اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است.

مطلب اثرات بودجه بر رشد اقتصادی مشتمل۴۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار. ۲

معنای گذار: ۲

عوامل رشد: ۳

مشاهدات دیگری از مقوله رشد: ۴

اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد. ۱۰

بخش اول. ۱۰

پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک.. ۱۰

نتیجه گیری: ۱۳

بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید. ۱۵

نتیجه گیری: ۱۶

علل افزایش نرخ بیکاری طی سالهای ۷۸-۱۳۷۵. ۳۰

نماگر تولید اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی.. ۳۱

ماخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی.. ۳۶

اثرات بودجه بر تورم: ۳۶

تعریف تورم: ۳۹

انواع تورم: ۴۰

تأثیر تورم بر بودجه دولت: ۴۱

منابع و ماخذ: ۴۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

خلاصه ای کوتاه از مقاله اثرات بودجه بر رشد اقتصادی را در زیر می توانید ببینید.

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و ۱۲ عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (۹۳-۱۹۹۰) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (۹۸-۱۹۹۴) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است.

پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک

برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد.

بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید

این الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقی تر می نگرد. در دیکشنیر اقتصادی پاگر دو اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرای یجدید بصورت ذیل بررسی شده اند:

برخلاف جریان اقتصادی عمده که مساله عمده اقتصادی مرکزی تحصیص منابع. توزیع درآمد، تعیین سطوح درآمدی محصول و قیمت هاست.

علل افزایش نرخ بیکاری طی سالهای ۷۸-۱۳۷۵

  • تداوم نرخ رشد بالای عرضه نیروی کار در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و نیمه اول دهه ۱۳۸۰، ناشی از اثرات رشد سریع جمعیت در طول سالهای ۶۷-۱۳۵۸
  • تداوم جریان مهاجرت افغانی ها به ایران به سبب ادامه جنگ و بحران اقتصادی درافغانستان

نماگر تولید اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی

محصول ناخالص داخلی در سه ماهه سوم، ۱% سقوط کرد اما با این حال ۹/۰% بالاتر از سال گذشته بود. در همان زمان محصول ناخالص داخلی آلمان ۹/۲% رشد داشت که ۲/۱% از سال گذشته فراتر رفت. ارسال منتهی به اکتبر رشد تولیدات صنعتی در بریتانیا و در آلمان ۵/۱% صعود کرد.

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که تا سال ۱۳۶۷ کسر بودجه دولت مستقیما با افزایش بدهی دولت به شکبه بانک انطباق داشته است و در سالهای پس از ۱۳۶۷ کسری بودجه در ترازهای درآمد و هزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر نیز خارج کردن شرکتهای بزرگ دولتی از جداول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به اینگونه دستگاهها می نماید.

تأثیر تورم بر بودجه دولت:

به هنگام تورم، میزان هزینه های عمومی. به موازات افزایش قیمتها (یا به دنبال آن) رو به افزایش می گذارد زیرا دولت نیز ناچار است ملزومات خود را گرانتر بخرد. بعلاوه خواه ناخواه، باید حقوق کارمندان خود را بالا ببرد.

منابع و ماخذ:

  • بانک مرکزی ج۱.۱. نماگرهای اقتصادی –
  • سازمان برنامه و بودجه – برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام-۱۳۷۵.
  • سازمان برنامه و بودجه- گزارش اقتصادی سالهای مختلف.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 10 =