بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

مطلب بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس مشتمل۱۱۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه :. ۳

هدف تحقیق. ۱۰

فایده واهمیت تحقیق. ۱۱

بیان مساله. ۱۳

تاریخچه اضطراب… ۱۵

تاریخچه افسرد گی.. ۱۸

تعاریف ونظریه های اضطراب… ۲۲

تعاریف ونظریه های افسردگی.. ۳۳

نظریه ملانی کلاین. ۴۱

نظریه کامرون. ۴۱

نظریه ادوارد بیبرنیک… ۴۱

نظریه الکساندر لوئی.. ۴۲

انواع اضطراب… ۴۲

انواع افسردگی.. ۴۳

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV.. 48

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV.. 54

درمان اضطراب… ۵۶

فعالیت فارماکولوژیک :. ۵۶

عوارض جانبی :. ۵۷

داروهای بولکه کننده بتا – آدرنرژیک :. ۵۸

انواع درمانهای اختلالات افسردگی.. ۶۱

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی.. ۶۳

الکتروشوک  درمانی :. ۶۳

درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی.. ۶۳

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری.. ۶۴

نمونه وروش نمونه گیری :. ۶۸

خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک ». ۷۵

روش نمره گذاری :. ۸۰

تجزیه وتحلیل داده ها :. ۸۱

خلاصه مراحل تحقیق. ۹۳

پیشنهادات… ۹۴

پرسشنامه آزمون. ۹۵

منابع. ۱۱۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

هدف تحقیق

انسانها در جامعه امروزی در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار می گیرند . فشارهایی که با پیشرفت جوامع در زمینه تکنولوژی وصنعت به مراتب بیشتر شده وموجبات بروز مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای افراد فراهم می آورد . فشارها ومعضلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی سبب می شود که وجود انسان سریعتر از گذشته فرسوده گردد وروان حساس آدمی زودتر در معرض انواع بیماریها قرار گیرد بخصوص دراین میان تولد کودکان استثنایی مشکل را دو چندان کرده است .

فایده واهمیت تحقیق

« فرانسیس الکساندر » در کتاب در« تاریخ روانپزشکی » نوشت که : از نظر تاریخی ، روانپزشکی قدیمی ترین تخصصهای پزشکی است زیرا که طب بروی ، بیشتر به جنبه های روانشناختی وذهنی توجه داشت .

تاریخچه اضطراب

اختلالات اضطراب بشرحی که در نوشتجات طبی آمده ، گروه ناهمگن از سندروهای بالینی وتعریفها را در بر می گیرد .

از نظر تاریخی ، اصطلاحاتی نظیر ،خستگی شدید عضو قلب ، ودر قلب تحریک پذیر و « نوروز قلبی » و سندرم فعالیت » و « آستنی عصبی عروقی » همه برای توصیف اختلالات فرض اضطراب که در آنها تنگی نفس تپش قلب ، خستگی عدم تحمل فعالیت واشتغال ذهنی با حالات جسمی علائم عمده اختلال را تشکیل می داده اند ، مورد استفاده قرار گرفته اند ، نور آ‎ستنی یا خستگی عصبی یکی دیگر از اصطلاحاتی است که برای اختلالات اضطراب فراوان به کار رفته است

تاریخچه افسرد گی

افسردگی از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده وتوصیف هایی از آنچه ما امروزه اختلالات خلقی می خوانیم در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد.

داستان « عهد تحقیق » شاه سائون وداستان خودکشی آژاکس در ایلیا هومر ، هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده اند حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد ، بقراط اصطلاح ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد . د رحدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد کورفلیسوس سلسوس در کتاب افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود .

تعاریف ونظریه های اضطراب

اضطراب یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند واغلب مبهم ودلواپسی است که با یک یا چند تا از احساسهای جسمی همراه می گردد مثل احساس خالی شدن سردل ، تنگی قفسه سینه ، طپش قلب ، تعریق ، سردرد یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار ، بیقراری ومیل برای حرکت نیز از علائم شایع است .

تعاریف ونظریه های افسردگی

افسردگی این اصطلاح بسیار وسیع وتا حدودی مبهم است . برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی وگرفتگی وبی حوصلگی وبرای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی بازیر شاخه های متعدد را تداعی می کند . خصوصیات اصلی ومرکزی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذت بخش روزمره ، مثل معاشرت تفریح ورزش ،غذا وروابط جنسی است.

نظریه ملانی کلاین

ملانی کلاین معتقد است که افسردگی مربوط به از شرگرفتن میباشد، به عبارت دیگر کودک چیزی را که قبلا به راحتی از مادر می گرفته الان قادر نیست آنرا بگیرد ترس هم ممکن است یکی از عاملهای افسردگی باشد که به صورتهای گوناگون جلوه می کند . مانند ترس از مدرسه یک شخص یا یک موقعیت مشخص که ترس از مدرسه درکودکان افسرده مشاهده می شود احساس بی ارزشی در بعضی ا زافسرده ها وجود دارد ( پور افکاری ، ۱۳۷۱).

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV

ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی

A-تسلط اضطراب بارز ، حملات هراس ، افکار یا اعمال وسواس بر شکل بالینی

B-براساس قرائن حاصل از شرح حال ، معاینه جسمی ویافته های آزمایشگاهی می توان گفت که اختلال نتیجه مستقیم فیزیولوژیک یک اختلال طبی عمومی است.

مهارکننده های مونو آمین اکسید از :

اگر چهMAOI  نخست برای درمان افسردگی مصرف شدند معهذا قبل از آن تاثیر آنها در درمان حالات اضطراب منجمله علائم شدید اضطراب – فوبی – فوبی ها وسندرمهای مرکب افسردگی – اضطراب مورد توجه قرار گرفته بود .

MAOIها داروهای خط اول در درمان اضطراب نیستند . معهذا یکی از امکانات‌برای پزشکی هستند که‌باگروهی‌بیمار‌مبتلا‌به‌اختلالات اضطراب‌سروکار

دارد ( گلدبرگ ، ۱۳۷۱)

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی

دو گروه داروئی عمده که برای درمان افسردگی بکار میرود تری سیکلیکها ( سه حلقه ای ) ومنع کنندگان(MAO) هستند که هر گروه میزان نوراپی نفرین را افزایش می دهند . ولی تاثیرات آنها تا حدودی متفاوت است .

یکی از مسائلی که دردرمان افسردگی شدید با استفاده از تری سیکیلکها یا منع کنندگان(MAO)  وجود دارد ، فاصله زمانی شروع استفاده از آنها واصلاح  خلق افسرده است برای آنکه اصلاحی از خودکشی به عمل نیاید ، سه هفته  یا بیشتر ممکن است بنظر خطرناک برسد .

نمونه وروش نمونه گیری :

در این پژوهش تمامی ۶۰ نفرآزمودنیهای ما بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند وهمچنین در انتخاب مدارس از روش تصادفی سود برده ایم . روش تصادفی روشی است که برخلاف میل طرف یا طرفین بدون پیش بینی قبلی بطور ناگهانی اتفاق می افتد وهیچگونه پیش بینی برای آن نمی توان نمود .

۲-روش واجرای آزمون افسردگی :

مقیاس بصورت یک پرسشنامه است در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد وهر سوال بیان کننده حالتی درفرد است پژوهشگر باید سوالهای هر گروه را به ترتیب وبا دقت بخواند سپس سوال بیان شده یک پاسخ انتخابی دارد که بهتر از دیگر سوالات احساس کنونی فرد مورد تحقیق را بیان می کند.

تجزیه وتحلیل داده ها :

به منظور نتیجه گیری نهایی در این پژوهش پس از اجرا ونمره گذاری آزمون نمرات خام آزمودنیها محاسبه شد. بدین ترتیب که افسردگی ،اضطراب کلی ، اضطراب پنهان ، اضطراب آشکار که از اجرای آزمونهای بک وکتل بدست آمد مورد بررسی قرار گرفت . پس از آن میانگین هر کدام محاسبه و با استفاده از آزمون t استودنت که شیوه مناسبی برای تجزیه وتحلیل داده ها میباشد واریانس هر کدام نیز محاسبه گردید .

خلاصه مراحل تحقیق

اضطراب وافسردگی دو مقوله بسیار مهم در زندگی افراد می باشد چرا که هر فرد بدون شک درمعرض استرسها وتنش ها قرار می گیرد واین ، میزان اثر پذیری فرد است که مشخص می کند تا چد حدودی متاثر از شرایط محیطی است در این پژوهش سعی بر آن شده تا مشخص شود که محیط تا چه حدودی بر فرد اثر می گذارد .

فرضیه تحقیق اشاره به آن دارد که میزان افسردگی واضطراب معلمان مدارس استثنایی بیشتر از معلمان مدارس عادی است ودر این راستا برای سنجش این موضوع از دو آزمون معتبر ( آزمون افسردگی بک ، و آزمون اضطراب کتل ) استفاده گردید .

منابع

  • آزاد ، حسین ( ۱۳۷۲) . آسیب شناسی روانی تهران : رودکی
  • آزاد حسین ، ( ۱۳۶۸) . اختلالات عاطفی تهران ، دانشگاه علام طباطبائی .
  • امانت ، امیر ( ۱۳۶۸) افسردگی وخود کشی تهران ، ابن سینا .
  • اخوت وحید ( ۱۳۶۲) افسردگی تهران : رز .
  • براهنی ،محمد تقی ( ۱۳۷۰) زمینه روانشناسی ، تهران : رشد .
  • بیرجندی – پروین ( ۱۳۶۴) روانشناسی رفتار غیر عادی ، تهران: دهخدا
  • بطائی حسن ، ( ۱۳۵۳) مجله نظام پزشکی ارزیابی آزمون بک در ایران .
  • پور افکاری ، نصرت الله .(۱۳۶۸) خلاصه روانپزشکی تبریز ، ذوقی
  • پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۶۴) نشانه های بیماریهای روانی ، تهران : تابش
  • پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۷۳) فرهنگ جامع روانشناسی روان‌پزشکی ، تهران نوبهار

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =