نقاشی مینیاتور ایران

مطالعه نقاشی مینیاتور ایران از قرن اخیر شروع شده و از چاپ موضوعات تازه و مطالعه جنبه های ویژه، پیشرفتهای مهمی در هر دهه بدست آمده است، اما با وجود بر این، هنوز مشکلات متعددی از قبیل امضا های مشکوک که مشکل می توان آنها را اثبات کرد، انتساب های دل بخواه قدیمی، دزدی تالیفات و تحریف های زیر کانه که باعث سردرگمی موضوع می شود در این زمینه وجود دارد و چون منابع قابل دسترس در این زمینه به قدر کافی مورد کاوش واقع نشده و به ویژه چون دستاورد های موجود هنوز به طور سیستماتیک جمع بندی نشده است، بایست کاملاً و نارس تلقی شوند.

مطلب نقاشی مینیاتور ایران مشتمل۳۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

فصل اول: ۶

پژوهش کتابخانه ای: ۶

مقدمه تاریخی: ۶

مرور کوتاهی بر تاریخچه نقاشی دیواری قزوین: ۸

پاورقیهای مرور کوتاهی بر تاریخچه نقاشی دیواری در قزوین : ۱۲

«نگاهی به نگار گری ایران، با زیل گری» ۱۳

فصل دوم. ۱۷

پژوهش میدانی : ۱۷

۱ . ۲ ) بررسی مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی تهران: ۱۹

۱ . ۳ ) بررسی آرشیو فیلم و عکس موجود در بخش مرمت موزه: ۱۹

۱ . ۴ )  بررسی آرشیو فیلم و عکس موجود در مدیریت میراث فرهنگی قزوین: ۲۰

۱ . ۵ ) بررسی کلیه نقشه های موجود در آرشیو اداره، مسجد جامع و گزارشها (جهت مطالعه سیر تغییر و تحول بنا): ۲۱

۳ ) برداشت طرح دیوار نگاره ها (توام با کار مدیریتی): ۳۰

۴ ) بررسی کلیه دیوار نگاره های انتقالی موجود در مسجد جامع: ۳۱

۵ ) لایه برداری جهت تکمیل کار پژوهش: ۳۲

فصل سوم: ۳۳

نتیجه گیری: ۳۳

۱ . ۱ ) طبقه بندی و معرفی دیوار نگاره های داخلی طبقه هم کف: ۳۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته هنر

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقاشی مینیاتور ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

مطالعه نقاشی مینیاتور ایران از قرن اخیر شروع شده و از چاپ موضوعات تازه و مطالعه جنبه های ویژه، پیشرفتهای مهمی در هر دهه بدست آمده است، اما با وجود بر این، هنوز مشکلات متعددی از قبیل امضا های مشکوک که مشکل می توان آنها را اثبات کرد، انتساب های دل بخواه قدیمی، دزدی تالیفات و تحریف های زیر کانه که باعث سردرگمی موضوع می شود در این زمینه وجود دارد و چون منابع قابل دسترس در این زمینه به قدر کافی مورد کاوش واقع نشده و به ویژه چون دستاورد های موجود هنوز به طور سیستماتیک جمع بندی نشده است، بایست کاملاً و نارس تلقی شوند.

پژوهش کتابخانه ای:

نقاشی ایرانی یکی از مکاتب بزرگ هنر آسائی است و معیارهای سنتی مشترکی با نقاشی ژاپنی، چینی و هنری دارد، اما کیفیات مخصوص و جذابیت خاص خودش را نیز دارا است.محدودیتهای آن مشهود است؛ اما درست به خاطر همین محدودیتها، اهدافش را با تمامیت و درستی ویژه ای دنبال می کند.

مرور کوتاهی بر تاریخچه نقاشی دیواری قزوین:

«شاه طهماسب در سال ۹۵۱ هـ . ق بعلت خطر هائی که هر لحظه از طرف ترکان عثمانی تبریز را تهدید می کرد تصمیم گرفت پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل کند، بهترین خبر گان هنر را بدانجا طلب نموده باغی مربع شکل موسوم به سعادت آباد و در میان آن عمارات عالی و تالار های متعالی و ایوان ها با تزئینات گوناگون از جمله نقاشیهای رنگی طرح انداخت.

پاورقیهای مرور کوتاهی بر تاریخچه نقاشی دیواری در قزوین :

۱ ) مقاله باغ سعادت آباد و کاخهای صفویان در قزوین، خانم محبوبه امیر غیاثوند مجله باستان شناسی و تاریخ، زمستان ۱۳۶۷.

۲ ) متون کهن و سفرنامه ها و ادبیات منظوم از جمله مواردی است که میتوان بر آنها تکیه کرد، عبدی بیک شیرازی نویدی به تشویق شاه طهماسب خمسه سوم خود را که عبارت از مثوبیهای روضه الصفات، دوحه الازهار، جنه الاثمار، زینه الاوراق و صحیفه الاخلاص میباشد، عموماً به وصف شهر قزوین اختصاص داده است. مثنوی اول شامل تصویر عمومی باغ و کاخ سعادت آباد و مثنوی دوم، توصیف تزئینات و تصاویر کاخهاست.

«نگاهی به نگار گری ایران، با زیل گری»

۵ ) اسکندر منشی از شیخ محمد شیرازی بعنوان نقاش و خطاطی چیره دست یاد میکند که الگوهای اروپائی را تقلید میکرد.«کیمیای نقش، محمد خزاعی» و بعضی می گویند، در زمان شاه طهماسب نزد ابراهیم میرزا بکار مشغول میشود و امکان دارد که در این دوره آثار دیگری را بوجود آورده باشد.

 بررسی مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی تهران:

جهت پیدا کردن گزارشی که آقای نعمت الهی در مکاتبات اداری سال ۱۳۵۴ به آن اشاره کرده بود به مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی تهران مراجع شد، بدلیل عدم پایان کار ساماندهی آن مرکز دادن پاسخ قطعی را به اوایل سال ۱۳۷۵ موکول کردند، در مراجعه بعدی به آن مرکز گزارش مورد نظر مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۵۴ پیدا شد

 بررسی مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی تهران:

جهت پیدا کردن گزارشی که آقای نعمت الهی در مکاتبات اداری سال ۱۳۵۴ به آن اشاره کرده بود به مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی تهران مراجع شد، بدلیل عدم پایان کار ساماندهی آن مرکز دادن پاسخ قطعی را به اوایل سال ۱۳۷۵ موکول کردند، در مراجعه بعدی به آن مرکز گزارش مورد نظر مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۵۴ پیدا شد

بررسی آرشیو فیلم و عکس موجود در مدیریت میراث فرهنگی قزوین:

نتایج حاصل از بررسی آرشیو فوق در مجموع عبارتند از: ۵۶۷ عدد نگاتیو ۱۲۰ سیاه و سفید، ۲ عدد نگاتیو ۱۲۰ رنگی، ۱۱۲ عدد نگاتیو ۱۲۵ سیاه و سفید، و ۷ عدد نگاتیو ۱۳۵ رنگی و تعدادی عکس رنگی و سیاه و سفید که به آرشیو مرمت موزه منتقل شد.

برداشت طرح دیوار نگاره ها (توام با کار مدیریتی):

به عنوان شاخص تا حد امکان از هر یک از دیوار نگاره های دوره های مختلف نمونه ای جهت برداشت طرح انتخاب گردید، آماده سازی طرح ها به دو طریق زیر انجام گرفت:

  • طرحهای موجود در آرشیو بررسی شد تا در صورت لزوم از آنها استفاده شود طرحهای مربوط به عمارت چهلستون ۳ عدد بود که دو نمونه آن اصلاح شد و با اصل کار تطبیق داده شد،

بررسی کلیه دیوار نگاره های انتقالی موجود در مسجد جامع:

تعدادی از دیوار نگاره ها در دوره های قبل بد لیل خاص از جای اصلی خود بر روی ماکت منتقل شده  و در انبار مسجد جامع قرار گرفته بود که از تک تک آنها عکس تهیه شد متاسفانه وضع نوری آنجا زیاد مناسب نبود و به دلیل آسیب پذیر بودن نمونه های فوق اقدام به تهیه عکس از آنجا در همان وضع و شرایط گردید.

لایه برداری جهت تکمیل کار پژوهش:

در قسمتی برای کامل نمودن کار پژوهش لایه برداری به شرح زیر انجام گرفت: در ضلع جنوب شرقی ایوان شرقی هنگام برداشت تیغه های الحاقی و نصب ارسی جدید قسمتهای اضافی گچ از روی کار برداشته شد و فرم اصلی تزئینات نمایان گشت که امر فوق بسیار مهم بود و ادامه گل میخ ها را در حاشیه ورودی ایوان ها و همچنین در قسمت پائین نمایان ساخت.

نتیجه گیری:

طبقه بندی و معرفی دیوار نگاره ها (محل و موقعیت):

در این فصل با توجه به نتایج حاصل از پژوهش کتابخانه ای و پژوهش میدانی به طبقه بندی و معرفی دیوار نگاره ها پرداخته شده است:

طبقه بندی و معرفی دیوار نگاره های داخلی طبقه هم کف:

ساختمان کاخ چهلستون قزوین که در حال حاضر طبقه بندی هم کف آن در دست تعمیر می باشد

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته هنر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 2 =