بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران

نوسانات تولید متأثر از عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی ، آفات و بیماریها ، علفهای هرز و … می باشد .

درمیان این عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کاهش عملکرد در منطقه چناران می باشد .

متأسفانه تکنیکهایکنترل که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاری و پایداری کافی در کاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرایط و فرهنگ کشاورزی منطقه به همراه نداشته اند.

این تحقیق دانشجویی بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران  مشتمل بر ۵۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده : ۲

نماتد چیست ؟. ۶

تاریخچه ۷

مبداٌ، تاریخچه و پراکنش… ۷

نشانه های بیماری.. ۸

توصیف نماتد. ۸

زیست شناسی. ۹

نماتود مولد سیست چغندر قند. ۹

علائم بیماری.. ۱۰

مشخصات نماتود ۱۱

چرخه بیماری.. ۱۲

مبارزه ۱۳

دستورالعمل کار در آزمایشگاه نماتد. ۱۴

خشک و خردکردن خاک… ۱۴

مخلوط کردن خاک… ۱۴

تفکیک و شمارش سیست.. ۱۶

شمارش تخم و لارو. ۱۷

آشنایی با نماتد مولد سیست چغندر قند و معرفی آزمایشگاه نماتولوژی.. ۱۸

مناطق آلوده : ۱۹

طبقه بندی و زیست شناسی : ۱۹

دوره زندگی و شکل شناسی نماتد : ۲۰

فصل و طول دوره زندگی : ۲۳

آسیب شناسی : ۲۴

علائم آلودگی در مزرعه : ۲۴

عوامل انتشار و شیوع دهنده : ۲۶

راههای مبارزه و پیشگیری :‌ ۲۶

آشنائی با آزمایشگاه نماتولوژی : ۲۹

نتیجه : ۳۰

نماتود در چغندر قند. ۳۱

علائم. ۳۲

بیولوژی نماتودهای سیست چغندر قند. ۳۵

جنبه های سرایت بیماری Epidemiologie. 38

خسارات و اثر آنها بر گیاه ۴۲

روشهای مبارزه ۴۵

جهت مبارزه مؤثر بر علیه نماتود باید به عوامل متفاوتی توجه شود : ۴۷

نتیجه گیری و پیشنهادات : ۵۴

منابع : ۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

نوسانات تولید متأثر از عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی ، آفات و بیماریها ، علفهای هرز و … می باشد .

درمیان این عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کاهش عملکرد در منطقه چناران می باشد .

متأسفانه تکنیکهایکنترل که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاری و پایداری کافی در کاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرایط و فرهنگ کشاورزی منطقه به همراه نداشته اند.

تاریخچه

مبداٌ، تاریخچه و پراکنش

برای اولین بار حدود ۱۳۰ سال پیش از این، نماتد مولد سیست چغندرقند  ( H. schachtii) در آلمان به عنوان یک آفت شناسایی شد. در اواسط قرن نوزدهم میلادی، تولید چغندرقند در اروپا با یک روند افزایشی همراه بود و در همان زمان نیز بیماری چغندرقند در خاک شروع شد. خصوصاٌ آنکه در خاکهای تیره با پتانسیل بالا در منطقه ماگد بورگر بورد عملکرد چغندرقند به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.

نشانه های بیماری

توصیف نماتد

خسارت نماتد چغندرقند بسیار شبیه به علایم آلودگی به ویروس بیماری ریزومانیا است (ریش دار شدن ریشه ها )، یعنی خسارت این نماتد به چغندرقند ممکن است با علایم خسارت ریزومانیا اشتباه گرفته شود. زیرا که نماتد چغندرقند در تمام اراضی عمده چغندرکاری مشاهده می‌شود و سطح اینها با اراضی آلوده به ریزومانیا یکسان می‌باشد ، بنابراین خطر اشتباه بین این دو بیماری وجود دارد.

علائم بیماری

اولین نشانه های آلودگی در اوائل فصل تابستان و در هنگام تابش آفتاب به صورت پژمردگی برگ های بوته چغندر بروز می‌کند و در هنگام شب و در هوای خنک برگها مجدداٌ حالت عادی و شادابی خود را باز می یابند. شکل عمومی بوته توسری خورده و عقب افتاده و زرد کم رشد است. ریشه های کوچک و بدشکل و دارای ریشک های فرعی زیاده از حد و افشان است. روی ریشه های فرعی مبتلا، سیست ( Cyst ) های سفید رنگ به اندازه حدود یک میلیمتر با ته سنجاق با چشم عادی و غیر مسلح قابل رویت هستند. اولین سیست در خراسان در اواخر خرداد ماه مشاهده شده است.

چرخه بیماری

نماتود چغندر قند از مرحله سن دوم لاروی وارد ریشه میزبان می‌گردد و ایجاد خسارت می‌کند. شرائط فعالیت و تعداد نسل این نماتود بستگی زیادی به عوامل جوی، محیط خاک، تاریخ کشت چغندر قند و غیره دارد و بنابراین در مناطق مختلف متفاوت می‌باشد.  زیست شناسی این نماتود را در شرائط آب و هوائی مشهد مطالعه نموده و به طور کلی دوره زندگی یک نسل ۴۰-۷۰ روز به طول می انجامد.

تفکیک و شمارش سیست

  1. کل سیستهای سالم و تکه تکه شده بدقت جدا و شمارش گردد و در برگه مربوطه تعداد آن ثبت شود.
  2. جهت دقت بیشتر پس از جداکردن سیستها خط کشها مجدداٌ بازنگری گردد تا سیستی بر روی خط کش باقی نماند.
  3. خرد نمودن سیست
  4. وسائل مربوط به این مرحله ( پیپت، مزور، سیست خردکن و کانتین اسلاید ) کاملاٌ تمیز و خشک باشد.
  5. در هنگام خردکردن سیست دقت شود اولاٌ سیست بیش از حد خرد نگردد و ثانیاٌ سیست خرد نشده باقی نماند.
  6. سیست های خرد شده به دقت داخل مزور منتقل گردد. سیست خردکن نیز کاملاٌ شسته و محتویات آن به مزور منتقل گردد.
  7. حجم محلول داخل مزور را به ۳۰ میلی لیتر برسانید.

نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتایج بررسی جاری نشاندهند تحولی بزرگ در مبارزه و کنترل نماتد چغندقند می باشد و در صورت پایداری مقاومت به نماتد در رقم تولید شده ، انقلابی جدید در کاهش اثرات منفی یکی از عوامل مهم محدود کننده عملکرد یعنی نماتد چغندرقند محسوب می گردد.

مهم ترین نتیجه این بررسی کاهش شدید جمعیت نهائی نماتد در رقم نماکیل می باشد به گونه ای که جمعیت آلودگی در رقم نماکیل از  ۲۳۲۶ به  ۹۶۰ عدد تخم  و لارو در صد گرم خاک کاهش یافت در حالیکه جمعیت نهائی رقم ایرانی تقریباً ۵/۲ برابر جمعیت اولیه گردید.

منابع :

بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران

  1. بیماری چغندرقند ، مولفان : پروفسور ای. دی. ویتنی ، بی . ای . دونوس ، مترجمان : دکتر ابراهیم محمدی گل تپه ، مهندس بابک پاکدامن سردرود ، مهندس یونس رضایی دانش ، ۱۳۷۸ ، انتشارات تربیت مدرس .
  2. باروئی ، شاپور ، نماتد چغندرقند و راههای پیشگیری و مبارزه با آن ، سازمان ترویج کشاورزی ، ۱۳۸۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − سه =