مقاله پژوهشی در زمینه کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر به نام خالق هستی بخش که هر چه داریم از اوست و آغاز و انجام امور در ید تواناییش. بی تردید می توان ادب را پدیده ای مهم و مایۀ آرامش در زندگی انسان دانست زیرا با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان: الهی ، عقلانی ، اجتماعی، عاطفی و بدنی؛ ادب پاسخگوی خوبی برای بُعد عاطفی انسان به شمار می رود.

مطلب مقاله پژوهشی در زمینه کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر مشتمل۱۸۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

بیان مسئله. ۵

اهمیت تحقیق.. ۵

فرضیه. ۵

محدودیت… ۶

پیشینه تحقیق.. ۶

روش کار ۶

فصل اول.. ۷

زندگی نامهٌ مولف… ۷

علی بن الحسن الباخرزی.. ۷

۱-۱ باخرز ۸

۱-۲ نام، کنیه و لقب او ۹

۱-۳ پدر او و مقام و منزلت وی.. ۱۱

۱-۴ دانش و اخبار او ۱۲

۱-۵ مقام و ادبیات او: ۱۴

۱-۶  چگونگی قتل او: ۱۵

۱-۷ رشد علمی و استادان او: ۱۵

۱-۸ گشت و گذار علمی او: ۱۷

۱-۹ نشانه های فرهنگی او: ۱۸

۱-۱۰ منابع باخرزی.. ۲۰

۱-۱۱  کشورها در کتاب دمیه: ۲۱

۱-۱۲ نظام الملک و دمیه: ۲۱

۱-۱۳ آثار باخرزی.. ۲۳

۱-۱۴ تحلیلی بر اثر باخرزی: ۲۵

فصل دوم. ۲۹

الوزیرُ الصفیُّ أبوالعلاءِ محمدُ بنُ علیِّ بنِ حسولِ.. ۲۹

(؟-۴۵۰هـ ) ۲۹

و اشعار وی.. ۲۹

زندگی نامه. ۳۰

ترجمۀ متن و شرح آن.. ۳۱

فصل سوم: ۴۶

ابوعلی حمدُ بنُ محمد بنِ فُورَّجه البروجردیُّ.. ۴۶

و اشعار وی.. ۴۶

زندگی نامه. ۴۷

ترجمۀ متن و شرح آن.. ۵۱

فصل چهارم: ۶۱

ابوالمحاسن اسماعیلُ بنُ حَیدرالعَلَویّ.. ۶۱

(؟- ۴۳۴ هـ) ۶۱

و اشعار وی.. ۶۱

زندگی نامه. ۶۲

ترجمه  متن وشرح آن.. ۶۳

فصل پنجم: ۷۸

ابــــوالفــــوائــــد. ۷۸

و اشعار وی.. ۷۸

فصل ششم: ۸۳

محمدُبنُ الحسنِ بنِ مزروقٍ الأصبهانی.. ۸۳

(؟-۴۲۱هـ) ۸۳

واشعار وی.. ۸۳

زندگی نامه. ۸۴

فصل هفتم: ۹۲

طاهرُبنُ محمدبنِ أحمدَ بنِ مرزوقٍ الأصفهانیُّ.. ۹۲

و اشعار وی.. ۹۲

ترجمه و متن و شرح آن.. ۹۳

فصل هشتم: ۹۶

ابوالقاسم ابنَ أبی العلاءِالأَصفَهانیُّ.. ۹۶

و اشعار وی.. ۹۶

زندگی نامه. ۹۷

ترجمۀ متن وشرح آن: ۹۸

فصل نهم: ۱۰۳

ابن البدیع الأصفهانِیُّ.. ۱۰۳

و اشعار وی.. ۱۰۳

فصل دهم: ۱۱۲

ابوالمُطّهر الأصفهانیُّ.. ۱۱۲

واشعار وی.. ۱۱۲

ترجمه متن و شرح آن.. ۱۱۳

فصل یازدهم: ۱۲۷

(الاُستادُ الرئیسُ) ابونصرِ. ۱۲۷

و اشعار وی.. ۱۲۷

زندگی نامه. ۱۲۸

فهرست منابع. ۱۶۹

Abstract: 177

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقاله پژوهشی در زمینه کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر را در زیر می توانید ببینید.

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر

مقدمه:

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر به نام خالق هستی بخش که هر چه داریم از اوست و آغاز و انجام امور در ید تواناییش. بی تردید می توان ادب را پدیده ای مهم و مایۀ آرامش در زندگی انسان دانست زیرا با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان: الهی ، عقلانی ، اجتماعی، عاطفی و بدنی؛ ادب پاسخگوی خوبی برای بُعد عاطفی انسان به شمار می رود.

باخرز

پیش از پرداختن به زندگی نامه باخرزی بهتر است که گزارش کوتاهی درباره باخرز آورده شود. باخرز یکی از توابع نیشابور در خراسان بوده است. این منطقه پس از استیلای مغولان بر خراسان، آسیب چندانی ندیده است و در سده هشتم قمری باخرز ولایتی معتبر و آباد بوده و محصولات کشاورزی آن به دیگر نقاط صادر می شد (همدانی ، ۱۳۸۱ ، ۱۱/۵۲ ).

نام، کنیه و لقب او

او نورالدین ابوالحسن علی بن الحسن بن ابوطیب باخرزی است و منسوب به شهر خود «باخرز» می باشد که در آن متولد گردیده، رشد پیدا کرده و بخشی از علوم را در آن فرا گرفته است. کنیه او«ابوالحسن» است این امر در بسیاری از کتب ادبیات و تاریخ که به شرح حال او پرداخته اند، ذکر شده است

پدر او و مقام و منزلت وی

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر باخرزی در خانواده ای مرفه متولد شد کتابهایی که درباره باخرزی سخن گفته اند همگی به اتفاق می گویند که پدرش شیخ ابوعلی حسن بن ابوطیب می باشد تنها یکی از شاعران به نام ابو علی الحسن عبد الله العثمانی، او را در یکی از اشعار خود، با کنیه ابواحمد خوانده است :

دانش و اخبار او

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر  پدر  چون آثار استعداد را در پسر مشاهده کرد به تربیتش همت گماشت و به گفته باخرزی بهترین معلمان  شهر را برای آموزش او فرا خواند. نخستین کتابی که آموخت قرآن کریم بود و سپس صرف و نحو و فقه وحدیث و ادب را نزد استادانی چون امام موفق نیشابوری، ابو محمد عبدالله جوینی(۴۳۸ق) مدرس بزرگ و شیخ شافعیه در نیشابور بعد از ۴۰۷ به بعد،ابو عثمان صابونی(۴۴۹ق)

مقام و ادبیات او:

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر باخرزی یکی از ادیبان دوره عباسی سلجوقی قرن پنجم  به شمارمی آید که به دو زبان عربی و فارسی تسلط داشت و زبان عربی او قویتر و دارای دستاوردهای بیشتری بود. می گویند باخرزی دارای خلق و خوی نیکو، رتبه بالا و صورت زیبائی بود. اوادیبی فاضل، درخشان و دارای طبع لطیف بود.

چگونگی قتل او:

زمانی که باخرزی در یکی از مجالس تفریحی بود یک غلام ترک با چاقویی به او حمله می کند که باعث مرگ وی می شود هویت قاتل شناخته و علت قتل شناخته نشد. قزوینی داستانی را درباره علت قتل وی روایت می کند که رنگ و بوی خیال بافی دارد یعنی همان ویژگی کتب تاریخ و جغرافیایی آن زمان.

رشد علمی و استادان او:

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر در کتابها بجز مطالب اندک، چیزی درباره رشد علمی و استادان او نیامده است. مثلاً یاقوت اشاره ای به شیخ امام موفق نیشابوری می کند ولی در این خبر، نوع استفاده و مدت حضور در حلقه درس او نیامده کتابهای شرح حال نیز در مورد ماهیت این امام و نوع فرهنگ آن سخنی نگفته اند تا بتوانیم علوم موثر روی شخصیت باخرزی را بشناسیم.

گشت و گذار علمی او:

اسامی کشورهایی که به آنها سفر کرده و انسان فاضل و یا راوی را در آنها ملاقات کرده و یا به یکی از کتابخانه های دیوان آن مراجعه نموده را جمع آوری کنیم می بینیم که تعداد آنها نوزده شهر و روستا خواهد بود راویان زیادی بوده اندکه اشعار این مناطق را بر او عرضه داشتند برخی از این شهرها را چندین بار مسافرت کرده مانند نیشابور، زوزن، خراسان و ری.

نشانه های فرهنگی او:

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر پس از پرداختن به شیوه پیشترفت علمی و آشنائی با اصول فرهنگی سابق او این سوال مطرح می شود: این موضوع چه تاثیری در دمیه اوداشته است؟ آیا چیزی هست که علوم به دست آمده او را روشن نماید؟ بدهی است فرهنگهایی که یک نویسنده گردآوری می کند هنرهای زمان خود را در دستاورد خود منعکس می نماید.

کشورها در کتاب دمیه:

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر باخرزی با معرفی شهرهایی که بازدید کرده یا شهرهای مورد انتساب شاعران،  بر کمال دمیه خود افزوده است با وجود اینکه شرح او در مقایسه با اسامی صدها کشور مورد نیاز ما بسیار اندک
می باشد ولی همین تلاش او  قابل ستایش می باشد چون اغلب این اسامی، شهر های کوچک یا روستاهای دور افتاده می باشند

نظام الملک و دمیه:

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر نظام الملک در طول وزارت خود که سی سال  ادامه داشت به این عنوان شناخته شد که شدیداً به اهل علم و دین تعلق خاطر دارد. مجلس او همواره مملو از فقها و صوفیان بوده است و به آنان انعام بسیار عطا می کرد لذا کتاب دمیه که در زمان او نوشته شد سرشار از قصایدی است که فضل و کرم و دانش او و توجه وی به علما را مورد ستایش قرار می دهند

آثار باخرزی

دیوان، این اثر باخرزی شهرت گسترده ای داشته و غالب نویسندگان آن را به شهرت و نیکویی و صف کرده اند. احتمالاً کهن ترین نسخه آن، نسخه موزه بغداد است که در ۴۷۲ ق یعنی تنها ۵ سال پس از قتل او فراهم آمده است وبا مدح خلیفه قانم آغازمی شود.باخرزی خود این دیوان را گرد آورده بود و شاعری به نام ابو العلاءبن غانم هروی در نیشابور آن را نگاشته بود.

زندگی نامه

محمد بن علی بن الحسن، ابوالعلاء بن حسول یکی از نویسندگان و شاعران این دوره است که اشعاری شیوا و سرشار از حکمت سروده است . زادگاهش همدان است اما در ری بزرگ شد و از محضر بزرگانی همچون صاحب بن عبّاد واحمد بن فارس صاحب «المجمل» در لغت استفاده برد و در ری عهده دار دیوان رسائل شد و در حکومت سلجوقی پر آوازه گشت .

ترجمۀ متن و شرح آن

کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر ابوالعلاء محمد بن علی بن حسول از نویسندگان بزرگ و از جمله ره یافتگان به عرصۀ انواع فضل و دانش است. در این راستا سخن،  عسلی است فراهم آمده و خط و نگارش زیوری است آشکار. و از زمانی که در میان بلیغان فرود آمده همچون اسبی پیشانی سفید در میان اشتران تیره رنگ آشکار و پر آوازه است.

فهرست منابع

  • قران کریم .
  • حضرت علی (ع) ، نهج البلاغه، ۱۳۶۱، مترجم محمد دشتی ، چاپ دوم، تهران ، انتشارات گلستان ادب
  • آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالکم ، ۱۳۸۲، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، جلد یک، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  • آذرنوش، آذرتاش، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۱، جلد ۱۱، تهران، دفتر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.
  • ابوتمام، حبیب، دیوان ابوتمام، ۱۹۶۴، به شرح الخطیب التبریزی، تحقیق محمد عبده عزام، جلد سوم، قاهره، دارالمعارف.
  • ابن قتیبه، مقدمه الشغرا و الشعرا، ۱۳۶۳، مترجم آذرتاش آذرنوش ، چاپ نخست، تهران، انتشارات امیر کبیر.
  • ابن منظور، لسان العرب، جلد دهم، بیروت ، دارصادر.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.