دیویدهیوم ودیدگاهها

کسی که اکثرا او را بزگترین فیلسوفی می دانند که آثارش را به زبان انگلیسی نوشته مردی بنام دیوید هیوم که اصلا اسکاتلندی بود نه انگلیسی و در ۱۷۱۱ در ادینورو به دنیا آمد . هیوم بعضی از بهترین آثارش را هنگامی نوشت که هنوز بسیار جوان بود .

مطلب دیویدهیوم ودیدگاهها مشتمل۴۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

الف – مقدمه ای بر دیدگاه دیوید هیوم ۳

ب – دیدگاههای هیوم ۱۶

۱- علیت استقراء۱۶

۲- جهان خارج ۲۰

۳- نفس۲۴

۴- هیوم و اخلاق ۳۰

۵- خدا و اختیار۳۸

۶- معجزه و هیوم ۴۰

۷- شکا کیت و اول شخص ۴۳

منابع و مأخذ۴۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله دیویدهیوم ودیدگاهها را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه ای بردیدگاههای دیوید هیوم

کسی که اکثرا او را بزگترین فیلسوفی می دانند که آثارش را به زبان انگلیسی نوشته مردی بنام دیوید هیوم که اصلا اسکاتلندی بود نه انگلیسی و در ۱۷۱۱ در ادینورو به دنیا آمد . هیوم بعضی از بهترین آثارش را هنگامی نوشت که هنوز بسیار جوان بود .

دیدگاههای هیوم

علیت و استقرا

هیوم بر این نظر بود که وقتی ما به وجود ارتباط علیّ میان وقایع حکم میکنیم . یعنی یکی را به واسطه دیگری تبیین میکنیم – منظورمان حکم بوجود نوعی (( ارتباط ضروری )) در جهان است . او میگوید ، در عین حال این ادعا را هرگز نمیتوان اثبات کرد ، و تصور یک چنین ارتباط ضروری مبتنی بر خطاست

جهان خارج

هر چند عمده ترین کمک هیوم را به ما بعدالطبیعه باید در حمله حساب شده او علیه مفاهیمی یافت که لازمه تحقیق علمی هستند ولی او همچنین بعد جدیدی به شکاکیتی که در گذشته رواج داشت افزود . این شکاکیتی است که از باریک اندیشی درباره اختلاف موجود میان شناخت ما از خودمان به مثابه فاعل شناسایی و شناخت ما از جهان عینی ناشی می شود .

نفس :

شاید حیرت انگیز ترین جنبه شکاکیت هیوم را باید در آموزه او راجع به خود یا نفس جستو جو کرد . شاید تصور شود که فیلسوفی چنان مصمم در تاکید بر نارسایی دعاوی معرفتی ما وقتی مبنای مطمئن تجربه را اتخاذ کرد ، حداقل با این موضع دکارتی موافق خواهد بود که ، من چون نسبت به تجربه نفس خودم یقین دارم ، پس میدانم که هستم .

هیوم و اخلاق

هیوم تاکید می کند که احکام اخلاقی نه ضروری و پیشینی اند و نه توصیف کننده یکی از ویژگیهای واقعی جهان ، زیرا همه آنچه واقعا در عالم خارج وجود دارد ف مجموعه هایی از انطباعات حسی است و  هرگاه انطباعات حسی بالفعل از ویژگیهای جسمانی طبیعی اشیا داشته باشیم .

نفی مفهوم درواجه های اخلاقی

گروهی که این نظریه راپذیرفته و برآن پا فشاری زیادی داشته اند معمولا به عنوان پپزیتوشیه منطقی ازآنان یادمیشود . منشاءچنین سخنی را میتوان در کلمات هیوم یافت . او می گفت الفاظی مانند نفس خود ، نیرو یا قوه همگی بی معناست .

خدا و اختیار

دراین تردیدی نیست که شکاکیتی از نوع شکاکیت هیوم نمی توانست با دین از درسازش درآید . هیوم در کتاب مکالماتی پیرامون دین طبیعی که پس از مرگش منتشر گردید به دلخواه خود آنچه رابراهین اصلی برای وجود خدا میشمارد نفی میکند . بعلاوه در مقاله مشهوری سعی دارد نشان دهد که اعتقاد به معجزات هرگز با عقل قابل توجیه نیست .

معجزه و هیوم

نزد هیوم معجزه درواقع نغز آنگونه قوانین طبیعت است که فقط تجربه مارا از وجود آن قوانین  مطمئن کرده است درغیر اینصورت آنچه وقوع معجزه را محل تردید شما سازد و دلیل طبیعت است . البته امری که درجهت اقتضای طبیعت و موافق با تجارب عادی جریان پیدا میکند، معجزه خوانده نمیشود .

شکاکیت و اول شخص

اگر فلسفه هیوم از وابستگی بنظریه های باطل شده در باره معنا و اموزه منسوخ روانشناختی پیراسته شود ، میتوانیم استنتاج بخش قابل توجهی از نتایج شک دکارتی را در آن بیابیم عقب نشینی بعدی به محدوده اول شخص با هیچ رشته استدلالی توام نبوده و به او امکان خارج شدن از محدوده را بدهد هیوم خود را درون محدوده تجربه خود محبوص می یابد

منابع

۱- استیول داروال ، آلن گیبارد، پیتر ریلتن؛ نگاهی به فلسفه اخلاق در سده بیستم ، ترجمه مصطفی ملکیان ، تهران : سهروردی، ۱۳۸۱.

۲-  اسکورتن، راجز؛ تاریخ مختصر فلسفه جدید ، ترجمه اسماعیل سعادتی، تهران: حکمت ، ۱۳۸۰.

۳- پوخنسکی ، ای . م ؛ فلسفه معاصر اروپایی، ترجمه شرف الدین خراسانی ، بی جا : شرف.

۴- زرین کوب ، عبدالحسین؛ تاریخ در ترازو؛ تهران :  امیر کبیر، ۱۳۸۴.

۵- ژیلسون ، اتین؛ فلسفه مسیحیت؛ ترجمه محمد محمدرضایی و محمود موسوی، قم : اسلامی ، ۱۳۷۵.

۶-  گالینسون ، دایانه؛ ۵۰ فیلسوف بزرگ ؛ ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران : ۱۳۸۰.

۷- مجتهدی، کریم ؛ نگاهی به فلسفه جدید و معاصر در جهان غرب؛ تهران : امیرکبیر ، ۱۳۷۱.

۸- مگی، براین؛ فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غرب، ترجمه عزت اله فولادوند، تهران : خوارزمی، ۱۳۷۷.

۹- مدرسی، محمد رضا؛ فلسفه اخلاق ، تهران : بی نا ، ۱۳۷۱.

۱۰- هولمز، رابرت؛ مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، تهران : ققنوس، ۱۳۸۲.

۱۱- وارونک ، مری؛ فلاسفه اخلاق در قرن بیستم ، ترجمه ابوالقاسم فنائی، قم : تبلیغات اسلامی ، بی تا.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =