پایان نامه آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری

آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همگان واقع شده است و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمس مورد توجه عامه قرار گرفته است.

این تحقیق دانشجویی پایان نامه آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری مشتمل بر  ۲۹۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

۱-۱ . مقدمه. ۲

۲-۱ . بیان مسأله. ۳

۳-۱. اهداف… ۴

۴-۱. اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۵-۱ .سئوال یا فرضیات… ۷

۶-۱ . تعریف عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم. ۱۱

پیشینه تحقیق.. ۱۱

۱-۲ . مقدمه. ۱۲

۲-۲ . تاریخچه تحقیق.. ۱۳

۳-۲ . پیشینه عملی.. ۱۶

۴-۲ . نظریات… ۱۷

فصل سوم: ۱۸

روش تحقیق.. ۱۸

۱-۳ .مقدمه. ۱۹

۲-۳. روش تحقیق.. ۲۰

۳-۳ .  فنون گرد آوری اطلاعات… ۲۱

فصل چهارم. ۲۳

تجزیه و تحلیل داده ها۱-۴. مقدمه. ۲۳

۱-۴. مقدمه. ۲۴

۲-۴. فرضیات یا سئوالات تحقیق.. ۲۵

«هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیائی» ۶۵

فصل پنجم. ۲۸۴

نتیجه گیری۱-۵ مقدمه. ۲۸۴

۱-۵ مقدمه. ۲۸۵

۲-۵ . نتیجه گیری.. ۲۸۷

۳-۵. خلاصه. ۲۸۹

۴-۵. مشکلات تحقیق.. ۲۹۰

۵-۵ . پیشنهادات… ۲۹۱

منابع تحقیق : ۲۹۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همگان واقع شده است و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمس مورد توجه عامه قرار گرفته است.

بیان مسأله

انجمن مشترک مهندسین آلودگی هوا و کنترل آن تعریف زیر را برای آلودگی هوا بیان کرده است:

«آلودگی هوا یعنی وجود یک یا چند آلوده کننده مانند گرد و غبار، فیوم ها، گازها، هیست، بو، دود، بخارات در هوای آزاد با کمیت ها ، ویژگیها و زمان ماند که برای زندگی انسان، گیاه یا زندگی حیوانات خطرناک و برای اموال مضر باشند و یا به طور غیر قابل قبولی مخل استفاده راحت از زندگی واموال گردد.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

اهداف

هدف از نوشتن این تحقیق بررسی بنیادی آلودگیهای هوا است، به نحوی که بتواند به آسانی مورد استفاده سایرین قرار گیرد. اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کاشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمسی مورد توجه عامه مردم قرار گرفته است و به همین دلیل در پی پاسخ گویی به اهداف زیر می باشیم :

۱- شناسایی آلاینده های هوا

۲- شناخت چگونگی تأثیر این آلاینده ها بر سلامتی فردی و جمعی

اهمیت و ضرورت تحقیق

آنچه را که می خواهیم بر آن تأکید کنیم تقسیم ناپذیری و پیچیدگی محیط زیست است مثلاً جو زمین در منطقه بیوسفر آنقدر کامل مخلوط می شود و چنان سریع می چرخد که دومین دمی که فرو می رود احتمالاً اتمهای بازدمی حضرت عیسی در گستمان و یا آدولف هیتلر در مونیخ را دارا می باشد هوای پاک مایه شادمانی زندگی بشر است که نیاز به آن بیش از نیاز به غذا و آب می باشد.

تعریف عملیاتی متغیرها

تعاریفی که در زیر داده شده است با تعاریف انجمن مهندسین برای آزمایش و مواد مطابقت می کند. در ادامه تحقیق از این اصطلاحات استفاده خواهیم کرد.
آئروسل : پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع درمحیط گازی است مانند دود و مه و میست. غبار : اصطلاحی است که به طور نامشخصی به ذرات جامدی که غالباً بزرگتر از کلوئید هستند و قادرند موقتاً در هوا و یا گازی دیگر به حالت تعلیق در آیند اطلاق می شود.

تاریخچه تحقیق

بعضی از اشکال آلودگی هوا مانند مه دود فتوشیمیایی از پدیده های جدید می باشند تشکیل این نوع از آلودگی به نور خورشید و کثرت اتومبیل در منطقه ای که از نظر هواشناسی پایدار باشد نیاز دارد. تعداد اتومبیل مورد نیاز برای پیدایش این پدیده به تازگی در مراکز شهری به حد نصاب رسیده است. در حالی که آلودگی با دود از قدیم وجود داشته است.

پیشینه عملی

پس از آنکه در سال ۱۶۶۱ جان اولین کتابی در مورد ناراحتی ناشی از هوا و دود در لندن نوشت. چاپ جدیدی از این کتاب که در سال ۱۷۷۲ منتشر شد نشان داد که راه حلهای پیشنهادی سال های ۱۶۰۰ جان اولین مورد قبول قرار نگرفته بوده است. پیشنهادهای او عبارت بودند از انتقال صنایع به خارج از شهر و ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها که هر دوی این پیشنهادات هنوز هم به عنوان راه حل، مورد استفاده می باشند.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

روش تحقیق

در جمع آوری مطالب مربوط به این تحقیق از روش های کلی و عمومی تحقیق که عبارتند از : ۱- روش میدانی ۲- کتابخانه ای بهره برده ایم در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به جمع آوری مطالب پرداخته ایم و با مصاحبه با افراد متخصص و کارشناس نیز از روش میدانی کمک گرفته ایم. همچنین از گونه های تحلیل و تشریحی نیز بهره برده ایم.

فنون گرد آوری اطلاعات

در نوشتن و جمع آوری مطالب  این تحقیق از گونه های تشریحی و تحلیلی بهره گرفته ایم حال به طور مختصر به شرح هریک از این گونه ها می پردازیم : گونه تشریحی : این گونه نوشته حاصل شنیده ها و دیده های محقق می باشد و تشریح به معنی شرح و بسط دادن دادن به منظور مطالعه و دقت در یک موضوع یا مطلب به گونه ای علمی، دقیق و از سر باریک بینی است و عام ترین و رایج ترین راه تشریح نیز طرح پرسشی است در مورد ابعاد مختلف یک موضوع که هر بخشی از نوشته به یکی از سؤالات ما پاسخ می دهد و ما از این گونه تحقیقی بیشتر در قسمت مصاحبه و تهیه گزارشی استفاده کرده ایم.

 نتیجه گیری

در انتهای تحقیق نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد :

۱- هر گاه وجود یک یا چند عنصر آلوده کننده به مقدار و مدتی نامتعارف کیفیت هوای پاک و آزاد را به گونه ای تغییر دهد که برای زندگی انسان و سایر موجودات زنده آثار ، ابنیه و گیاهان زیان آور باشد آن هوا را هوای آلوده می گویند.

منابع تحقیق :

پایان نامه آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری

  • بهبودی، زهرا، بهداشت محیط و مبارزه با آلودگی ها، نشر و تبلیغ بشرنی، چاپ اول ، ۱۳۸۰.
  • پروفسور آیرز، جان، آسم، ترجمه دکتر فرهاد همت خواه، انتشارات عصر کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
  • پور خباز، علی رضا و حمیدرضا، عمده ترین آشفتگی های زیست محیطی قرن حاضر (باران اسیدی – لایه ازن- گرمایشی جهان) ، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۱.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 3 =