بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

شاید بتوان گفت که هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهداف او نمی‌تواند نقش رهبری و مدیریت را داشته باشد.

اهمیت رهبری و مدیریت و تاثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت کشورهای جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگر به اثبات رسیده است و این حقیقت به تجربه نیز درآمده است که در میان جوامع انسانی امروز، آن جامعه‌ای توانسته است به رشد و توسعه و پیشرفت بیشتر و بهتری دسته یابد که از نعمت وجود رهبری لایق تر، و مدیرانی داناتر برخوردار باشد، تاریخ نیز با نمونه‌ها و شواهدی که در این زمینه ارائه داده است

مطلب بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام مشتمل۲۰۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 پایان نامه

فهرست مطالب

پیشگفتار. ۲

فصل اول. ۶

کلیات.. ۶

مقدمه. ۷

معرفی موضوع تحقیق: ۱۱

۳- اهمیت تحقیق.. ۱۴

انگیزه وهدف از تحقیق.. ۱۹

روش تحقیق.. ۲۰

موانع و مشکلات تحقیق.. ۲۰

فصل دوم: ۲۲

ضرورت شناخت انسان و رهبری از دیدگاه اسلام. ۲۲

طرح بحث: ۲۳

۲- ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن.. ۲۳

۳- ضرورت شناخت رهبری و مدیریت برای انسان.. ۵۱

۴- تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام. ۵۴

فصل سوم: ۵۸

ضرورت شناخت سازمان از دیدگاه اسلام. ۵۸

سازمان چیست؟. ۵۹

فلسفه‌ وجودی سازمانها ۶۵

۳) مفهوم اسلامی سازمان.. ۶۸

فصل چهارم. ۷۳

سیر تحول مدیریت در تاریخ زندگی انسان.. ۷۳

نگرشی بر رهبری و مدیریت در جوامع باستانی.. ۷۴

۱)  پیدایش سازمانهای اجتماعی و اداری در یونان قدیم: ۷۵

۲) مدیریت عمومی در مصر قدیم. ۷۶

۳) امور اداری در چین باستان: ۷۸

۴) اداره  امور عمومی در روم باستان.. ۷۹

الف) تئوری کلاسیک.. ۸۴

ج) تئوری تصمیم‌گیری.. ۹۸

د) تئوری سیستم. ۹۹

فصل پنجم: ۱۰۵

بررسی معیارهای شایستگی مدیریت از دیدگاه اسلام. ۱۰۵

۱) طرح بحث.. ۱۰۶

۲) معرفی معیارهای شایستگی مدیریت در اسلام. ۱۲۱

الف) تعهد. ۱۲۲

۳) اعتقاد به ولایت فقیه. ۱۲۹

۴) عدالت.. ۱۳۰

فصل ششم: ۱۴۸

بررسی شرایط و اوصاف یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام. ۱۴۸

الف) طرح بحث.. ۱۴۹

۱) اشراف مدیر. ۱۵۰

۲) قدرت مدیر. ۱۵۲

به هنگام هجوم سختی‌ها و ناگواریها، دلباخته و هراسان مباش که در مدیریت خود با شکست و ناکامی روبرو خواهی شد. ۱۵۵

۳) قاطعیت مدیر: ۱۵۹

۴) مدیر مجری قانون: ۱۶۳

۵) کار امروز را به فردا نینداختن: ۱۶۶

منابع و ماخذ. ۲۰۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

سخن از مدیریت در دین مبین اسلام است، مدیریتی که متاسفانه باید اعتراف نمود که در طول تاریخ از آن سخن زیادی گفته نشده است.

جامعه‌ای که نام اسلامی را به همراه خود یدکی می‌کشد، نمی‌تواند در وادی مدیریت اسلامی قدم نگذاشته و از چشمه پر فیض‌ان سیراب نگردد.

مقدمه

شاید بتوان گفت که هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهداف او نمی‌تواند نقش رهبری و مدیریت را داشته باشد.

اهمیت رهبری و مدیریت و تاثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت کشورهای جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگر به اثبات رسیده است و این حقیقت به تجربه نیز درآمده است که در میان جوامع انسانی امروز، آن جامعه‌ای توانسته است به رشد و توسعه و پیشرفت بیشتر و بهتری دسته یابد که از نعمت وجود رهبری لایق تر، و مدیرانی داناتر برخوردار باشد، تاریخ نیز با نمونه‌ها و شواهدی که در این زمینه ارائه داده است

معرفی موضوع تحقیق:

بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

مدیریت اسلامی مدیریتی است که زمینه رشد انسان بسوی ا.. را فراهم نموده و مطابق کتاب، سنت، سیره و روش پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)و علوم و فنون و تجارب بیشری جهت رسیدن به اهداف نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور، مدار و قطب عمل می‌کند.

انگیزه وهدف از تحقیق

بدون تردید پیروزی افتحار آمیز انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور ایران که عملاض موجب زنده شدن اسلام حقیقی در کشوری اسلامی شده است، ضرورت تحقیقات دامنه‌دار و گسترده‌ای را با بینش اسلامی در تمام زمینه‌های مورد نیاز ایجاب می‌نمود، زیرا به علت سالها و بلکه قرنها حاکمیت اجانب بر این کشور و تسلط فرهنگ آنها بر این مرز و بوم هیچ جائی برای ظهور و رشد مسائل اسلامی باقی نمانده بود.

روش تحقیق

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق تحلیلی از معیارهای شایستگی مدیریت و اوصاف مدیر اسلامی است پیداست که بررسیهای کمی به هیچ وجه در آن راه ندارد، بلکه پژوهشی است مبتنی بر مطالعه متون تاریخی و گردآوری مسائل مربوط به رهبری و مدیریت در اسناد اسلامی و تحویل و تنظیم آنها.

۲- ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن

انسان مهمترین موضوع مورد بحث همه مکتبها بوده و هست. مکتبهای الهی هدایت یک انسان را محور اصلی رسالت خود قرار داده‌اند و هدف و نقش و تلاش بی‌وقفه خود را در هدایت و راهبری او جستجو کرده‌اند.

تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام

رهبری و مدیریت که غالباَ بعنوان دو کلمه مشابه و مترادف در کنار هم بکار می‌روند، درحقیقت دارای یک معنی و مفهوم نیستند و از چند نظر با یکدیگر اختلاف دارند، اینجانب سعی دارم در این قسمت یا تحلیلی دقیقتر به تفکیک رهبری و مدیریت پرداخته و موارد کاردبرد هر یک را معرفی نمایم

سازمان چیست؟

زندگی جمعی نشات گرفته از حس اجتماعی انسان موجب همیاری انسانها شده است. یعنی گردهمائی‌ها موجب‌ گردید که گروههای انسانی با کشش خود اکثر بازدهی را درارتباط با رفع نیازها بدست آورند. بدیسان فعالیت گروهی شالوده، هستی سازمان را پی‌ریزی نمود. متعاقباَ برای هر خواسته‌ای در جوامع بشری سازمانی ایجاد گردید.

فلسفه‌ وجودی سازمانها

اگر زندگی روزمره خود را مرورکنیم نتیجه می‌گیریم که سازمانها شدیداَ در زندگی ما نفوذ کرده‌اند. ما ورزانه با سازمانهای متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم قسمت اعظم زندگیشان را در سازمانها می‌گذارنند، چنانچه مقدار قال توجهی از وقتشان را به عنوان عضو سازمان صرف نکنند، به عنوان مشتری و یا ارباب رجوع با سازمانها سر و کار دارند.

مفهوم اسلامی سازمان

توجه به آیات قرآن کریم که بصورت مجموعه‌ای از دستورات و احکام الهی است. روشن می‌سازد که دین مبین اسلام با جهان بینی خاص همه افراد بشر را در راه رسیدن به هدفی واحد متشکل می‌سازد، بدین طریق سازماندهی الهی با توحید آبیاری شده و شکل می‌یابد، ولی هدف سازمان اسلامی به صرف هدف تولیدی یا بازرگانی شکل نمی‌گیرد، بلکه امر تولید و تجارت در آنوسیله می‌باشد، نه هدف.

نگرشی بر رهبری و مدیریت در جوامع باستانی

نقش مدیریت در زندگی انسان پدیده تازه و نوظهوری نیست از نخستین روزی که انسان زندگی اجتماعی خویش را آغاز نمود، اصول مدیرتی نیز بطور ناخودآگاه در این زندگی اجتماعی به اجراء درآمده و از آنجا که ابتدائی ترین گروه اجتماعی انسان با تشکیل کانون خانواده پا گرفته است ، بنابراین میتوان گفت که با ایجاد اولین کانون خانواده اجراء اصول مدیریت در این کانون ضروری گردید.

پیدایش سازمانهای اجتماعی و اداری در یونان قدیم:

یکی از دانشمندان به نام لیکورگوس ، مجموعه قوانین و مقررات و همچنین آداب و رسوم جوامع ابتدائی یونان قدیم را در زمینه فعالیتهای اداری بشرح زیر گردآوری نموده است.

  • نیاز انسانها به یکدیگر برای زندگی و تشکیل زندگی اجتماعی.

مدیریت عمومی در مصر قدیم

حکومت پرقدرت فرعون در مصر قدیم و عملیات شگفت انگیز آنها که آثار آن به تا به امروز نیز وجود دارد بدون شک دلیل روشنی بر وجود سازمانها و ادارات وسیع و گسترده با مدیریت قوی در آن زمان میباشد،

۳) امور اداری در چین باستان:

چین باستان از جمله بنیان گذاران امور عمومی اداره است، تا جائیکه بسیاری از کشورهای اروپائی بعدها از تجربیات این کشور استفاده نموده اند.

کنفوسیسوس یکی از دانشمندانی است که حدود یک قرن قبل از افلاطون در چین تدریس میکرده است، وی مشکلات اداره امور حکومت را در یک مجموعه قوانین مطرح نموده است.

 اداره  امور عمومی در روم باستان

رومیها نیز مانند یونانیها در زمینه مدیریت و اداره عمومی دارای سوابقی طولانی هستند، مدارک و اسناد بسیار موبد مدیریت منظم و سنجیده سازمانهای بزرگ اجتماعی و اداری در روم باستان است تا آنجا که بعضی از نویسندگان از قبیل گیلبرت معتقد هستند که:

منابع و ماخذ

بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

  • قرآن کریم
  • نهج‌البلاغه
  • اصول کافی، فیض السلام محمد تقی جعفری
  • وسائل الشیعه
  • اسلام و مقتضیان زمان، شهید مطهری
  • مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلام، شهید مطهری
  • سیری بر اندیشه‌های اداری، علیرضا بشارت.
  • تحلیلی از مدیریت اسلامی، غلامرضا اشرف سمنانی
  • سازمان و مدیریت، علیمحمد اقتداری

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 5 =