بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی

با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع حساس تر و مهم تر می شود. با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش برای دستیابی و اجرای موفقیت آمیز هر فعالیت آموزشی افزون بر منابع مالی، وسایل و فناوری، وجود  نیروی انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی را ایفا می کند. به عبارت دیگر تعهد کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار و همچنین بالا بودن سلامت روانی میزان تولید و قابلیت   کار را بالا می برد.  گرین هاو( ۱۹۷۴) ، به نقل از( محمدی ۱۳۸۵ )

این تحقیق دانشجویی بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی مشتمل بر  ۱۰۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

طرح پژوهش…. ۳

۱-۱ مقدمه. ۴

۱- ۲بیان مساله. ۵

۱- ۳ اهمیت مساله. ۶

۱-۴ هدف کلی تحقیق.. ۷

۱-۴-۱ اهداف جزئی تحقیق.. ۷

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۸

۱-۶ تعاریف متغیرها ۹

۱-۷ تعریف عملیا تی متغیر ها ۱۱

فصل دوم : ۱۲

ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۲

۲-۱مقدمه. ۱۳

۲-۲ فرسودگی شغلی.. ۱۳

۲-۳  رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. ۱۶

۲-۳-۱ رویکرد بالینی (clinical approach) : 16

۲-۳-۲ رو یکرد روانشناختی- اجتماعی.. ۱۸

۲-۳-۳ رو یکرد تبادلی چرنیس…. ۱۹

۲-۳-۴ مدل کاپنر. ۲۱

۲-۴ رویکرد ساختاری.. ۲۲

۲-۴-۱ سازمان. ۲۳

۲-۴-۳ تئوری سیستمهای اجتماعی و جو سازمانی: ۲۴

۲-۴-۴ جو سازمانی و روابط سازمانی : ۲۵

۲-۴-۵ شاخص های جو سالم سازمانی: ۲۶

۲-۴-۶ بهداشت روانی: ۲۶

۲-۴-۷ روحیه: ۲۷

۲-۴-۸ ویژگیهای مدرسه سالم: ۲۸

۲-۵  مراحل فرسودگی شغلی.. ۲۹

۲-۵-۱ دیدگاه ماسلاچ.. ۲۹

۲-۵-۲ دیدگاه پستونچی.. ۳۰

۲-۵-۳ مراحل  فرسودگی شغلی معلمان  از دیدگاه ساراسون: ۳۲

۲-۶  عوامل فرسودگی شغلی.. ۳۲

۲-۷  نشانه های فرسودگی شغلی.. ۳۵

۲-۸ عوارض فرسودگی شغلی.. ۳۶

۲-۹  استرس شغلی.. ۳۶

۲-۹-۱ منابع استرس شغلی.. ۳۷

۲-۹-۳ ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی: ۳۹

۲-۱۰ تحلیل رفتگی.. ۴۰

۲-۱۰-۱  شخصیت فرد و تحلیل رفتگی.. ۴۳

۲-۱۰-۲  تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری.. ۴۵

۲-۱۱  فشار روانی.. ۴۷

۲-۱۱-۱   آثار تخریبی فشار روانی در تدریس…. ۴۸

۲-۱۱-۲ راههای کاهش فشار روانی معلمان. ۴۸

۲-۱۲  پیشینه تحقیق.. ۵۰

۲-۱۲-۲ تحقیقات خارجی.. ۵۶

فصل سوم. ۵۹

روش شناسی.. ۵۹

۳-۱ طرح تحقیق: ۶۰

۳-۲  متغیر مستقل و وا بسته: ۶۰

۳-۳  جامعه  آماری تحقیق: ۶۰

۳-۴ روش نمونه گیری: ۶۰

۳-۵ ابزار اندازه گیری: ۶۱

۳-۶ روایی و پایایی تحقیق: ۶۱

۳-۷ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: ۶۱

فصل چهارم. ۶۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۲

مقدمه. ۶۳

فصل پنجم. ۸۹

بحث ونتیجه گیری.. ۸۹

۵-۱مقدمه. ۹۰

۵-۲ بحث و نتیجه گیری.. ۹۰

۵-۳ پیشنهاد ها : ۹۶

۵-۴ محدودیت : ۹۶

منابع. ۹۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع حساس تر و مهم تر می شود. با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش برای دستیابی و اجرای موفقیت آمیز هر فعالیت آموزشی افزون بر منابع مالی، وسایل و فناوری، وجود  نیروی انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی را ایفا می کند. به عبارت دیگر تعهد کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار و همچنین بالا بودن سلامت روانی میزان تولید و قابلیت   کار را بالا می برد.  گرین هاو( ۱۹۷۴) ، به نقل از( محمدی ۱۳۸۵ )

بیان مساله

اخیرا روشن شده است که در بعضی مواقع معلمان دچار احساسی موسوم به فرسودگی شغلی می شوند.فرسودگی شغلی موجب از کار افتادگی می شود و اگر در مراحل اولیه آن شناخته شود به راحتی قابل درمان است.

براساس تحقیقات انجام شده کارکنان حرف خدمات اجتماعی از اولین کاندیداهای فرسودگی شغلی محسوب می شوند. محققین این مساله را ناشی از مواجهه هر روزه این افراد با شرایط استرس و فقدان شرایط مثبت در محیط کار می دانند، از این رو پرستاران، معلمین، مشاوران، روان شناسان،مددکاران اجتماعی، افرادپلیس و کارکنان سرویس های بهداشتی جزء افرادی هستند که در معرض فرسودگی شغلی قرار می گیرند. نیری( ۱۳۷۹) ، به نقل از( حسنی ۱۳۸۱ )

اهمیت مساله

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروی انسانی آن کشور است.در این راستا هر چه نیروی کار شایسته تر و کارآمد تر باشد پیشرفت و توفیق آن کشور در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود. قابل ذکر است، کار آمدی هر فرد به عواملی گوناگون مانند استعداد، هوش، انگیزش، کیفیت ابزار کار مورد استفاده، آموزش و تخصص مورد نیاز، شرایط محیط کار، ملاحظات خستگی زدایی و ……بستگی دارد. اهمیت شناخت شیوه های خستگی زدایی بدین منظور است که با راهکارهای مناسب بتوان از فرسودگی و خستگی بیشتر پیشگیری کرد و این عارضه را در صورت بروز فرسودگی درمان نمود.

فرسودگی شغلی

کار صرف نظر از تامین مالی ، می تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ، تماس اجتماعی ، احساسات خود ارزشمندی ، اعتماد و توانمندی را ارضا کند .

با وجود این ، کار می تواند منبع فشار عمده ای نیز باشد .  پاول( ۱۹۹۸) ، به نقل از( مقدم و طباطبایی ۱۳۸۵ )

رو یکرد روانشناختی- اجتماعی

  (The Social- Psychological Approach )   

ماسلاچ (۱۹۸۶) و همکارانش یک رویکرد مبتنی بر تحقیق برای فرسودگی اتخاذ کردند و تلاش کردند که شرایطی که منجر به فرسودگی شغلی می شود را روشن کنند. تحقیقات ماسلاچ و خمکارانش به این نتیجه رسید که فرسودگی شغلی یک ساختار چند بعدی است و از سه مولفه مربوط به هم تشکیل یافته است که عبارتند از :

– تحلیل یا خستگی عاطفی که منجر به از دست دادن انرژیهای عاطفی شخص مربوط است حالات قبلی که دارای سطح انگیزشی بالا بوده است در اثر فرسودگی از بین می رود و انجام کار برای وی خسته کننده است.

مدل کاپنر

در مدل کاپنر (۱۹۹۳) بین تنیدگی ها و آشفتگی های روانی رابطه مثبت وجود دارد ،همچنانکه چرنیس نیز بر آن تاکید کرده است. بین میزان آشفتگی روانی ، درجات و مقدار مکانیسم های مقابله ای دفاعی و بین میزان آشفتگی روانی و شکست ، رابطه وجود دارد.  رابطه فوق بین آشفتگی روانی و شکست تاییدی بر مدل درماندگی آموخته شده سلیگمن (۱۹۸۳) و سندرم تطابق عمومی سلبی (۱۹۷۶) می باشد.

رویکرد ساختاری

این رویکرد به جو اساسا به عنوان ویژگیها و خصوصیات وابسته به یک سازمان توجه دارد. این ویژگی همواره با سازمان وجود داشته و از ادراک اعضا سازمان مستقل است .رویکرد ساختاری ما را به ارتباط بین هدف و معیارهای ادراکی جو سازمانی هدایت می کند. گیون این مساله را مطرح ساخت که جو سازمانی، ویژگیهای سازمان را مورد ملاحظه قرار داده، سپس بر اساس درک صحیحی، هدف و معیارهای بیرونی، باید ارزشیابی گردد.

محدودیت :

  • این تحقیق مربوط به دوره پیش دا نشگاهی است و قابل تعمیم به دوره های تحصیلی دیگر نمی باشد.
  • در این تحقیق جامعه آماری فقط دبیران زن بودند .
  • تمایل کم افراد در پاسخ گویی به پرسشنامه، به دلیل مراجعه زیاد دانشجو و عدم بازخورد نتایج تحقیقات به آنها باعث می شود همکاری مناسبی در تکمیل پرسشنامه ها صورت نگیرد .

منابع

بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی

منابع فارسی

۱-  احمدی، سید احمد. خلیفه سلطانی، افتخار اسادات( ۱۳۸۵ ) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقطع های سه گانه شهر اصفهان.

۲-  ندیمی، محمد تقی. بروج، محمد حسین ( ۱۳۷۷ ) . آموزش و پرورش سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. چاپ ۴ ، انتشارات مهرداد.

۳-  عاطف، لاله ؛ روح الامین، مریم ؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین (۱۳۸۵ ) . میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان . فصلنامه علمی و پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) شماره۲۹، سال ۸  .

۴-  دکتر سرمد، زهره. دکتر بازرگان، عباس. دکتر حجازی، الهه. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، انتشارات آگه. ۵-  خاکزادان، زهرا (۱۳۸۵ ). بررسی رابطه بین کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

۶- شیرازی ، رباب( ۱۳۷۸) . بررسی عوامل موثر در انگیزه انتخای شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش دانشگاهی شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا .

۷- حسنی، فاطمه (۱۳۸۱ ). بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان زن ریاضی و هنر دبیرستانهای عادی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =