گزیده ای از تجربیات موفق امور بایگانی و دفترداری- دبیری آزمایشگاه

ماهیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ضرورت خدمت به مردم وجود یک نظام اداری صحیح و منظم را اجتناب ناپذیر می کند. در این رابطه نقش مدیران، روسای ادارات، نهادها وموسسات گوناگون به علاوه نقشی که مدیران امور دفتری این موسسات و نهادها می توانندایفا کنند قابل توجه است.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده. ۳

بخش اول:متصدی امور دفتر و بایگانی

مدیریت اسناد و بایگانی.. ۴

تعریف لغوی سند.. ۵

ارکان سند.. ۵

بایگانی.. ۶

پرونده. ۷

نکات مورد توجه در تنظیم پرونده. ۷

اصول روش های بایگانی.. ۸

اداره ی امور بایگانی.. ۹

چالش ها ۱۳

راهکار ها ۱۴

بخش دوم: معاون اجرایی

چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس… ۱۹

بخش سوم: متصدی آزمایشگاه

اشاره. ۲۱

مقدمه. ۲۴

تاریخچه استفاده از فعالیتهای عملی در آموزش علوم. ۲۶

نقش فعالیتهای عملی در آموزش و یادگیری علوم. ۲۹

اهمیت انجام فعالیتهای عملی در آموزش علوم. ۳۱

مشکلات موجود در انجام فعالیتهای عملی.. ۳۱

نقش آزمایشگاه ها در فرایند یاد دهی و یادِگیری.. ۳۳

نقش آزمایشگاهها در یاد گیری درس علوم. ۳۵

نقش مدیران در استفاده بهینه از فعالیت‌های آزمایشگاهی.. ۴۰

وظایف و مسئولیت‌های معلم و دانش‌آموز در آزمایشگاه. ۴۴

رعایت نکات ایمنی توسط دانش‌آموزان.. ۴۷

پیشنهادات… ۵۱

منابع:۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از گزیده ای از تجربیات موفق امور بایگانی و دفترداری- دبیری آزمایشگاه را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چکیده[/highlight]

ماهیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ضرورت خدمت به مردم وجود یک نظام اداری صحیح و منظم را اجتناب ناپذیر می کند. در این رابطه نقش مدیران، روسای ادارات، نهادها وموسسات گوناگون به علاوه نقشی که مدیران امور دفتری این موسسات و نهادها می توانندایفا کنند قابل توجه است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]متصدی امور دفتر و بایگانی[/highlight]

سال های سال است متصدی امور دفتری پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی مدارس در هر نقطه که باز می مانند در جهت پیشبرد  اهداف خودشان همیشه دنبال کسی هستند که بتوانند خواسه های خودشان را به سر منزل مقصود برسانند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مدیریت اسناد و بایگانی[/highlight]

مکاتبات اداری: یکی از وسایل انتقال اطلاعات برای اجرای وظایف در هر سازمان است که در نهایت قسمت عمده ی ان به اسناد و مدارک با ارزش سازمان تبدیل می گردد.

دبیر خانه: در هر سازمانی واحدی وجود دارد که وظایف عمده ان برقراری رابطه اداری سازمان متبوع با واحد های داخلی و سایر سازمانها از طریق تبادل اطلاعات مکتوب می باشد که به ان دبیر خانه یا دفتر می گوییم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روش های کدگزاری[/highlight]

کد حرف: در این روش از حروف های الفبا برای مشخص کردن واحد های درمورد نظر استفاده
می شود. مانند: کار گزینی= ک، حسابداری = ح و۰۰۰۰

کد شماره ای یا عددی: مناسب ترین روش کد گزاری واحد ها می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چالش[/highlight]

تجربیات بیست و نه سال خدمت در نظام آموزش و پرورش به بنده آموخت که چگونه به یک واحد آموزشی باید توجه شود تا هیچ گونه از برنامه ها یک سال تحصیلی عقب نمانم. چرا در یک واحد آموزشی اگر خوب توجه کرد تمام بارها بر روی مسئول دفتری آموزشگاه است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهکارها[/highlight]

در یک واحد آموزشی پست های متفاوتی وجود دارد. مدیر، معاون آموزشی، معاون اجرایی، معاون اجرائی، معاون پرورشی،‌مربی پرورشی، دفتر دار، کتابدار، خدمتگذار و آموزشی ها (دبیر،آموزگار) وزارت متبوع تاکنون در سالهای جاری شرح وظایف جدید تری ارائه نکرده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس[/highlight]

موضوع شاداب سازی را از ابعاد مختلف می توان بررسی کرد چرا که در ابتدا شاداب کردن محیط مدرسه در کلام به ایجاد فضای مناسب و فضاسازی ظاهری منتج می شود. لیکن با نگاهی دقیق تر باید عنوان کرد که شاداب سازی فقط جنبه ظاهری ندارد چون داشتن بهداشت روانی سالم نیازمند رعایت اصولی است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اشاره[/highlight]

در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی در راستای تجهیز مدارس از لحاظ مواد شیمیایی، ابزار، تجهیزات و نرم افزارهای ویژه آموزش مجازی و شبیه سازی فعالیت‌های آزمایشگاهی صورت گرفته است؛ اما این اقدامات تاثیر اندکی در استفاده اثربخش از آزمایشگاهها و انجام فعالیت‌های عملی در مدارس دوره متوسطه داشته است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مشکلات موجود در انجام فعالیتهای عملی[/highlight]

بیشتر معلمان به اهمیت استفاده از فعالیتهای عملی در آموزش اثر بخش فیزیک، شیمی و زیست شناسی واقفند و معتقدند که باید در آموزش علوم از فعالیتهای عملی استفاده شود؛ اما در بیشتر مواقع این امر محقق نمی شود. موانع متعددی وجود دارد که باعث می شود تا معلمان نتوانند به راحتی از فعالیتهای عملی در آموزش علوم استفاده نمایند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نقش ازمایشگاه ها در فرایند یاد دهی و یادگیری[/highlight]

قرن هاست که نظریه پردازان آموزشی بر این باورند که اگر فراگیران به جای آن که صرفاً دانش را دریافت کنند، خود در جستجو ودر صدد کشف آن باشند، یادگیری با معنا تر، کامل تر ودر نتیجه سود بخش تر خواهد بود. روش آموزش معلمان بزرگی چون سقراط به این صورت بوده است بر این روش متفکرانی چون روسو وپستالوزی  نیز صحه گذاشته و آن راتایید کرده اند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]انجام ازمایش و یاد دهی – یادگیری علوم تجربی[/highlight]

انجام آزمایش به مجموعه‌ای از اعمال و فعالیت ها گفته می‌شود که به منظور شناخت پدیده‌ها و در جهت سنجش فرضیه‌ای انجام گرفته و موجبات دست ورزی و کسب مهارت و تجربه را فراهم می‌سازد. در انجام آزمایش ممکن است از ابزار و وسایل خاصی استفاده شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چالش های پیش رو در انجام فعالیت های آزمایشگاهی[/highlight]

بیشتر معلمان به اهمیت استفاده از فعالیتهای آزمایشگاهی در آموزش اثر بخش فیزیک، شیمی و زیست شناسی واقفند و معتقدند که باید در آموزش علوم از فعالیتهای آزمایشگاهی مناسب استفاده شود؛ اما در بیشتر مواقع این امر محقق نمی شود. موانع متعددی وجود دارند که باعث می شود تا معلمان نتوانند به راحتی از فعالیتهای آزمایشگاهی در آموزش علوم استفاده نمایند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]وظایف مسئولیت های معلم و دانش آموز در آزمایشگاه[/highlight]

در فعالیت‌های آزمایشگاهی باید معلمان و مربیان برای دانش‌آموزان الگوی از رعایت نظم، بهداشت و ایمنی باشند. برای مثال در پوشیدن روپوش سفید و استفاده از وسایل ایمنی، تاکید و پیروی از قوانین ایمنی، اجرای دقیق روش کار آزمایش، اشاعه، ترویج و آموزش نکات ایمنی باید اهتمام ویژه‌ای به خرج دهند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]رعایت بهداشت محیط کار[/highlight]

  1. دویدن و یا انجام فعالیت‌های عجولانه و شتاب زده در آزمایشگاه ممنوع است.
  2. استفاده از گوشی‌های صوتی و تصویری کوچک شخصی در آزمایشگاه ممنوع است.

۳. دانش‌آموزان اجازه انجام آزمایش های اکیداٌ ممنوع را ندارند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات[/highlight]

بر اساس نتایج حاصل از پژوهشهای انجام یافته مشابه و با عنایت به نقش موثر و مثبت اجرای فعالیتهای آزمایشگاهی و توام ساختن درسهای نظری و عملی در آموزش اثربخش علوم تجربی به ویژه در دوره متوسطه نظام آموزش و پرورش کشورمان، و نیز به منظور ایجاد تحول و بهبود در روند برنامه‌ریزی آموزشی، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع[/highlight]
  1. اصفا، آرزو؛ بدریان، عابد (۱۳۸۵)، علل اجرا نشدن فعالیتهای عملی در آموزش علوم دوره متوسطه استان تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران.
  2. بدریان، عابد (۱۳۸۵)، فراتحلیلی بر جایگاه فعالیتهای عملی در آموزش شیمی، ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، اهواز.
  3. بدریان، عابد (۱۳۸۴)، جایگاه فعالیتهای عملی در آموزش اثربخش علوم تجربی، ماهنامه پژوهش، شماره ۵۱ ، موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی.
  4. بدریان، عابد (۱۳۸۵)، الگوی نظری آموزش اثربخش علوم تجربی از طریق فعالیتهای آزمایشگاهی، اولین همایش ملی نوآوریهای آموزشی، تهران.
  5. بدریان، عابد (۱۳۸۵)، مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم در کشورهای مؤفق و ایران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 5 =