روش تحقیق

برق و تأسیسات آسانسور

برق یا الکترونیک صورتی بسیار مناسب از انرژی است که دارای مشخصات زیر می‌باشد

۱- به سادگی قابل انتقال است

۲- روشهای مناسب و با بازدهی بالا برای تولید آن وجود دارد

۳- مصرف آن به سادگی امکان پذیر است

این تحقیق دانشجویی  برق و تأسیسات آسانسور  مشتمل بر ۲۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: ۷

تعاریف اولیه : ۷

هدف از این درس : ۸

تولید ومنابع  توان الکتریکی : ۹

تولید برق.. ۹

۲- ۱-۱ منابع توان الکتروشیمیایی… ۱۰

۲- ۱-۲ نامگذاری… ۱۰

۲- ۱-۳ رنسانس در توسه باتری… ۱۱

۲- ۱-۴ بررسی انواع و کاربردهای متعارف باتری‌ها ۱۲

۲- ۱- ۵ باتریهای مینیاتوری : ۱۳

۲- ۱- ۶ باتری‌های تجهیزات پرتابل.. ۱۴

۲- ۱- ۷ باتری‌های SLI 15

۲- ۱- ۸ باتری‌های کششی وسائط نقلیه. ۱۶

۲- ۱- ۹ باتری‌های ساکن.. ۱۸

۲- ۱- ۱۰ باتری‌های ترازبندی بار ۱۹

۲- ۱- ۱۱ نتایج.. ۲۱

۲- ۲ نیروگاه ها : ۲۲

۲-۲-۱ نیروگاه های گازی : ۲۲

۲-۲-۲ دیزل ژنراتور : ۲۲

۲-۲-۳ نیروگاه های بخار : ۲۳

۲-۲-۴ نیروگاه های هسته ای : ۲۵

دید کلی… ۲۵

ساختار نیروگاه اتمی… ۲۶

طرز کار نیروگاه اتمی : ۲۷

نمونه عملی : ۲۷

راکتور هسته ای : ۲۸

دید کلی… ۲۸

تاریخچه.. ۲۸

ساختمان راکتور. ۲۸

سوخت هسته‌ای… ۲۸

غلاف سوخت راکتور ۲۹

مواد کند کننده نوترون.. ۲۹

خنک کننده‌ها ۳۰

مواد کنترل کننده شکافت… ۳۰

کاربردهای راکتورهای هسته‌ای… ۳۰

۲-۲-۵ نیروگاه های آبی : ۳۱

خط لوله ( Penstock ) : 32

توربین : ۳۳

ژنراتور : ۳۴

ترانسفورماتور : ۳۵

۲-۳- سایر روش ها : ۳۷

۲-۳-۱ نیروگاه بادی : ۳۸

۲-۳-۲ نیروگاه های خورشیدی : ۳۹

۲-۳-۳ سلول های خورشیدی (  فتوولتائیک ) : ۴۰

تبدیل کردن فتون ها به الکترون ها : ۴۰

سیلیکون ( سیلیسیم ) : ۴۱

سیلیکون در سلول خورشیدی : ۴۱

استفاده از سیلیکون P-Type به همراه N-Type : 43

موانع : ۴۵

باتری های Deep – cycle : 46

تبدیل DC به AC : 46

۲-۳-۴ زمین گرمایی ( Geothermal ) 47

ذخایر هیدروترمال.. ۴۸

استفاده از انرژی ژئوترمال چشمه آب گرم برای تولید اسید بوریک…. ۴۸

استفاده از آب گرم و نیروی بخار : ۴۸

استفاده از انرژی ژئوترمال برای تولید الکتریسیته : ۴۸

سنگهای داغ و خشک : ۴۹

ذخایر ماگمایی : ۵۰

مشخصات پروژه : ۵۲

نیروگاه آبی… ۵۲

اهمیت یراق آلات در خطوط انتقال : ۵۳

۱- کلمپ اتصال به موج          Tower  Bonding  Clamp.. 56

۲- کلمپ شیار موازی              Paralle Groove  Clap.. 56

۳-۲- روشهای عمومی تولید : ۵۶

۳-۲-۱- برش(Cutting) : 56

۳-۲-۲- ریخته گری (Casting / Moulding) : 56

۳-۲-۳- پرس داغ یا فور جینگ (Forging) : 56

۳-۲-۴ – پرداخت با ماسه و ساچمه (Sand  Blats / Shot  Blast) : 57

۳-۲-۵-عملیات حرارتی(Heat  Treatment): 57

۳-۲-۶-  پرداخت کاری ( Finishing ) : 57

۳-۲-۷- پرس سرد (Coining) : 57

۳-۲-۸- جوشکاری ( Welding) : 57

۳-۲-۹- خمکاری( Bending ): 58

۳-۲-۱۰- نرم کردن یا آنیلینگ (Annealing) : 58

۳-۲-۱۱-روی اندودکردن (Galvanizing) : 58

۳-۲-۱۲- مونتاژ کردن (Assembling): 58

۳-۳- موارد مورد استفاده: ۵۸

۳-۳-۱- فولاد و آلیاژهای فولادی: ۵۸

۳-۳-۲- چدن خاکستری : ۵۹

۳-۳-۳- فولاد فورجینگ : ۵۹

۳-۳-۴- آلومنیوم خالص : ۵۹

۳-۳-۵- آلیاژهای آلومنیوم : ۵۹

۳-۳-۶- روی : ۵۹

توزیع : ۶۰

ملاحظات توزیع.. ۶۰

آشنایی با سیم ها و کابلها ۶۳

سطح مقطع سیم : ۶۳

فشار قوی… ۷۵

کابل‌های عایق پلاستیک…. ۷۹

مقدمه. ۷۹

ساختمان کابل.. ۷۹

هادی… ۷۹

عایق.. ۷۹

غلاف : ۸۱

حفاظ : ۸۱

زره : ۸۱

جریان مجاز ۸۳

شرایط نصب و قرار دادن کابل‌های برق : ۹۰

کلید های صنعتی : ۹۰

کلیدهای ساده ۹۱

کلید تیغه ای ( اهرمی) : ۹۱

کلید غلطکی : ۹۱

تعاریف… ۹۴

محاسبه روشنائی داخلی… ۱۰۰

انواع طرحهای روشنائی… ۱۰۱

مشخص نمودن وضع و رنگ سقف و دیوارها : ۱۰۵

مصرف کننده های بزرگ : ۱۲۲

بررسی توان: ۱۲۳

محاسبات توان در مصارف مختلف… ۱۲۴

الکترولیز : ۱۲۵

قانون اول فارادی در الکترولیز: ۱۲۵

تعریف هم ارز الکتروشمیایی: ۱۲۶

قانون دوم فارادی: ۱۲۶

مصارف الکترولیز : ۱۲۶

تبدیل انرژی الکترومکانیکی… ۱۲۹

۷-۱ اصول اساسی… ۱۲۹

۷-۲ ماشین‌های جریان مستقیم.. ۱۳۰

۷-۲-۲-  ویژگی‌های مدار مغناطیسی ماشین DC… 132

۳-۳ کار به صورت مولد.. ۱۳۳

۳-۴ کار به صورت موتور ۱۳۵

۳-۵ کنترل سرعت موتور ۱۳۷

۴-۱ میدان‌های مغناطیسی چرخان.. ۱۳۸

۴-۲ طرز کار موتورهای القایی… ۱۴۱

۴-۳ عملکرد موتورهای القایی… ۱۴۳

۴-۴ عملکرد مولدهای همزمان (سنکرون) ۱۴۵

۴-۵ موتورهای همزمان (سنکرون) ۱۴۷

۴-۶ کنترل سرعت موتورهای جریان متناوب… ۱۴۹

۴-۷ موتور کنترل شونده با جریان متناوب… ۱۵۰

ماشین های الکتریکی… ۱۵۲

اساس کار ماشین اندوکسیونی (آسنکرون) سه فاز : ۱۵۳

حالات کار ماشین اندوکسیونی… ۱۵۳

۲-۲- موتور اندوکسیونی… ۱۵۴

۳-۲- ژنراتور اندوکسیونی… ۱۵۵

۴-۲- حالت ترمزی… ۱۵۵

اساس کار ماشین سنکرون سه فاز: ۱۵۵

۲- حالت کار ماشین سکنرون.. ۱۵۶

۳-۲- موتور سنکرون سه فاز: ۱۵۶

۳ مدار معادل: ۱۵۸

۱-۲- حالت بی باری… ۱۵۸

۳-۳- اتصال کوتاه ۱۵۹

اتصال قطب‌های میدان.. ۱۵۹

کنترل کننده ها: ۱۶۰

کلید قطع و وصل ماشین اندوکسیونی… ۱۶۱

علائم اختصار: ۱۶۱

نوشته های حک شده روی پلاک : ۱۶۲

موتور سه فاز: ۱۶۳

ساختمان و طرز کار: ۱۶۳

مشخصات فنی موتور: ۱۶۴

تمرین ها: ۱۶۴

قطع و وصل موتور سه فاز بدون واسطه (مستقیماً) ۱۶۵

قطع و وصل موتور سه فاز بدون واسطه (مستقیماً) ۱۶۷

قطع و وصل موتور سه فاز بدون واسطه (مستقیماً) ۱۶۹

قطع و وصل موتور سه فاز بدون واسطه (مستقیماً) ۱۷۰

قطع و وصل موتور سه فاز بدون واسطه (مستقیماً) ۱۷۲

تغییر جهت گردش یک موتور سه فاز (قطع و وصل موتور بدون واسطه) ۱۷۳

تغییر جهت گردش یک موتور سه فاز (قطع و وصل موتور بدون واسطه) ۱۷۴

اتصال برق به تجهیزات تاسیساتی… ۱۷۷

مقدمه : ۱۷۷

استفاده عملی از کلیدهای سه فاز: ۱۷۹

برق سه فاز و تک فاز : ۱۸۱

سیستمهای کنترل: ۱۸۷

فرق بین مدارات قدرت و کنترل.. ۱۸۷

DCS.. 187

ایمنی برق : ۱۹۲

چاه ارت یا چاه زمین.. ۱۹۲

Protection ماشین آلات : ۱۹۲

طرزکار دستگاه‌های ایمنی : ۱۹۳

کلیه حفاظت موتور: ۱۹۳

موارد استعمال و دفعات قطع و وصل: ۱۹۳

قدرت قطع کلید: ۱۹۳

ساختمان و طرزکار: ۱۹۳

قطع کننده: ۱۹۴

قطع کننده شدت جریان بالا: ۱۹۵

مدت اتصال: ۱۹۷

شدت جریان اضافی و استقامت الکتریکی در کلید حفاظت موتور: ۱۹۸

کلید فرمان سه فاز دستی: ۱۹۹

رله زمانی: ۱۹۹

موارد استعمال: ۲۰۰

طرزکار: ۲۰۰

دستگاه فرمان: ۲۰۱

سیستم های رله کنتاکتوری و کاربردهای آن ها : ۲۰۳

ساختمان و اصول کار کنتاکتور ۲۰۴

مقادیر نامی کنتاکتورها ۲۰۴

جریان های نامی: ۲۰۴

وسایل حفاظتی: ۲۰۶

تاریخچه صنعت آسانسور: ۲۰۷

آسانسورهای هیدرولیکی : ۲۰۷

مزایا و معایب سیستم هیدرولیک : ۲۱۰

آسانسورهای با سیستم کابلی : ۲۱۱

Governor & Safety Gear : 218

شستی… ۲۱۸

سیستم کنترل آسانسورها : ۲۱۹

تابلو فرمان (تابلوی کنترلر میکروپروسسوری): ۲۲۳

مشخصات قطعات تابلوی کنترل : ۲۲۳

الکتروموتور گیربکس (Electro Motor Gearbox). 224

کابین: ۲۲۵

سیم بکسل (Rope). 225

ریل.. ۲۲۵

آنالیز طراحی… ۲۲۶

شرایط ایمنی آسانسور ها ۲۳۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله برق و تأسیسات آسانسور را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

برق یا الکترونیک صورتی بسیار مناسب از انرژی است که دارای مشخصات زیر می‌باشد

۱- به سادگی قابل انتقال است

۲- روشهای مناسب و با بازدهی بالا برای تولید آن وجود دارد

۳- مصرف آن به سادگی امکان پذیر است

تعاریف اولیه :

بار الکتریکی – خاصیت فیزیکی ذرات بنیادی( همانند الکترون و پروتون ) در جذب و دفع همدیگر می باشد. واحد بار الکتریکی کولن است که کولن بر حسب آمپر تعریف می شود، یه این منظور کل باری که از یک مقطع سیم طی یک ثانیه می گذرد اندازه گیری می شود. ۱ کولن باری است که طی یک ثانیه از سیمی با جریان ۱  آمپر می گذرد . الکترون باری به اندازه  و پروتون باری به اندازه  دارد.

هدف از این درس :

هدف از درس برق تآسیسات و آسانسور آشنایی با ملاحظات مربوط استانداردها و مفاهیم برق مصرفی در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی ، ملاحظات مربوط به شناخت تجهیزات برقی (انواع کلیدها. فیوزها) اتصالات  برقی ، مدارهای برق تأسیسات و محاسبات مربوط به آسانسورها و ایمنی مصرف برق است. توصیه می شود به عنوان یک hand book  مناسب برای مهندسان با زمینه تخصصی غیر برق از کتاب   (هند بوک وسترمان) استفاده نمایید.

تولید برق

تولید به یکی از صورتهای AC (Alternative current) و یا DC (Direct current)  میباشد. برق AC توسط ژنراتورهای AC و برق DC توسط ژنراتورهای DC و یا پیل و باطری تولید می شود.

دستگاههایی که برق AC را به DC و یا برعکس تبدیل می کنند را آداپتور (Adapter) یا (inverter)       می گویند.

منابع توان الکتروشیمیایی

منبع توان الکتروشیمیایی یا باتری وسیله‌ای است که از واکنش شیمیایی انرژی الکتریکی ایجاد می کند. کاربردهای منابع توان الکتروشیمیایی شامل سلولهای دکمه‌ای کوچک که در ساعتهای الکتریکی استفاده می‌شوند ، باتری‌های سرب ـ اسیدی برای راه اندازی ، روشنایی و تولید جرقه در وسائط نقلیه با موتورهای احتراق  داخلی است. کاربرد دوم آنها که احتمالاً طی بیست سال آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت،  قابلیت بعضی سیستم‌های الکتروشیمیایی در ذخیره انرژی الکتریکی است که از طریق یک منبع خارجی ، تأمین نیروی محرکه خودروهای الکتریکی به صورت منابع تغذیه اضطراری و یا به صورت بخشی از سیستم‌های تغذیه برق شهر جهت برآوردن پیک‌های تقاضای کوتاه مدت (ترازبندی بار) یا در ارتباط با منابع انرژی تجدید پذیر مثل توان خورشیدی، موج یا باد به کار می‌روند.

نامگذاری

استفاده از واژگان مربوط به وسایل الکتروشیمیایی که انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل می‌کنند همراه با کمی سردرگمی است. در بسیاری موارد خواص این وسایل با گذر زمان تغییر کرده اما اسامی اولیه خود را حفظ کرده‌اند. در بقیه موارد واژه‌های متداول روشنگر ماهیت وسیله نیست. واژه باتری در اصل در مورد گروهی از «  سلولها »  با آرایش سری یا موازی بکار می‌رفت اما اکنون به یک سلول منفرد یا گروهی از سلولها اتلاق می‌شود.

رنسانس در توسه باتری

تا همین اواخر باتری‌های « سنتی» که از الکترودهای جامد و الکترولیت‌های آبی استفاده می‌کردند برای اکثریت کاربردهای عمومی رضایت بخش بودند. سیستم‌های اولیه سنتی مانند سلول لاکلانش Zn-Mno۲  و سلول منگنز آلکالاین منابع توان مناسبی برای تجهیزات برقی پرتابل بوده (و هنوز تا حد زیادی هستند). باتری‌های قابل شارژ دیرپا مانند باتری‌های سرب-اسیدی یا نیکل ـ کادمیوم مدت زمان مدیدی است که به عنوان واحدهای ذخیره کننده انرژی کوچک و متمرکز ( در مناطقی مثل روستاها، سیستم‌های تلفن و          راه آهن و غیره) و به عنوان منابع توان کمکی در حمل ونقل زمینی، هوایی و دریایی بکار رفته‌اند. طی سالیان دراز تحقیق و توسعه در صنعت باتری اساساً جهت بهبود این سیستم‌های شناخته شده به ویژه در حوزه طراحی مهندسی و تولید آنها بوده است.

باتری‌های تجهیزات پرتابل

احتمالاً شناخته شده ترین باتری‌ها، « باتری‌های خشک» بسته بندی شده ارزان قیمت هستند که در بسیاری  از لوازم روشنایی پرتابل، اسباب بازیها، رادیو و شمار متعددی از سایر کاربردها استفاده می‌شوند. در        شکل ۲- ۱-۴ چند تک سلول استوانه‌ای با سایز استاندارد نشان داده شده‌اند. اکثریت این گروه از باتری‌ها، بر پایه سیستم zn-Mno۲  لاکلانش می‌باشند.

باتری‌های کششی وسائط نقلیه

همان طور که در بالا اشاره شد استفاده وسیع از باتری‌های الکتریکی برای کشش وسائط نقلیه امتیازات متعددی دارد: مصرف این نوع باتری، علاوه بر بهبود در وضعیت محیط زیست(به خاطر کارکرد بی سروصداو ناآلاینده  Evها۳ ) منجر به حفاظت از منابع نفت خام و عملکرد بهینه ترسیستم مولد برق شهر، در نتیجه ترازبندی بار می‌گردد که این امر در اثر شارژ شبانه باتری‌های Ev حاصل می‌شود.

قدرت قطع کلید:

قدرت قطع کلید حفاظت موتور KA75/0یا ۷/۰=Cosφ  می‌باشد.کلید دارای رله شدت جریان بالای حرارتی تا ۳/۰ آمپر است که می‌توان آن را در آمپرباس مختلف میزان کرد. این رله حرارتی در ولتاژ ۳۸۰ ولت به شبکه متصل می‌شود و می‌توان آن را حتی در شدت جریان‌های اتصال کوتاه (خیلی بیشتر را نیز بدون احتیاج به نصب فیوز حفاظتی) بکار گرفت. بنابراین در ۳۸۰ ولت حتی شدت جریان‌های بیشتر از KA75/0 را می‌تواند قطع کند. دامنه کار کلید حفاظت موتور داده شده در این برنامه از ۱۸/۰ تا ۲۵/۰ آمپر می‌باشد.

مدت اتصال:

کلید حفاظت موتور برای توان‌های مختلف ساخته می‌شود. با این کلید‌ها ‌می‌توان موتورهای با توان‌های مختلف  را که در جائی ثابتت مونتاژ شده است بدون هیچگونه  ضایعه ای بکار انداخت.

حفاظت موتور: با این کلید می‌توان رله حفاظتی حرارتی را نیز اتصال داد.

شدت جریان اضافی و استقامت الکتریکی در کلید حفاظت موتور:

رله‌های شدت جریان اضافی تا جریانی در حدود ۱۰ برابر جریان نامی استقامت می‌کنند. چنانچه شدت جریان اتصال کوتاه از این مقدار بیشتر شود باید بوسیله رله الکترومغناطیسی و یا فیوز ذوب شونده بی متال مربوطه را حفاظت کرد.

ساختمان و اصول کار کنتاکتور

تشکیل شده از یک مغناطیس الکتریکی یک قسمت از هسته آن متحرک است. در حالت عادی توسط فنر از بقیه هسته جدا است بر روی قسمت های متحرک و ثابت هسته کنتاکت هایی قرار دارند که در حالت قطع تغذیه سیم‌پیچ کنتاکتور یک سری از کنتاکتها بست   و یک سری بازرسی هستند. با اتصال تغذیه سیم‌پیچ کناکت ها تغییر وضعیت می‌ دهند (بر اثر نیروی مغناطیسی).

شرایط ایمنی آسانسور ها

  • دیواره‌های چاه آسانسور باید بدون شکاف باشند. تنها جاهای باز مجاز درب‌های طبقات، دریچه‌های بازدید و سوراخ‌های محل عبور سیم بکسل‌ها و کابل برق و فرمان می‌باشند.
  • دیواره‌های جانبی و سقف چاه آسانسور باید مقاومت مکانیکی کافی برای عملکرد ترمز ایمنی داشته باشد.
  • دیواره‌های جانبی آسانسور باید از مصالح مقاوم مانند بتن و صفحات فولادی باشد.
  • دیواره‌ها و تیغه‌های پوشاننده چاه آسانسور‌ها باید از مصالح مقاوم در برابر آتش (با تحمل حداقل یک ساعت) ساخته شوند و در اثر حرارت، گاز و دود خطرناک از آنها متصاعد نشود.
  • سطح داخل دیواره‌های چاه آسانسور باید با مصالح مناسب به گونه ای اندود شود که کمترین خلل و خرج را دارا باشد. (سیمان کاری صاف یا سفیدکاری)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 18 =