کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت

جلسه یکی از مؤلفه های اصلی و مهم در کسب و کار است. اما برگزاری جلسه مستلزم صرف زمان و هزینه است. که صد البته هر دو بسیار ارزشمند هستند.

مطلب کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت مشتمل ۶۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

مقدمه. ۲

جلسه چیست؟ ۲

بررسی هزینه ها : ۲

آگاهی از اهداف.. ۲

جلسات رسمی. ۳

چکیده ۱۲

مقدمه. ۱۲

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. ۱۲

تفاوت خلاقیت و نوآوری.. ۱۳

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری.. ۱۶

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور. ۱۷

نتیجه گیری.. ۱۸

منابع و مآخذ ۱۸

دستورالعمل نظام پیشنهادات.. ۲۰

مقدمه. ۲۲

به کار گیری راهکارهای مذاکراتی : ۲۲

اقدام به حمله. ۲۲

حمله غافلگیرانه. ۲۴

استفاده از انسان خوب و بد (فرد مثبت و فرد منفی) ۲۵

بازی تکراری آدم خوب / آدم بد ۲۶

در دست داشتن اختیار جلسه. ۲۶

به کارگیری راهکار فایت اکامپلی (معامله انجام می شود) ۲۸

ایجاد تأخیر برای به دست آوردن زمان. ۲۸

ایجاد وقفه در مذاکره ۲۹

پاره ای از راهکارهای خدعه آمیز رایج : ۳۰

اختیارات مشکوک و مبهم ۳۱

شناختن ترفندهای مذاکراتی. ۳۲

خنثی کردن ترفندهای مذاکراتی. ۳۲

مقابله با رفتارهای بیهوده ۳۳

اگر طرف مذاکره دست به نیرنگ و ترفندهای ناشایست بزند چه باید کرد؟ ۳۳

حفظ برتری.. ۳۵

نتیجه گیری.. ۳۵

منابع و مأخذ ۳۷

نمونه ای برای روش اجرایی مدیریت مذاکرات.. ۳۸

مقدمه. ۴۳

برای مدیریت بهینه زمان، تأمل در نکات ذیل سودمند است : ۴۴

موانع و مشکلات اجرایی شدن این مهارت.. ۴۸

منابع :۵۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت را در زیر می توانید ببینید.

جلسه چیست؟

یک جلسه کاری عبارت است از  گروههای عده ای از افراد که با هدف مشکلات یا اخذ تصمیمات کاری انجام می شود.

جلسات رسمی

قوانین مربوط به برگزاری نشستهای رسمی ممکن است بسیار پیچیده و از کشوری به کشور دیگر، یا سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد.

چکیده

پیوسته این سوال مطرح  است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است.

تفاوت خلاقیت و نوآوری

خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی که نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد.

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور

احساس توانمندی را در خود پرورش می دهد، با مهر و محبت ناکامیها را می پذیرد و نیروهایش را در راه تحقق اهدافی که دارد بسیج می کند.

نتیجه گیری

ایده های جدید، با اندیشیدن به دست می آید. که در آن ذهن به طور عمیق با یک مسئله درگیر می شود و به تجسم آن می پردازد و با حذف و یا ترکیب واقعیتهای موجود، به روشن شدن فکر جدید کمک می کند.

منابع و مآخذ

  • شهرآرای، مهرناز – مدنی پور، رضا مقاله : سازمان خلاق و نوآور مجله دانش مدیریت، شماره ۳۳ و ۳۴ ، تابستان ۱۳۷۵.

در اختیار گرفتن اختیار دستور جلسه

یکی از راهکارهای دیگر مذاکره، تهیه دستور رسمی برای هر جلسه از مذاکرات مهم می باشد. دستور جلسه ای که گروه شما آماده می کند، امتیازات زیادی دارد.

ایجاد تأخیر برای به دست آوردن زمان

یک راهکار برای به دست آوردن زمان، کند کردن سرعت مذاکره است. شما می توانید از این راهکار زمانی که قصد ندارید به پیشنهاد طرف مقابل پاسخ فوری بدهید استفاده کنید.

خنثی کردن ترفندهای مذاکراتی

یک مذاکره کننده خوب باید بتواند ترفندها و راهکارهای متداولی که در مذاکره استفاده می شوند را شناسایی و ضد آن ها را اجرا کند.

نتیجه گیری

همانطور که دیدیم بحث مذاکره به خاطر ماهیت انسانی آن با پیچیدگی های زیادی مواجه است و باید به اصول، فنون، راهکارها و ترفندهای آن آشنابود

منابع و مأخذ

  • Managemeht of Negotiation

Northern Insthtute Of Technology (Hamburg ; December 2002)

۲- مهارت گفتگو نویسنده : دون گابور   ترجمه: مهدی قراچه داغی انتشارات پیک بهار

موانع و مشکلات اجرایی شدن این مهارت

کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت

اساس مدیریت زمان، بر صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می آید، با استفاده از فنون مدیریت زمان آدمی می تواند با صرف حداقل زمان، بیشترین نتایج را بدست آورد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.