گردشگری دینی

چکیده
گردشگری دینی یکی از شاخه های صنعت جهانگردی در حوزه گردشگری فرهنگی است. این صنعت به لحاظ موقعیت مذهبی و زیارتی که در جوامع وجود دارد موجب توسعه فرهنگی پایدار آن جامعه خواهد شد.
امروزه با توجه به اینکه دنیای ماشینی و فراصنعتی تمام ساختارهای کلان و خردِ، حوزه زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است؛ افراد برای رفع آثار ناشی از فشارهای روحی و روانی عصر صنعتی نیازمند فراغت و استراحت می باشند؛ براین مبنا گردشگری وسیاحت از جمله (گردشگری زیارتی و دینی) می تواند یک تجربه درون گرایانه برای بازیابی روانی و لذت بردن از فضای معنوی را برای جهانگردانی که گردشگری زیارتی را مورد تمایل و انتخاب برای سفر قرارداده اند، بسیار با اهمیت باشد.
در واقع سفر به شهرهای زیارتی و تقویت حوزه گردشگری زیارتی و دینی بیانگر این است که زیارت اماکن مقدس مهمترین بخش فعالیت های توسعه فرهنگی از طریق گردشگری دینی است؛ و این مسئله نشانگر این است که در فرهنگ اسلامی چنین سیاحتی در ارتقای معنوی بشریت مورد اهتمام ویژه قرار دارد، بنابراین یکی از راه های تقویت معنویت و ایجاد ارتباط با معبود، زیارت است. بر این اساس با تأکید بر قطب این نوع گردشگری در ایران (کلانشهر مشهد و سایر شهرهای زیارتی) می توان رونق را در تمام ابعاد برای چنین شهرهایی پایه گذاری کرد.
بنابراین می توان در ساختار جامعه ایران (کلانشهرها و شهرهای زیارتی) را قطب مهم ویگانه ای برای توسعه همه جانبه گردشگری آن هم از نوع فرهنگی(زیارتی و دینی) دانست. این مقاله تلاش می کند ابعاد مختلف گردشگری دینی را در ایران مورد بررسی قرار دهد و در پایان روش های تبلیغ و بازاریابی گردشگری مذهبی را بیان می کند.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۲۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
بیان مسأله ۴
اهمیت موضوع ۴
پیشینه مطالعات ۶
گردشگری دینی به عنوان واقعیت اجتماعی و فرهنگی ۸
گردشگری دینی و ارزش های معنوی ۱۰
گردشگری دینی و شهر زائر ۱۱
گردشگری دینی و تبادل فرهنگی ۱۳
آثار مثبت گردشگری دینی ۱۵
پیامدهای منفی گردشگری دینی ۱۷
تبلیغ و بازاریابی گردشگری مذهبی ۱۹
نتیجه گیری ۲۲
منابع ۲۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته معارف

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی گردشگری دینی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] از میان شاخص های حیاتی و نمادین تمدن های دنیای قدیم و جدید، گردشگری تنها نمادی است که گستره جغرافیایی آن را مرزهای سیاسی کشورها، تقسیمات اداری و قلمرو اقتدار قومی تعیین نمی کند (خسروی، ۱۳۸۴ :۵). زیارت و گردشگری مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات دینی مذهبی در جهان دارد، به مفهوم تخصصی خود و فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت، عامل مهم جغرافیای انسانی در شکل گیری مسافرت، ایجاد تمرکز و چشم انداز فرهنگی است (مؤمنی و دیگران، ۱۳۸۷:۱۴). از دیگر سو صنعت گردشگری مذهبی یکی از راهکارهای معرفی هرچه بهتر تاریخ، فرهنگ و ارزش های اعتقادی و همزیستی مسالمت آمیز ادیان در بین کشورها است . به علاوه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی علاوه بر قداست و معنویت منحصر به فرد خود، بیانگر آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و اندیشه های مردم است.

[highlight bgcolor=”#eded00″]اهمیت موضوع[/highlight] توریسم زیارتی و دینی یکی از اولویت ها و سیاست های مهم گردشگری حال حاضر جامعه ایران می باشد،که می تواند نقش بسیار بارزی در گردشگری حلال و همگرایی فرهنگی در جهان اسلام را با توجه به بررسی و مطالعه سازمان جهانی گردشگری (WOT) دارا باشد.
این نوع گردشگری با چنین شاخص هایی در جامعه حال حاضر ایران با خود منابع و منافع کشف نشده ای را به همراه دارد که شانس تجاری و بازرگانی زیادی را برای کشور ما می تواند ایجاد کند. وجود امکان زیارتی، حرم های اسلامی، کنیسه ها،کلیساها و پرستشگاه های ادیان توحیدی در جای جای نقاط کشورمان با جذابیت و معنویت خاص اسلامی، دینی، تاریخی و قدیمی، فرصت های مغتنمی را برای شناخت آداب و رسوم، فرهنگ معنوی مردم و قومیت های دینی این مناطق برای جذب گردشگران بوجود می آورد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]پیشینه مطالعات[/highlight] پارک (۱۹۹۴) در پژوهش خود با کاربرد چارچوب مفهومی جغرافیای دینی و جغرافیای گردشگری به منظور استفاده بهتر از ویژگی های فضاها و مکان های مذهبی، بررسی واکنش های مذهبی در خصوص مقدس بودن این مکان ها و هم چنین بازتاب های این واکنش ها (به خصوص در مورد زائر محوری) در الگوها و جریان های جغرافیایی را ضروری می داند براساس تحقیقات جانسن، وربک و ون ریکام (۱۹۹۶) در اروپا بیشتر مردم در سفرهای درون شهری یا از آثار تاریخی، کارهای هنری و موزه ها بازدید می کنند و در توجیه رفتار خود می گویند که بازدید از موزه، غذای فکر است یا ابراز می دارند برای آموختن چیزی و یا غنی کردن زندگی خود به این مکان ها مراجعه می کنند (جانسن، وریک و ون ریکام، ۱۹۹۶:۳۷۵). سانتون نیز (۲۰۰۰) در پژوهش خود بر این باور است که تولید انگیزه ها برای گردشگران مذهبی شهر فاطیمای پرتغال، در قالب شبکه دین(انگیزه)، گردشگری (سفر)و اوقات فراغت (مشغولیت) تبیین می شود . به زعم وی حتی با وجود ظهور مدرنیته و پیچیدگی های آن در دوران جدید، تعداد زیادی از افراد از سراسر دنیا به منظور زیارت این مکان مقدس در آن حضور می یابند (سانتوس، ۲۰۰۰:۲۴) گیل و کاریل (۲۰۰۸) نیز در پژوهش خو د به بررسی وضعیت گردشگری در ناحیه زیارتی دیو اسپانیا پرداخته و موفقیت گردشگری در این ناحیه را منوط به اجرای مدلی که در بردارنده مفهوم مناسبی از سرمایه اجتماعی باشد دانسته اند. این مدل مؤلفه های اشتغال و فعالیت های اقتصادی و مرتبط با گردشگری، توسعه شهری و روستایی، شرایط و کیفیت عوامل محیطی و اکولوژیکی و کیفیت زندگی ساکنین می باشد .

[highlight bgcolor=”#eded00″]گردشگری دینی به عنوان واقعیت اجتماعی و فرهنگی[/highlight] گردشگری دینی را باید زیر مجموعه حوزه پایدار گردشگری فرهنگی به عنوان یک واقعیت پایدار و مستمر در عصر حاضر برای رشد و توسعه همه جانبه جامعه هایی دانست که در این حوزه از توانمندی های ویژه ای برخوردار می باشند، زیرا دین در کنار فرهنگ از طریق نمادهای گوناگون می تواند انعکاس و بازتاب پایداری برای جذب توریسم و گردشگری در هر جامعه ای ایجاد کند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]گردشگری دینی و ارزش های معنوی[/highlight] گردشگری دینی نقش بسیار بارزی در بسط ارزش های معنوی توسعه توریسم و سرمایه فرهنگی هر ملتی خواهد داشت. در واقع یکی از موضوعات مهمی که در هنگام فراغت برای گذران تعطیلات با استفاده از حقوق، سبب بسط ارزش های معنوی یا به عبارت دیگر مذهب یا فلسفی می شود، می تواند زیارت اماکن مقدس و متبرکه باشد. در واقع جهانگردی زیارتی عامل آرامش و روح و جلای جان بشریت است. « سفر زیارتی، رفتن به سوی مکانی مقدس است در واقع زیارت به مفهوم کسی است که مسافرت می کند یا مسافتی را می پیماید و می خواهد از جایگاهی مقدس دیدار کند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]گردشگری دینی و شهر زائر[/highlight] بخشی از الگوهای گردشگری دینی جامعه ما در چارچوب فضایی خاص عمل می کند. این چارچوب فضایی را باید بر اساس کارکردهای گردشگری دینی در قالب ایجاد شهر زائر یا شهر مجاور در نظر گرفت و بنا نمود. غالباً در جامعه ایران جاذبه های زیارتی برای گردشگران مهم محسوب شده، در این میان در یک نگرش کلی به ساختار کلان شهر و شهرهای زیارتی ایران در پردازش (میزبان- گردشگر) یک رویکرد کلی پیرامون تعادل و تعامل همراه با ترمیم یا گسست «میزبان- میهمان» برای خلق راهبردهای موثر وجود دارد، زیرا در یکسوی جامعه میهمان در شهر یا کلانشهر مذهبی زائرانی وجود دارند که در کنش پذیری با جامعه میزبان تبلور می یابد؛ و این خود راهبری ویژه را برای، ساماندهی زائران می طلبد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]گردشگری دینی و تبادل فرهنگی[/highlight] جهانگردی زیارتی یک امر فرهنگی و واقعیت اجتماعی در عصر حاضر برای توسعه پایدار جوامع تلقی می شود. این نوع گردشگری به گونه ای که در پیرامون آن آثار فرهنگ مادی و معنوی بسیاری شکل می گیرد. گردشگری دینی نمونه ای از این شکل است که انسان را با فضاهای معنوی، محیطی، انسانی و فرهنگی دیگر مناطق آشنا می کند. این آشنایی مقدمه ای برای شناخت انسان از خودش است. این در حالی استکه دین خود به عنوان جاذبه های اصلی گردشگری محسوب می شود.

[highlight bgcolor=”#eded00″]آثار مثبت گردشگری دینی[/highlight] گردشگری دینی به عنوان یکی از راهکارهای بسط توسعه و تبادل فرهنگی و تعامل اجتماعی میان اقوام و ملت ها امروزه آثار و برکات زیادی را برای هر جامعه ای می تواند داشته باشد. در واقع گردشگری دینی به عنوان یک حوزه مستمر و پایدار در حوزه گردشگری فرهنگی دارای آثار بسیاری می باشد. این نوع پیامدها و آثار فرهنگی مثبت همانطور که بیان شد پیرامون تعامل و تبادل فرهنگی که به دو صورت دوسویه در جریان گردشگری (میزبان و میهمان) می باشد قابل شکل گیری است.

[highlight bgcolor=”#eded00″]پیامدهای منفی گردشگری دینی[/highlight] در کنار اثرات فرهنگی و اجتماعی که در سطور قبل از بعد مثبت به حوزه جهانگردی زیارتی مورد توجه در جامعه حال حاضر خودمان قرار گرفت، این پدیده ممکن است با یکسری از عواقب و پیامدهایی منفی در سطح جامعه روبرو شود که با ارائه تمهیدات و برنامه ریزی های متنوع فرهنگی و اجتماعی به صورت مداوم و مستمر به جلوگیری و رفع این عواقب باید پرداخت.

[highlight bgcolor=”#eded00″]تبلیغ و بازاریابی گردشگری مذهبی[/highlight] توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی آن کشور است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی، نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت.برای تحقق این مهم، امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل شدیدی به برنامه ریزی‌های استراتژیک در این حوزه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی پیدا کرده‌اند. در این میان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از توان‌های بالقوه منطقه‌ای به منظور جذب گردشگر، یکی از راه‌های مناسب است. برای دستیابی به توسعه گردشگری و بهره‌گیری از اثرات مثبت آن، به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی، قوانین و مقررات گردشگری و جذب سرمایه نیاز است.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight] گردشگری دینی می تواند یک تجربه برای بازیابی روانی و لذت بردن از فضای معنوی را برای جهانگردان در عصر حاضر فراهم کند. چنین سیاحتی در ارتقای معنوی بشریت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. از طریق گردشگری دینی ما با شیوه های زندگی مردم منطقه، فارغ از هرگونه تنش های سیاسی، اجتماعی آشنا خواهیم شد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]منابع[/highlight]
۱. راجر داس ویل ، ترجمه محمد اعرابی ،داوود ایزدی –مدیدرت جهانگردی ،مبانی و راهبرد ها ، ناشر ؛دفتر پژوهش های فرهنگی
۲. بونی فیس، پریسلا،(۱۳۸۰). «مدیریت گردشگری فرهنگی». ترجمه محمود عبدالله زاده، چاپ دوم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
۳. ترنر،جاناتان. اچ،(۱۳۷۸). «مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی». ترجمه محمد فولادیو محمد عزیز بختیاری،چاپ اول، انتشارات موسسه آموزشی امام خمینی، تهران.
۴. پاپلی یزدی، محمد حسین، سقایی، مهدی،(۱۳۸۹). «گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)»، انت چاپ اول، شارات سمت، تهران.
۵. پور احمد، احمد،(۱۳۷۸). «دیدگاه های توسعه جهانگردی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی، شماره۳۸-۳۷، تهران، قابل دسترس در:www.sid.ir.
۶. ضرغام،حمید،(۱۳۷۶). «راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران». مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهموری اسلامی ایران، جلد ۱، کیش.
۷. کاظمی، مهدی،(۱۳۸۷). «مدیریت گردشگری»، چاپ سوم،انتشارات سمت، تهران.
۸. مافی،عزت الله، سقایی، مهدی،(۱۳۸۸). «بررسی گردشگری در کلانشهرهای مذهبی( مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)». ارائه شده مجموعه مقالات همایش منطقه ای جغرافیا و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان، اردیبهشت ماه، صحفه ۱۹-۱.
۹. محلاتی، صلاح الدین،(۱۳۸۸). «جستاری در هنگام فراغت) جلد اول: سفر و جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
۱۰. مومنی، مصطفی، صرافی، مظفر، قاسمی خوارزمی، محمد، (۱۳۸۷). «ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان شهر مشهد». فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره ۱۱، دوره بهار و تابستان،صص۳۸-۱۳. قابل دسترس در:www.sid.ir.

۱. Meyer. Guenter (2004), “New Research Network for Islamic Tourism New Research Network for Islamic Tourism, Islamic Tourism”, Issue 11..
۲. Rinschede,Gisbert,(1992).” Forms of religious tourism and pilgrimage special interest group

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته معارف

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =