بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال ۱۳۸۶

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی ۳۰-۲۰ سال بودند که حدت بینایی ۲۰/۲۰ یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

مقدمه

حساسیت کنتراست عینک و لنز تماس نرم

سیستم بینایی یکی از ارگان های مهم بدن می باشد و چشم بیشترین اطلاعات را از محیط در اختیار انسان قرار می دهد که همواره توسط بیماری های مختلف تهدید می شود .

این تحقیق دانشجویی بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال ۱۳۸۶ مشتمل بر ۲۰۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………….. ۹

مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل اول : معرفی پژوهش ………………………………………………………. ۱۱

بیان مسئله………………………………………………………………………….. ۱۲

اهمیت مسئله………………………………………………………………………… ۱۲

تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش……………………………………………….. ۱۵

حساسیت کنتراست ……………………………………………………………….. ۱۶

کنتراست…………………………………………………………………………….. ۲۱

تست حساسیت کنتراست ………………………………………………………… ۲۲

تست csv1000……………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه ……………………………….. ۳۶

مروری بر تحقیقات گذشته ………………………………………………………. ۳۷

اهداف –  فرضیه…………………………………………………………………… ۳۹

 

فصل چهارم : روش تحقیق ……………………………………………………… ۴۱

انتخاب جامعه آماری …………………………………………………………….. ۴۲

روش انجام آزمون ……………………………………………………………….. ۴۲

فصل پنجم : نتایج و نمودارها ………………………………………………….. ۴۹

نتایج ………………………………………………………………………………… ۵۰

نمودارها ……………………………………………………………………………. ۵۲

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری……………………………………………….. ۵۳

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………….. ۵۴

منابع  ……………………………………………………………………………….. ۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال ۱۳۸۶ را در زیر می توانید ببینید.

مقاله حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی

چکیده

 

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی ۳۰-۲۰ سال بودند که حدت بینایی ۲۰/۲۰ یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

مقدمه

حساسیت کنتراست عینک و لنز تماس نرم

سیستم بینایی یکی از ارگان های مهم بدن می باشد و چشم بیشترین اطلاعات را از محیط در اختیار انسان قرار می دهد که همواره توسط بیماری های مختلف تهدید می شود .

بیان مسئله

 

در زمینه تعیین حساسیت کنتراست عینک افراد مایوپ که از لنز تماسی نرم و عینک برای اصلاح عیوب انکساری خود استفاده می کنند تاکنون مقاله علمی در ایران منتشر نشده ، اما تحقیقات متعددی پیرامون این موضوع در کشورهای دیگر انجام گرفته که به عنوان نمونه چند مورد که در دسترس ما قرار داشتند در قسمت منابع ذکر گردیده است .

اهمیت مسئله

کنتراست عینک

ارزیابی عملکرد سیستم بینایی در یک فرد ، نه تنها شامل اندازه گیری حدت بینایی است بلکه بررسی کارایی مهارتها و تواناییهای بینایی فرد نیز امری ضروری است . البته شایان ذکر است که حدت بینایی رابطه مستقیمی با توانایی های بینایی دارد یعنی با افزایش تیز بینی مهارتهای بینایی فرد نیز بهبود می یابد .

تعریف مفاهیم

 

  • حساسیت کنتراست عینک : توانایی تشخیص تفاوت های کم در روشنایی بین یک شی و زمینه اش .
  • کنتراست عینک : تفاوت میزان تاریکی نسبت به روشنایی یک تارگت

حساسیت کنتراست

 

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

تئوری سه رنگی Helmholtz بیان می کند که در شبکیه چشم ما سه دسته سلول حساس به نور (مخروطی) وجود دارد.

کنتراست

 

کنتراست به عنوان درجه­ی تاریکی به روشنی یک تارگت تعریف می شود. تعاریف مختلفی برای کنتراست در موقعیت های متفاوت به کار می رود، در بسیاری از موارد تعاریف کنتراست به صورت یک نسبت نشان داده می شد

تست حساسیت کنتراست

 

حساسیت کنتراست به نظر می رسد که یک تکنولوژی جدید برای ارزیابی کیفیت دید است تحقیقات نشان می دهند که استاندارد موجود (چارت E) تنها توانایی فرد را در دیدن کنتراست بالایی از خطوط سیاه در زمینه­ی سفید می سنجد.

انواع تست حساسیت کنتراست

۱-سیستم حساسیت کنتراست Arden:

 

این سیستم شامل ۶ صفحه فتوگرافیک با ابعاد cm 30/5×۲۳ (in  ۱۲×۹) می­باشد که در فاصله­ی ۵۷cm، زاویه­ی بینایی ۲۸ درجه ایجاد می­کند.

نتیجه گیری

 

در افراد مایوپ، به خصوص مایوپهای بالا استفاده از لنزهای تماسی باعث بهبود عملکرد سیستم بینایی می شود و با استفاده از یک لنز با فیت مناسب و کیفیت اپتیکی خوب که توسط متخصصین اپتومتری تایید شده باشد می توانند از حدت بینایی و کنتراست بهتری بهره مند شوند و زیبایی های پیرامون زندگی را بهتر و زیباتر درک کنند .

فهرست منابع

 

  • Clinical Procedures in Optometry – J. Boyd Eskridge , john F.Amos , Jimmy D. Bartlett (1991).
  • Shiow –wen Liou and Cheng – Jen chiu . myopia and contrast sensitivity function . Current Eye Research , 2001, vol .22 , No.2 pp.81-84 .
  • Soni , P . sarita et al . Is binocular contrast sensitivity at distance with multifocal soft contact lenses used to correct presbyopia? Optom vis sci , 2003,80(7) .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.