مفهوم و پیام

پیام امر و دستوری است که به مخاطبان داده می شود تا آن را عمل کنند یک حادثه وعمل می تواند برای دیگران پیام باشد همچنین یکی از مراحل «نهی از منکر» با بی اعتنایی و قطع رابطه چهره عبوس و اخم کردن به شخص که اخلاقی می کند به آن می گوییم« نکن » امام حسین فرموده است

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مفهوم و پیام. ۳

پیام های اقتصادی… ۳

توحید در عقیده و عمل… ۴

مبدأ و معاد. ۴

رسالت پیامبر: ۷

شفاعت: ۹

تکریم انسان: ۱۰

توکل: ۱۰

جهاد با نفس: ۱۱

شجاعت: ۱۲

صبر و استقامت: ۱۲

عّزت: ۱۳

عفاف و حجاب: ۱۴

غیرت: ۱۶

وفا: ۱۷

پیام های زندگی حقیقی « تبیین». ۱۸

مفهوم زندگی… ۱۹

انتخاب… ۱۹

زندگی ، صحنه آزمون.. ۲۰

ملت زنده و مرده. ۲۱

فریاد رسی… ۲۱

پیروزی و شکست…. ۲۲

زندگی های بی مرگ…. ۲۲

زندگی های بی مرگ…. ۲۳

شرافت شهادت… ۲۳

شهادت طلبی… ۲۳

پیام های عرفانی… ۲۵

عشق به خدا ۲۵

بلا و ابتلا.. ۲۵

یاد خدا ۲۶

فدایی شدن در راه خدا ۲۷

رضا و تسلیم.. ۲۷

فوز. ۲۷

قیام برای خدا ۲۹

عبرت… ۲۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

خلاصه ای کوتاه از مقاله مفهوم و پیام را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم و پیام

پیام امر و دستوری است که به مخاطبان داده می شود تا آن را عمل کنند یک حادثه وعمل می تواند برای دیگران پیام باشد همچنین یکی از مراحل «نهی از منکر» با بی اعتنایی و قطع رابطه چهره عبوس و اخم کردن به شخص که اخلاقی می کند به آن می گوییم« نکن » امام حسین فرموده است

پیام های اقتصادی

رسالت تبعیین « مکتب » و تصحیح باورهای مردم در مسائل عقیدتی و بینش بر عهده امام است . رجزهای اصحاب امام و خطبه های امام و اهل بیت چه قبل از شهادت و چه در مقطع اسارت پر ازنکته های‌عقیدتی است جایگاه اهل بیت پیامبر در جامعه نیز از همین زاویه قابل طرح است

مبدأ و معاد

عقیده به مبدأ و معاد مهمترین عامل جهاد و فداکاری در راه خداست ، و بدون آن هیچ رزمنده‌ای معتقدانه درصحنه دفاع قدم نمی گذاردو خود را که در جنگی به شهادت منتهی می شود برنده نمی داند . امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی بی تابی خواهرش را می بیند این فلسفه بلند را یادآور می شود و می فرماید

شفاعت:

از جمله مباحث سازنده ی اعتقادی « شفاعت» است. شفاعت یعنی عقیده به اینکه با وساطت اولیای الهی، خداوند از گناهان مومنان خطا کار روی گذرد. شفاعت با اذن خدا است و معصومین نیز از کسانی شفاعت را داشته باشند.

جهاد با نفس:

در صحنه عاشورا کسانی حضور داشتند که اهل جهاد با نفس بودند و هیچ هوا و هوسی در انگیزه آنان شریک نبود از همین رو به جاذبه های مال، مقام، شهوت، نوشیدن و کامیاب شدن پیروز شدند.

شجاعت:

شجاعت آن است که انسان در برخورد با سختی ها و خطرها دلی استوار داشته باشد.

عاشورا الهام بخش شجاعت به مبارزان بوده است و محرم همواره روحیه شهامت و ظلم و ستیزی به مردم می داده است. به تعبیر حضرت امام: ماه محرم ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد ما هی که خون بر شمشیر پیروز شد ماهی که قدرت حق باطل را تا ابر محکوم و داغ باطله بر جبهه ستمکاران و حکومت های شیطانی زد.

صبر و استقامت:

برای مقابله با فشارهای درونی و بیرونی و غلبه بر مشکلات در راه رسیدن به هدف پایداری و استقامت لازم است. بدون صبر در هیچ کاری نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. در عاشورا نیز با این جلوه ی عظیم روحی رو به رو هستیم و آنچه حماسه کربلا را به اوج ماندگاری و تأثیرگذاری و فتح معنوی رساند

عفاف و حجاب:

کرامت انسانی زن در سایه عفاف او تأمین می شود. حجاب نیز یکی از احکام دینی است که برای حفظ عفت و پاکدامنی زن و نیز حفظ جامعه از آلودگی های اخلاقی تشریع شده است.

مفهوم زندگی

عمر اصلی انسان  با عمل های شایسته‌ای سنجیده می شود که انجام داده است نه با سالهایی که سپری کرده است . عمر عملی است ، نه عمر زمانی آنچه از سرمایه‌ی این دنیا برای آبادی آخرت صرف شود ، همان میزان عمر حقیقی انسان است .

ملت زنده و مرده

چه یک فرد ، چه یک اجتماع‌، وقتی زنده است که « حیات طیبه » داشته باشد و زندگی را تنها نفس کشیدن نداند  امام حسین نیز مرگ در مبارزه با ستم و عدوان زا سعادت می داند و زیستن در کنار ستمگران و نفس کشیدن ذلیلانه و با خواری را مایه ننگ و دلتنگی می شمارد .

پیروزی و شکست

از اموری که در زندگی انسانها نقش ایفا می‌کند نوع دریافت و دیدگاه نسبت به مفاهیم پیروزی و شکست است در یک مبارزه هدفدار وقتی اهداف مبارزان تأمین می شود پیروزند هر چند خودشان فتح نظامی به دست نیاورند .

یاد خدا

ذکر و یاد خدا در همه مراتب و مراحلش امری پسندیده و مورد تأکید اسلام است یاد خدا که یک مرتبه بلند عرفانی است آن است که انسان پیوسته خدا را یاد داشته باشد و او را حاظر و ناظر بر خود ببیند زنده بودن چراغ یاد خدا هم سبب پیشگیری از گناه می شود هم انسان به سرمستی و غرور نمی افتد و هم زمینه ساز ارتقاء روحی و خالی شدن خانه‌ی دل از اغیار است .

فوز

کسی که تلاشهایش انسان در زندگی او را به «‌هدف خلقت » برساند . فائز و رستگار است . فوز در فرهنگ دینی آن است که انسان با بهره گیری از نعمتهای خدا بتواند سعادت جاودانه را بدست آورد .

قیام برای خدا

اخلاص و خدایی بودن نیت وانگیزه در هرکاری مطلوب و ارزش آفرین است . خصوص در مسائل مبارزاتی که زمینه‌ی هوای نفس و انگیزه های مادی و جاه طلبانه و قدرت جویی یا انتقام گیری بیشتر است و به عنصر اخلاص در اراده اش خلل ایجاد می کند و نه شکست ظاهری او را مأیوس و بدبین می سازد .

عبرت

حوادث تاریخی اگر به چشم عبرت و درس گرفتن مورد مطالعه قرا رگیرد «‌درس آموز» است . درس های تاریخ ،مجموعه‌ای از نکات در شناختن حوادث و بروز حالت های اجتماعی و رخدادهای تلخ و شیرین است که بااین شناخت ، راه حرکت صحیح در مقاطع بعدی نیز روشن تر می شود هر چند که درس آموختن ، بیشتر در مورد حوادث مثبت و سازنده است و عبرت ، در موارد منفی .


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =