کاهش ارتعاشات بورینگ

انواع مختلف جاذب های ارتعاشی در کاربردهای گوناگونی همچون تیرها، خطوط انتقال قدرت، لوله ها، پل ها و سایرساختارهای در معرض ارتعاش مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله استفاده از دمپر ضربه ای برای کاهش دامنه ارتعاشات و افزایش سرعت میرایی نوسانات ابزار بورینگ در فرآیند داخل تراشی پیشنهاد شده است. مدل ارتعاشی ابزار با در نظر گرفتن نیروی برشی و نیروی وارده از طرف دمپر ضربه ای و با استفاده از مدل تیر اویلر- برنولی بدست آمده است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۵ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده    ۲
۱- مقدمه    ۳
۲- مدل سازی ابزار بورینگ    ۴
۳- مدلسازی دمپر ضربه ای    ۷
۴- استفاده از دمپر ضربه ای در کاهش دامنه ارتعاشات ابزار    ۱۰
۵- شبیه سازی و نتایج    ۱۳خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

 

.

۱- مقدمه:
کاهش ارتعاشات ابزار یکی از مسائل کلیدی در فرآیند ماشین کاری قطعات می باشد. این پدیده سرعت سایش ابزار را تشدید می کند و باعث ایجاد یک سطح ناصاف در قطعه کار می شود. فرآیند بورینگ
سوراخ های عمیق، یکی از عمده مواردی است که مسئله ارتعاش ابزار مشکلات اساسی در آن ایجاد می کند. تحقیق در خصوص کاهش ارتعاشات ابزار از چند دهه گذشته در حال پی گیری می باشد.

 

۲- مدل سازی ابزار بورینگ:
بطور کلی ابزارهای ماشین کاری تحت بارگذاری نقطه ای و یا گسترده و با شرایط مرزی گوناگون مدل سازی می شوند. در فرآیند بورینگ، قطعه کار طوری گرفته می شود که صلبیت بسیار بیش تری نسبت به ابزار بورینگ دارد بنابراین ارتعاش نزدیک به صفر قطعه کار در حین ماشین کاری تأثیر ناچیزی در ارتعاش ابزار بورینگ دارد.

۳- مدلسازی دمپر ضربه ای:
برای تحلیل دینامیکی دمپر های ضربه ای معمولاً یک مدل دو درجه آزادی در نظر گرفته می شود (شکل ۱).  برای مدل سازی ضربه در دمپر های ضربه ای از المان های عمومی فنر و دمپر استفاده می شود و هم چنین از نیروی اصطکاک بین دو جرم چشم پوشی می کنیم.

 

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =