶ هزار سال قبل از میلاد در سواحل دجله و فرات گواه بر قدمت این منطقه است. شناخته شده‌ترین تمدن به ۴ هزار سال قبل از میلاد در بین‌النهرین بر می‌گردد، یعنی زمانی که قوم سومر از مساکن محدود خود مهاجرت کرد و در دشت ‌ها اقامت گزید و از مزایای کشاورزی و آبیاری بهره‌مند شد. بدین ترتیب ساکنان حوزه دجله و فرات اولین کسانی بودند که شیوه زندگی روستایی و بیابانگردی را رها کردند و به زندگی شهری روی آوردند.

سیاست، رسانه‌ها و افکار عمومی

انسان باسواد عصر تمدن به کمک دانش و آگاهی‌اش، سیاستمداران را به چالش کشانده و خود را به عنوان واحدی از مجموعه فرآیند تصمیم‌گیری مطرح نموده است. امروزه همهُ دولت‌ها اعم از مردمی و غیر مردمی مجبور شده‌اند تا در سیاست‌های خود به خواست مردم احترام بگذارند و قدرت نهفته در آن را به شدت مورد توجه قرار دهند. قدرتی که به «افکار عمومی» معروف شده است و بخشی از رویه دموکراسی محسوب می‌شود.

سیاست خارجی ایران

برای مفهوم «سیاست خارجی» تعاریف مختلفی مطرح شده است اما می‌توان تعریف زیر را به عنوان بیانی کلی و کامل ارائه کرد: «سیاست خارجی، مجموعه توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مکانیسم‌های یک واحد سیاسی جهت افزایش بهره‌وری نورمهای مورد قبول در ارتباط با واحدهای دیگر است».(۲۹)اساس عملکرد کشورها در حوزه سیاست خارجی، مصلحت و منافع ملی است که البته برخی کشورها آنرا علناً اعلام می‌کنند و برخی دیگر با بیان مسائل فرعی، آن را به صورت پنهانی دنبال می‌کنند.

مصاحبه

یکی دیگر از اشکال اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها، مصاحبه است که به همراه گزارش و آنکت، یکی از شیوه‌های خبریابی شخصی و تولید اخبار ابتکاری تلقی می‌شود.دکترکاظم معتمدنژاد در تعریف مصاحبه می‌نویسد: «مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم است که بوسیلهُ آن عقاید و افکار شخصیت‌های مهم جامعه یا نظرات مردم عادی کوچه و بازار را درباره موضوعات مختلف به ویژه مسائل روز به دست می‌آورند».(۴۸)«ادگارمورن»[۱]معتقد است که« مصاحبه یک نوع ارتباط شخصی دو جانبه است که به منظور به دست آوردن اطلاعات برقرار می‌شود».(۴۹)ودکترنعیم بدیعی مصاحبه را چنین تعریف می‌کند: «مصاحبه یک نوع ارتباط شخصی(بین خبرنگار و مصاحبه‌شونده)است که برای دریافت اطلاعات تازه،آگاهی از واکنش افراد عادی و معروف و انعکاس نظرها،افکار و اطلاعات ویژه شخصیتها و دیگر افراد جامعه انجام می‌گیرد».(۵۰)

تفسیر و تحلیل                                              
دردنیای امروز، مردم برای اطلاع از وقایع پیرامون خود و کسب اخبار مورد نظرشان به رسانه‌های متعدد دیداری، شنیداری و نوشتاری دسترسی دارند.این وسایل ارتباطی با ارائه اخبار و تفاسیر مختلف به عنوان واسطه‌ایی بین وقایع و مردم به منظور انتقال اطلاعات عمل می کنند.اگر چه معمولاً این اطلاعات عیناً همان حقایق واقعه نیست اما در مجموع، نمایی است که در قالب خبر، تفسیر و تحلیل از یک حادثه نشان داده می‌شود.در این میان، روزنامه‌ها و نشریات خبری با انعکاس حوادث گوشه و کنار جهان و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها به نوبه خود نیاز اطلاع‌جویی مخاطبان را ارضاء می‌کنند.      تفسیر که مکمل و در امتداد یک واقعه خبری است دارای یک ویژگی منحصر به فرد یعنی وجود قضاوت شخصی روزنامه‌نگار در روند ایجاد آن است.در کتب روزنامه‌نگاری، تفسیر چنین تعریف شده است: «تفسیر، مظهر قضاوت و عقاید افراد درباره وقایع اجتماعی است». (۵۲) تعریف مفهوم «تفسیر» را می‌توان در این شعار مطبوعات آنگلوساکسون خلاصه کرد:«خبر مقدس است ولی تفسیر آزاد می‌باشد». (۵۳)
«تحلیل» را باید حدفاصل بین خبر و تفسیر دانست. تحلیل به لحاظ تفصیلی بودن، همانند تفسیر است و به دلیل عینی بودن همانند خبر. دکترکاظم معتمدنژاد در تعریف «تحلیل و تشریح» می‌گوید:«تشریح و تحلیل خبر عبارت از توصیف عینی یک رویداد اجتماعی است و خبرنگاری که این وظیفه را به عهده می‌گیرد به هیچ وجه نظریات شخصی خود را در آن مداخله نمی‌دهد».(۵۴)

منابع و مآخذ

الف –  منابع فارسی:

احراری، ابراهیم.«نقش رسانه‌ها در کنترل جامعه»، فصلنامه پژوهش   و سنجش، (سال یازدهم، شماره       ۳۷ ،بهار ۱۳۸۳)، صفحه ۱۱۸.

اسدی، علی.افکار عمومی وارتباطات،(تهران:انتشارات سروش،۱۳۷۱).

البر، پیر. مطبوعات، ترجمه فضل‌الله جلوه، (تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸).

امامی، حسام‌الدین. صدام و بحران خلیج فارس،(تهران:انتشارات جاویدان، ۱۳۷۰).

بخشایشی اردستانی، احمد. اصول سیاست خارجی ج.ا.ا.،(تهران: انتشارات آوای نور، ۱۳۷۵).

بدیعی، نعیم. تحلیل محتوا، (تهران: اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم،۱۳۸۰).

بدیعی، نعیم و حسین قندی. روزنامه‌نگاری ‌نوین،(تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۸).

بیگدلی، علی. تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق،(تهران:انتشارات میراث ملل،۱۳۶۸).

بینگر، اتولر. ارتباطات اقناعی، ترجمه علی رستمی،(تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای
صدا و سیما، ۱۳۷۰).

پاستر، مارک. عصر دوم رسانه‌ها، ترجمه غلامحسین صالحیار،(تهران: انتشارات مؤسسه ایران، ۱۳۷۷).

پراتکانیس، آنتونی و الیوت آرنسون. عصر تبلیغات. ترجمه دکتر کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی،(تهران: انتشارات سروش،          چاپ دوم ۱۳۸۰).

تافلر، آلوین و هایدی تافلر. جنگ و ضدجنگ: بقا در آستانه قرن بیست‌و‌یکم، ترجمه شهیندخت          خوارزمی،( تهران: انتشارات آسونه، چاپ چهارم، ۱۳۸۰).

 

جانسون، گلن. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمدجعفر پوینده،( تهران: نشر نی،      چاپ دوم، ۱۳۷۷).

دادگران، سیدمحمد. مبانی ارتباطات جمعی،( تهران: انتشارات فیروزه،چاپ دوم، ۱۳۷۷).

دهخدا، علی‌اکبر. لغت ‌نامه،زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، (تهران: انتشارات
دانشگاه تهران،چاپ دوم،۱۳۷۷).

رمضانی، روح‌الله. چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه
علیرضا          طیب،( تهران: نشر نی، چاپ سوم،         ۱۳۸۳).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.