گذری کوتاه بر تارخ ایران

شیوه های معیشت و تولید و فعالیت های انسانی  منبعث از آن ‏‏در فضا نمی باشد ساخت شهر بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی  – فرهنگی و سیاسی اقتصادی حاکم  فضاست که در یک مقطع زمانی – مکانی خاص رخ داده و در بستر زمان تحول یافته است .

مطلب گذری کوتاه بر تارخ ایران مشتمل   ۴۹  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

فصل یکم.. ۴

شهر نشینی، شهر گرایی و «شهر سازی»، قبل از اسلام. ۴

مدخل.. ۴

دوم :مرحله پیداش «نو – شهرها»و تجربه سازماندهی… ۸

سوم: مرحله تعمیم شهر گرایی و شهر نشینی و تجربه ساماندهی سرزمین.. ۹

شار پارتی در دولت اشکانی… ۹

ب :بالندگی مفهوم شار و سازمان یافتگی کامل آن.. ۱۱

شار پارتی در دولت ساسانی (قرن سوم تا هفتم میلادی) ۱۱

شهر نشینی و شهر گرایی «شهرسازی» در دروان اسلامی… ۱۵

عوامل مشخصه در شهر در دوره اسلامی… ۱۷

شهرنشینی ، شهر گرایی و [شهرسازی ] در دوران متقدم اسلامی… ۱۸

ساخت و سازمان شهراز قرن یکم هجری تا قرن چهارم هجری (۱تا۱۱میلادی ) ۱۹

تولد مفهوم جدیدی از شار ، تولد سبک خرسان در زمینه های هنری و ادبی… ۲۱

ساخت و بافت بار از قزن چهارم تا قرن هفتم هجری قمری (۱۱تا۱۴میلادی) ۲۳

ساخت و سازمان شهر از قرن هفتم تا قرن یازدهم هجری قمری (۴ تا ۱۷میلادی ) ۲۶

دگرگونی در مفهوم دولت ، دگرگونی در مفهوم شار ۳۲

دگرگونی در مفهوم شار ۱۲۷۵-۱۲۲۶ هـ . ش (۱۸۹۶-۱۸۴۷م.)تولد سبک تهران ۀ دگرگونیکلی مفهوم شار ۳۶

ساخت سازمان شهر و تحول آن در دولت پلهوی ۱۳۵۷-۱۳۰۴هـ.ش.(۱۹۷۹-۱۹۲۵م. ) ۴۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  گذری کوتاه بر تارخ ایران  را در زیر می توانید ببینید.

مرحله پیداش «نو – شهرها»و تجربه سازماندهی

فرو پاشی دولت هخامنشی  سبب می گردد تا جوامع شهری و روستایی دچار نابسامانیهای فراوان گردند .

بالندگی مفهوم شار و سازمان یافتگی کامل آن

شار پارتی در دولت ساسانی (قرن سوم تا هفتم میلادی)

ظهور دولت ساسانی در واقع اولین حرکت جامعه شهری برای رسیدن به قدرت است .

شهر نشینی و شهر گرایی «شهرسازی» در دروان اسلامی

شهر دوران اسلامی مفاهیم دیگری را در خود دارد : این شهر چون شار دوران ساسانی [هر-قدرت] نیست ، مکانی نیست که بیانگر حکومت قاهره مرکزی باشد .

تولد مفهوم جدیدی از شار ، تولد سبک خرسان در زمینه های هنری و ادبی

تشکیل دولت سامانی در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ در قرن دوم هجری قمری (قرن نهم میلادی ) را شاید بتوان به اعتباری اولین دولت ایرانی بعد از حمله مسلمانان به ایران دانست .

دگرگونی در مفهوم دولت ، دگرگونی در مفهوم شار

۱۲۲۶-۱۱۶۵ هـ . ش (۱۷۸۶ . م) ، یاران وارد دوره ای جدید از تاریخ جهانی می گردد ، دوره ای که طلیعه آن انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه می باشد ، شهر اروپایی با این انقلاب مهر و نشان خود را بر همه تحولات بعد از خود می زند .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.