کنترل و حذف آلودگی پرتوها در راکتورهای هسته ای

 

مشکل جزئی مورد نظر با گذر زمان آلودگی‌های پرتوهای راکتور هاست. در حذف این آلودگی در مراتب بالاتر یک فیلتر ترکیب لازم است. یک فیلتر  شامل یک یا چند مواد اضافی است که در پرتو قرار می‌گیرد بنابراین AL و S با فیلتر F استفاده میشود تا پرتوی فیلتر  شده حاصل شود که شامل نوترونها حدود ۳/۲۴ کیلوالکترون ولت خواهد بود، Ti و Co برای رسیدن به پرتوی فیلتر شده در ۲ کیلو الکترون ولت است و S به Si لازم است تا پرتویی در Kev 55 بدست آید و کاهشی در شدت پرتوی فیلتر شده بطور قابل ملاحظه نشان داده میشود.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر   ۱۴     صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

معیاراتی برای طرح فیلترها: ۳

C.4 VIII کاربردهای پرتوهای رآکتور فیلتر بندی شده ۹

ساختمان هسته ای: ۱۰

VIII C.4.D  توسعه شناساگر. ۱۰

VIII C.4.e نفوذ به صفحات… ۱۱

VIII C.4.f اثر داپلر: ۱۱

VIII C.4.g پیمانه بندی و سنجش و توموگرافی: ۱۱

VIII C.4.i کاربردهای پزشکی زیستی.. ۱۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فیزیک

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کنترل و حذف آلودگی پرتوها در راکتورهای هسته ای    را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مشکل جزئی مورد نظر با گذر زمان آلودگی‌های پرتوهای راکتور هاست. در حذف این آلودگی در مراتب بالاتر یک فیلتر ترکیب لازم است. یک فیلتر  شامل یک یا چند مواد اضافی است که در پرتو قرار می‌گیرد بنابراین AL و S با فیلتر F استفاده میشود تا پرتوی فیلتر  شده حاصل شود که شامل نوترونها حدود ۳/۲۴ کیلوالکترون ولت خواهد بود، Ti و Co برای رسیدن به پرتوی فیلتر شده در ۲ کیلو الکترون ولت است و S به Si لازم است تا پرتویی در Kev 55 بدست آید و کاهشی در شدت پرتوی فیلتر شده بطور قابل ملاحظه نشان داده میشود.

معیاراتی برای طرح فیلترها:

این فیلترهای پنجره برای پرتوهای نوترون‌ها ابتدا بسط می‌یابند. برخی از آزمایشات در پرتوها نیاز به نوترون دارند تا در دسته‌ باریکی با انرژی مناسب و انرژی ویژه در هر یک از ده دهه دیده شوند.

C.4 VIII کاربردهای پرتوهای رآکتور فیلتر بندی شده

در سالها که بحث روی پرتوی رآکتور فیلتربندی شد تعداد کاربرد مهمی را از آنها میتوان یافت.

C.4.a VIII مقطع های ذکر شده

باید انتظار داشت که تعدادی از مقطع های نسبی و کلی اندازه گیری شوند. در حالیکه نوترونها از هر فیلتر منتقل می شوند و نسبت به دسته ای انرژی نسبتاً باریک بوده و قابل تولید شدنی است پس پرتوهای استفاده شده استاندارد هستند. بدمن، پرتوهای فیلتر شده را برای سنجش بخش  و  عنوان کردند

ساختمان هسته ای:

گرین وود و رایچ ابتدا نشان دادند که میتوان با شناساگر Ge(li) شدتی را در انرژی گاما خارج کرد که نوترون ker 2 به عنوان نمونه آن را جذب می کند. علاوه بر این، تأیید انرژی تهیج شد، در سطح هسته ترکیبی و شدتهای ارائه شده اطلاعاتی را می دهند تا این سطح ها را نشان دهند. برای مثال، تحقیقات انجام شده با نوترون ker24 و cr52 با نوترون ker2 و حرارتی و نوترون ker2 و yb171 با نوترون ker2 مشخص است.

VIII C.4.i کاربردهای پزشکی زیستی

این اثرات پزشکی زیستی می تواند نوترونها را از پرتو فیلتربندی شده مطالعه کند.

برای مثال علاقه زیادی دیده شده تا آموزش بیشتر صورت گیرد و اثرات بیولوژیکی و نوترون انرژی لازم است. برگمن، نوترون حد واسط را نشان می دهد تا ذرات بارداری تولید کنترو سیستم مولکولی باردار بوده و اثراتی را نشان می دهد پس تصادف اتمی را نشان می دهد و نشان داده شد که اثرات ویژه در سلولهای زنده مشخص شوند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فیزیک

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =