مقالات رشته ریاضی

توزیع پوآسون و نرمال

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۳۹  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

توزیع پواسن.. ۱

توزیع نرمال. ۳

متغیر تصادفی نرمال. ۳

– متغیر نرمال استاندارد. ۴

توزیع پوآسون. ۵

توزیع نرمال. ۷

توزیع نرمال به صورت تقریبی از توزیع دو جمله ای.. ۱۳

منحنی نرمال. ۱۶

سطح زیر منحنی نرمال. ۱۸

توزیع پواسون. ۲۰

تعریف و ویژگیهای توزیع پواسون. ۲۰

تقریب پواسون برای توزیع دو جمله ای.. ۲۲

توزیع پواسن به عنوان تقریبی از توزیع دو جمله ای.. ۳۰

سطح ویژه زیر منحنی نرمال. ۳۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ریاضی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  توزیع پوآسون و نرمال را در زیر می توانید ببینید.

توزیع پواسن

متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ،‌موفقیت ها را در یک نمونه گیری تعیین می کند. ممکن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از تعداد موفقیت ها مورد نظر باشد. به مثالهای زیر توجه کنید.

در یک بازی بستکبال گلهایی را که تیم مورد علاقه به ثمر می رساند، روندی از موفقیت ها به دست می دهد

توزیع نرمال

توزیع نرمال مهمترین الگوی آماری است و اکثر تئوری ها، محاسبات و استدلالهای آماری بر مبنای آن نهاده شده اند. اهمیت دیگر توزیع نرمال در این است که توزیع فراوانی پدیده های طبیعی، که با رعایت اصول صحیح آماری مورد تحقیق قرار می گیرند، غالباً به صورت نرمال است.

توزیع نرمال به صورت تقریبی از توزیع دو جمله ای

اگر تعداد آزمایش، n بزرگ باشد، محاسبه فراوانیها و احتمالها با استفاده از قضیه دو جمله ای خسته کننده می شود. از آنجائی که بسیاری از مسائل عملی شامل تعداد زیادی از آزمایشهای مکرر است، پیدا کردن یک روش سریعتر برای محاسبه احتمالها حائز اهمیت است.

منحنی نرمال

مهمترین توزیع احتمال پیوسته در سرتاسر علم آمار «توزیع نرمال» است. نمودار آن بنام «منحنی نرمال» نامیده شده و همشکل زنگ است مانند منحنی شکل ۶-۱، که نمایشگر وقوع اتفاقات زیادی در طبیعت از جمله صنعت و تحقیقات است.

سطح زیر منحنی نرمال

می دانیم که منحنی توزیع احتمال یا تابع چگالی هر متغیر تصادفی طوری بنا نهاده شده است که سطح زیر منحنی در فاصله x=x۱ و x=x۲ برابر احتمال آن باشد که مقدار متغیر تصادفی X بین x=x۱ و x=x۲ قرار گیرد.

تقریب پواسون برای توزیع دو جمله ای

حال ثابت می کنیم که اگر در توزیع دو جمله ای n بزرگ و p نزدیک به صفر باشد، آنگاه می توانیم از تقریب پواسون با میانگین np برای این توزیع دو جمله ای استفاده کنیم. فرض کنید متغیر تصادفی X دارای توزیع دو جمله ای با پارامترهای n و p باشد، و به ازاء هر x P(X=x)=f(x|n,p) در این صورت بنابر برابری (۵. ۲. ۳) برای ,n … و ۲ و ۱ = x داریم:

توزیع پواسن به عنوان تقریبی از توزیع دو جمله ای

در کاربرد منحنی نرمال به عنوان تقریبی برای محاسبه احتمالهای دو جمله ای بهترین تقریب موقعی است که n بزرگ و p نزدیک به  باشد. اگر برای یک حادثه p کوچک بودن و ۵ np< باشد

سطح ویژه زیر منحنی نرمال

نظر به اینکه سطوح معینی در زیر منحنی نرمال در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت خاصی آنها را ذکر می‌نمائیم. سطح زیز منحنی احتمالی نرمال از  تا  ( یعنی از Z=-1  تا Z=1 ) از جدول I  ضمیمه برابر

۶۸۲۶/۰ = ۲×۳۱۴۳/۰ یا از جداول جامع‌تر ۶۸۲۶۸/۰ به دست می‌آید

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ریاضی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + بیست =