عنصر معنوی جرم

همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار کافی نیست، بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد و این خواست و اراده در کنار سایر عناصر جرم عنصر قانونی، عنصر مادی بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است. عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده ۵۱۹ ق.م.ا.تعزیرات و یا استفاده مستقیم از کلمه سونیت در بند ۳ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا همچنین استفاده از قیدی خاص مثل عمدا در ماده ۶۷۵ق.م.او عالما و عامدا در ماده ۴۲ ق.م.ا گرفت.

چکیده

برای تحقق جرم علاوه بر عنصر قانونی و عنصر مادی نیاز به عنصر مهم دیگری با عنوان عنصر معنوی می باشد اگر چه در بعضی از سیستمهای حقوقی وجود عنصر چهارمی را تحت عنوان عنصر ناحق برای تحقق جرم ضروری دانسته اند، به گونه ای که بدون وجود این عنصر عمل عنوان جرم ندارد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوء نیت می باشد سوء نیت که متشکل است از علم و اگاهی، همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و آگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالی که تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۲۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب                        

چکیده ۲

مقدمه. ۲

تعریف و  ماهیت… ۴

تاریخچه. ۵

عنصر معنوی در حقوق ایران.. ۶

عنصر معنوی در حقوق فرانسه. ۸

آثار و نتایج عنصر معنوی.. ۱۳

مصادیق مبهم.. ۱۴

منشاء انحراف… ۱۵

نتیجه گیری.. ۱۹

منابع: ۲۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  عنصر معنوی جرم را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار کافی نیست، بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد و این خواست و اراده در کنار سایر عناصر جرم عنصر قانونی، عنصر مادی بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است. عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده ۵۱۹ ق.م.ا.تعزیرات و یا استفاده مستقیم از کلمه سونیت در بند ۳ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا همچنین استفاده از قیدی خاص مثل عمدا در ماده ۶۷۵ق.م.او عالما و عامدا در ماده ۴۲ ق.م.ا گرفت.

تعریف و  ماهیت

فاعل معنوی یا فاعل غیر مباشر شخصی است که شخص دیگری را که فاقد مسئولیت کیفری است وادار به ارتکاب جرم می کند. بنابراین، فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است مانند کسی که مقداری مواد مخدر داخل کیفی قرار داده و به شخصی که از آن اطلاع ندارد می دهد

تاریخچه

نظریه فاعل معنوی جرم ابتدا در حقوق آلمان به وجود آمد و علت پیدایش این نشریه آن بود که تئوری استعاره ای بودن معاونت، مانع تعقیب اشخاصی می شد که اشخاص غیرمسئول را وادار به ارتکاب جرم می کردند؛ زیرا عمل مباشر، جرم نبود تا عمل معاون نیز ماهیت مجرمانه خود را از آن به دست آورد.

عنصر معنوی در حقوق ایران

قانون­گذار ما به صراحت، مسئله فاعل معنوی را مطرح نکرده و در نتیجه، نوشته­های حقوقی هم به آن نپرداخته­اند،‌اما نمی­توان گفت که نظریه فاعل معنوی در حقوق ایران سابقه­ای ندارد. البته عده­ای،‌اکراه دیگری به ارتکاب جرم را از مصادیق این موضوع دانسته­اند و مثال­های دیگری نیز بیان می­کنند که از بحث فاعل معنوی خروج موضوعی دارد

عنصر معنوی در حقوق فرانسه

باید دید که در کشورهای دیگر مفهوم عنصر معنوی را چگونه می بینند و بعد چه انتقاداتی بر ان شده است.

در فرانسه یک دیدگاه سنتی وجود دارد که از قانون معروف ۱۸۱۰ گرفته شده است که در مقابل عنصر روانی جرم قرار می گیریم.

آثار و نتایج عنصر معنوی

با توجه به توضیجات فوق و تجزیه و تحلیلی که در این خصوص بعمل آمده باید دید انحراف و اشکال دیگری جزء آنچه فوقاً اشاره شد وجود دارد یا خیر؟ اگر هست در چه مواردی است و منشاء و آثار آن چست.

اشکال کلی گرچه با توضیحاتی که قبلاً داده شد

منشاء انحراف

گرچه منشاء انحراف بطورکامل ودقیق روشن نست لکن می توان در درجه اول قانونگذار و در مرحله بعد نقش دیوان کشور را بیش از هر مقام دیگر موثر دانست چه با اینکه مفهوم آراء دیوان کشور در بعضی موارد عیناً همان است که در تعریف فوق اشاره شد

نتیجه گیری

چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست و در عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن و احراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد و تقصیر جزایی که عبارت است از: بی احتیاطی، بی مبالاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی مراجعه و دقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری و نادانی است پی برد.

منابع:

  1. دکتر اردبیلی محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلداول، چاپ یازدهم، نشرمیزان
  2. دکتر اردبیلی محمد علی،حقوق جزای عمومی، جلددوم، چاپ یازدهم، نشرمیزان
  3. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری چاپ دوم.
  4. ملک اسماعیلی، عزیزاله، حقوق جزای عمومی، نشر دانشگاه تهران.چاپ اول.
  5. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان،چاپ اول
  6. دکتر زراعت، عباس، درس هایی از حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ۱۳۹۰
  7. قانون مجازات اسلامی

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.