تناسبات در معماری مسکونی ایران

امروزه پدیدآورندگان فضا را افراد مختلفی تشکیل می دهند . به عبارت دیگر محیط مصنوع کنونی حاصل تلاش دسته جمعی ما در راه رسیدن به محیطی بهتر و آسایش بیشتر است . اما آیا در رسیدن به این مقصود موفق بوده ایم؟

چکیده:

در این مقاله ابتدا با تعاریف، انواع و کاربردهای مقیاس آشنا می شویم. در ادامه عناصر و اصول کلاسیک معماری ایران را بررسی می کنیم.

مطلب تناسبات در معماری مسکونی ایران مشتمل۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته معماری

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول: مقدمه۲

مقدمه ۳

فصل دوم: ادبیات پژوهش۵

Scale، مقیاس و تناسب۶

کاربرد مقیاس برای برهم زدن تصورات۸

استفاده از مقیاس برای بیان مفهوم۹

اصول کلاسیک معماری ایران۱۰

شناخت معماری سنتی ایران۲۲

مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری۲۴

تناسب طلایی۲۴

تناسبات در یونان۲۵

تناسبات انسانی۲۷

پیمون در ایران۲۹

کن در ژاپن۳۰

لوکوربوزیه۳۱

گذری بر تاریخ شهرسازی و معماری معاصر ایران۳۲

فصل سوم: متدها و روش های جمع آوری اطلاعات۳۸

متدها و روش های جمع آوری اطلاعات۳۹

فصل چهارم: نتیجه گیری۴۰

نتیجه گیری۴۱

منابع و مآخذ۴۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته معماری

خلاصه ای کوتاه از مقاله تناسبات در معماری مسکونی ایران را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

در این مقاله ابتدا با تعاریف، انواع و کاربردهای مقیاس آشنا می شویم. در ادامه عناصر و اصول کلاسیک معماری ایران را بررسی می کنیم.

مقدمه

امروزه پدیدآورندگان فضا را افراد مختلفی تشکیل می دهند . به عبارت دیگر محیط مصنوع کنونی حاصل تلاش دسته جمعی ما در راه رسیدن به محیطی بهتر و آسایش بیشتر است . اما آیا در رسیدن به این مقصود موفق بوده ایم؟

Scale، مقیاس، تناسب :

عباراتی که در رشته های نقشه برداری – جغرافیا – عمران کاربرد دارد اما در معماری معنایی کاملتر، و اهمیتی ورای تصور دارد.
مقیاس در کل چند مبحث را شامل می شود:
آشنا ترین مفهوم و معنای کلمه آن تناسب است که از آن در نقشه کشی و نقشه خوانی به تناسب ابعاد ترسیمی با ابعاد طبیعی بصورت یک عدد کسری استفاده میگردد؛

کاربرد مقیاس برای بر هم زدن تصورات:

اکثر ما در اجزای بنا اگر پنجره کوچکی در ابعاد کمتر از ۱متر ببینیم تصور وجود فضایی مانند دستشویی یا حمام را داریم وگاها در یک بنای بزرگ اگر اغلب پنجره ها بدین گونه باشند تصور یک بنای دفاعی مانند ارگ ها و قلعه های نظامی را ایجاد می کنند.

استفاده از مقیاس برای بیان مفهوم:

کلیسا ها و مساجد با تناسب خاص ، اشکال و تزئینات به همراه فرم کلی رو به بالا و مرتفع و خانه کعبه با سادگی و مقیاس بزرگ، مقیاس الهی و جایگاه مهم عرفانی خود را می رسانند.

اصول کلاسیک معماری ایران:

هنر و معماری ایران از دیرباز دارای چند اصل بوده که به خوبی در نمونه های این هنر نمایان شده است.این اصول چنین هستند: مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درون گرایی.

نیارش:

واژه ی”نیارش”در معماری گذشته ی ایران بسیار به کار می رفته است. نیارش به دانش ایستایی، فن ساختمان و مصالح شناسی گفته می شده است.

خود بسندگی:

معماران ایرانی تلاش می کردند ساختمایه (مصالح) مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جاها به دست می آوردند و چنان ساختمان می کردند که نیازمند به ساختمایه ی جاهای دیگر نباشد و “خودبسنده” باشند.

درونگرایی:

اصولاً در ساماندهی اندام های گوناگون ساختمان به ویژه خانه های سنتی،باورهای مردم،بسیار کارساز بوده است. یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حُرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری ایران را درون گرا ساخته است.

شناخت معماری سنتی ایران:

یکی از مسائل مهم در شناخت معماری سنتی ایران انقطاع فرهنگ معماری سنتی و پیدایش گونه هایی از فضا های جدید معماری و شهری است که غالبا با فضا های سنتی کاملا متفاوت هستند، چونکه بسیاری از معماران بیش از هر چیز به پدیده های شکلی و بصری اندیشیده اند و بسیاری از مسائل، مباحث و نکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده اند.

مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری:
تناسبات طلائی:

یکی از نسبت هایی که از عهد باستان تاکنون بکار رفته است تناسبی است به نام تناسب طلائی که یونانی ها به نقش غالبی که تناسب طلائی در تناسبات بدن انسان بازی می کرد پی بردند، و با اعتقاد به اینکه هم انسان و پرستشگاههای او می بایست به یک نظم برتری از جهان تعلق داشته باشند از همین تناسبات در ساختمان پرستشگاههایشان استفاده کردند.

تناسبات در یونان:

در شیوه ستون سازی در تنظیم تناسبات اجزاء بیان کاملی از زیبائی و هماهنگی را ارائه می دادند واحد اصلی اندازه قطر ستون بود از این مدول ابعاد بدنه ستون، سرستون و نیز پاست ون در زیر و اسپاپیشانی در بالا و به همین ترتیب تا کوچکترین جزئیات استخراج می شود و همچنین تعیین فاصله بین ستونها نیز بر اساس و مبنای قطر ستون بود.

تناسبات انسانی:

سیستم های تنظیم تناسبات بر حسب تناسبات انسانی بر مبنای ابعاد و تناسبات بدن انسان پایه گذاری شده اند. روشهای تنظیم تناسبات بر حسب تناسبات انسانی نه در پی یافتن نسبتهای سمبلیک یا مبهم بلکه به دنبال نسبت های عملکردی می باشند آنها بر این تئوری استناد می کنند

گذری بر تاریخ شهرسازی و معماری ایران در دوره جدید:

روند شهرسازی و شهرنشینی در ایران از سال ۱۳۰۰ به بعد وارد مرحله تازه ای شد که می توان به آن مرحله تحول و دگرگونی نام نهاد .شهرهای ایران که دارای ویژگی های تکامل یافته در طی قرن های متمادی بودند، در عرض چند دهه دچار تحولی عظیم شدند .

نتیجه گیری

با نگرشی بر سایر سبکها و مکاتب معماری، معماری منفجر شده دوران نهضت (Modernism) بدون هویت و بدون گذشته تاریخی و ریشه فرهنگی قادر نیست که پاسخگوی باور های فرهنگی این مرز و بوم باشد و همچنین ناساختارها و ضد ساختار گونه دیکانستراکتیویستها ( Deconstraction ) برای جامعه پایبند به سنتها و میراث فرهنگی، قابل درک نیست چون هنر معماری اصیل کشورمان هیچگاه با پرخشگری نسل عصیانزده قرن حاضر همراه نشده و متانت و سنگینی بیان خود را حفظ کرده است.

منابع و مآخذ:

  • پیر نیا، محمد کریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران«ساختمانهای درون شهری و برون شهری»، دانشگاه علم و صنعت، خرداد ۱۳۷۲
  • «گذری بر تاریخ شهرسازی ایران در دوره جدید،از نوسازی و بهسازی شهرها تا ایجاد شهرهای جدید»، دینا مروجی و ناصر مشهدی زاده، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران(جلد چهارم)، آیت ا… زاده شیرازی، باقر، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۵
  • «بررسی یک مسئله، هویت و راه معماری ما»، خوئی، حمید رضا، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران(جلد سوم)، آیت ا… زاده شیرازی، باقر،سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۵
  • «هنجار شکل یابی در معماری اسلامی ایران»،ابولقاسمی، لطیف، معماری ایران دوره اسلامی، کیانی، ی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته معماری

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 12 =