تربیت دختران – بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام – پرشین مقاله

تربیت دختران

تربیت دختران مساله در پژوهش حاضر عبارت است از بررسی جایگاه تربیتی دختران دردین اسلام ،که در این رابطه باید گفت تربیت دختران دارای نکات لطیفی می باشد . روش استفاده شده در این تحقیق بصورت کتابخانه ای ،توصیفی،تحلیلی می باشد که برقرآن کریم وسنت نبوی (ص) مبتنی است .

مطلب بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام مشتمل ۸۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه۲

بیان مسئله۴

ضرورت و اهمیت تحقیق۶

اهداف تحقیق۶

سوالات تحقیق۷

تعریف واژه ها و اصطلاحات۷

تعریف جایگاه۷

مفهوم تربیت۷

تعریف دین اسلام۸

تعریف قانون۹

مفهوم فقهی۹

مفهوم حقوقی۹

تعریف دختران۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه۱۱

منزلت دختران در اسلام۱۳

سیمای دختران در قرآن ۱۳

فضیلت دختران در آینه ی روایات۱۷

ثواب سرپرستی دختران۱۸

ثواب شاد کردن دختر۱۸

پاداش تربیت دختر۱۸

دختران حسنات اند۱۸

۶- برای زندگی خانوادگی۱۹

۷- برای تربیت نسل۱۹

۸- برای حیات سیاسی۲۰

دختر سپر آتش جهنم۲۱

بهترین دختران۲۱

تقدم دختران در هدیه دادن۲۱

مقام دختر در نگاه امام خمینی (ره۲۱

ارزش دختر از دیدگاه اسلام۲۲

اسلام و فرزند دختر۲۲

طرز تفکر اسلام درباره ی دختران۲۳

عدم نقص۲۳

عدم ضعف۲۳

عدم مذمت۲۴

وجود خیر واحسان۲۴

عنایات اسلام درباره ی دختران۲۴

نجات او از قهر پدران۲۴

کفه عنایت۲۷

درتربیت دختران۲۷

دو جنسی بودن تربیت۲۷

دلایل دو جنسی بودن تربیت۲۷

اسلام و دو گونگی تربیت۲۹

دختر و حق تربیت۳۰

ضرورت و اهمیت تربیت دختران۳۱

۱- از لحاظ ادای حق ۳۱

۲- از لحاظ خود فرد۳۱

۳- از لحاظ عضویت جامعه۳۲

۴- از جهت پرورش نسل ۳۲

۵س او۴۷

۴- در آموزش موضعگیری ها۴۷

۵- در مطالعات و سرگرمی ها۴۸

تربیت و بازسازی دختران۴۸

امکان باز سازی ۴۹

شناخت علل۴۹

طریق درمان و اصلاح دختران۵۰

۱- آگاهی ۵۰

۲- ایمان و عقیده۵۰

۳- استفاده از پند و اندرز۵۰

۵- قهر و ملامت۵۱

۷- تنبیه۵۲

۸- طرق دیگر۵۲

تداوم بازسازی ۵۳

هشدارها۵۳

اهمیت روابط در تربیت دختران۵۴

رابطه با پدر۵۵

تربیت و مصالح فرزندان۵۵

کار پدر در تربیت۵۶

حرمت گذاری پدر۵۶

رعایت عدالت۵۷

جنبه الگوئی پدر۵۷

در رابطه با همسر۵۸

در ابراز عاطفه۵۹

در اجرای انضباط۵۹

پدران مستعفی۶۰

نکته ها۶۱

رابطه مادر با دختر۶۲

نقش اخلاقی او۶۳

نقش معنوی مادر۶۳

رفتار و اخلاق مادر۶۴

روابطش با همسر۶۴

مادر و موضع گیری ها۶۵

در آموزش ها۶۶

مادر و اسرار دختر۶۷

چند نکته۶۷

 فصل سوم: روش پژوهش

روش شناسی تحقیق۷۰

مقدمه۷۰

جامعه و نمونه پژوهش۷۰

روش اجرای پژوهش۷۱

ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن۷۱

طرح پژوهش۷۲

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه۷۴

الف) تحلیل توصیفی ۷۴

ب) تحلیل استنباطی۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مسأله، روش و یافته ها به صورت خلاصه۸۸

پیشنهادات محقق۹۰

الف) برای پژوهش گران آتی۹۰

ب) برای دست اندرکاران امر تربیت۹۰

محدودیت ها در تحقیق۹۲

الف) محدودیت های در اختیار پژوهش گر۹۲

ب) محدودیت های خارج از اختیار پژوهش گر۹۲

مقاله  در پرشین مقاله بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

تربیت دختران مساله در پژوهش حاضر عبارت است از بررسی جایگاه تربیتی دختران دردین اسلام ،که در این رابطه باید گفت تربیت دختران دارای نکات لطیفی می باشد . روش استفاده شده در این تحقیق بصورت کتابخانه ای ،توصیفی،تحلیلی می باشد که برقرآن کریم وسنت نبوی (ص) مبتنی است .

مقدمه

تربیت دختران در برهه ای از زمان به سر می بریم که از سوی دین ستیزان و کسانی که دین و دینداری را بزرگترین مانع در برابر امیال شیطانی و منافع مادی خویش می دانند، با طرح پروژه ی تقدس زدایی مانند: جدایی دین از سیاست، مشروعیت بخشیدن به پلورالیزم دینی،  با شبه آفرینی و سکولار نمودن مفاهیم ارزشی و حیاتی، همچون ایجاد تردید و خدشه وارد نمودن به مسأله بسیار مهم و مقدس ولایت فقیه که متضمن استمرار خط انبیاء و سعادت جوامع انسانی است

مفهوم تربیت :

– تربیت از نظر لغوی به معنای پروردن، پروراندن، آداب و اخلاق را به کسی آموختن، تهذیب کردن، توجیه نمودن سیاست و رهبری کردن و تغذیه دادن است .

– تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب.

ضرورت واهمیت تربیت دختران

تربیت دختران برای اینکه از مغزهای خام امروزی کودکان ثمره ای برای فردای جامعه داشته باشیم برای اینکه جامعه بشری در طریق انسانیت و خیر گام بردارد ضروری است امروز دختران را دریابید، به آنها در امروز چیزی بدهید تا فردا بتوانند به اضعاف مضاعف از آنان چیزی بستانید یک دختر امروز مادر چند کودک فردا است ؟

زیان عدم توجه به تربیت دختران

تربیت دختران عدم توجه به تربیت دختران موجب پدید آمدن زیانهایی در جنبه فردی اجتماع است: در جنبه فردی عدم توجه به او موجب عدم رشد و عدم تعادل در قوای جسمی و فکری و روانی است سهل انگاری ها موجب خواهد شد که او در امر تربیت رشد نکند، از مواهب حیات برخوردار نگردد و استعدادهایش همچنان دست نخورده و ناشکوفا بماند.

تربیت خوب فرزند

اصولی در تربیت دختران

آدمی بر حسب ذات برتر از فرشتگان نیست ولی در سایه ی کار و تلاش هدفدار ، عبادت و اخلاص ، گام برداری در راه و صراط مستقیم می تواند به چنین نقطه و موقعیتی برسد و در این امر تفاوتی بین پسر و دختر وجود ندارد.

توجه به اخلاق و عاطفه:

ضرورت اخلاق برای دختران بیشتر از پسران است از آن بابت که او می خواهد در آینده نزدیک مادر شود و عهده دار حفظ و رشد امانت خدا یعنی فرزند شود.

مادر شخصیت بزرگ و مقدسی است و این که امانت الهی به دست او سپرده می شود خود نشانه بزرگی تقدس اوست.

در جنبه شرعی :

اسلام بنا بر علل و مقتضیاتی که فلسفه ی آن برای اغلب ما معلوم است سعی کرده است بیش از پسران حصاری برای حفظ عفت و اخلاق دختران بکشد و آنها را با خداوند و عبادت و ریاضت آشنا کند. می دانیم دختران از نظر شرعی زود تر از پسران به بلوغ شرعی می رسند و اسلام می خواهد از همان آغاز بیداری او را در چارچوب شرع و مذهب حفظ کند و جلوی خطرات احتمالی بر او را بگیرد.

در جنبه شرعی :

اسلام بنا بر علل و مقتضیاتی که فلسفه ی آن برای اغلب ما معلوم است سعی کرده است بیش از پسران حصاری برای حفظ عفت و اخلاق دختران بکشد و آنها را با خداوند و عبادت و ریاضت آشنا کند. می دانیم دختران از نظر شرعی زود تر از پسران به بلوغ شرعی می رسند و اسلام می خواهد از همان آغاز بیداری او را در چارچوب شرع و مذهب حفظ کند و جلوی خطرات احتمالی بر او را بگیرد.

مسأله روابط و ارتباطات دختران

دختران امروز ما هسران آینده و مادران فردایند و چه بسا که در شرایط اجتماعی ویژه ای قرار گیرند و ناگزیر باشندبا افراد مختلف، جهت رفع ضرورتها ارتباط برقرار کنند. از سنین ۷ زمینه هایی برای ارتباط با افراد مختلف در آنها پیدا می شود و در سنین ۹ و ۱۰ این آمادگی چند برابر می گردد.

نظرات بسته شده است.