روش تحقیقمقالات رشته صنعت

کارخانه پارس خودرو – ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو – پرشین مقاله

کارخانه پارس خودرو

کارخانه پارس خودرو ممکن است به دفعات شنیده باشیم که سازمانهای هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج می شوند ، اما سازمانهای دیگر در همان محیط با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهند. آیا سازمانهایی که از صفحه رقابت خارج می‌شوند ، می‌خواستند به چنین سرنوشتی دچار شوند ؟ در پاسخ باید گفت که نمی‌خواستند یا نمی‌خواهند به چنین سرنوشتی دچار شوند سازمانهای کنونی باید دنبال خلاقیت و نوآوری باشند.

این تحقیق دانشجویی ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو مشتمل بر۱۳۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته صنعت

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                ۱

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل اول :………………………………………………………………………….. ۱۳

کلیات ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۱۸

فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………. ۲۶

متدولوژی ………………………………………………………………………………………………. ۲۸

روش شناسایی تحقیق و کارآموزی …………………………………………………………. ۳۱

فصل دوم :………………………………………………………………………… ۳۴

تئوری پردازیی ………………………………………………………………………………………. ۳۵

ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. ۴۲

فصل سوم :…………………………………………………………………………. ۱۰۸

جامعه …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

جامعه نمونه …………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

مدل‌های آماری …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فصل چهارم :……………………………………………………………………….. ۱۲۰

تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………… ۱۲۱

فصل پنجم :……………………………………………………………………….. ۱۲۶

نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

منابع تحقیق : …………………………………………………………………………………………

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته صنعت

.

مقاله ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

این تحقیق و کارآموزی در مرکز پارس خودرو انجام می‌شود در این تحقیق و کارآموزی بنده تلاش می‌کنم ابتدا به طور جامع و مفصل درباره‌ی فناوری و نوآوری و تعریف هر کدام و عواملی که با این دو عامل می‌تواند ارتباط داشته باشد را توضیح و تفسیر کنم و برای این موضوع از کتا‌ب‌های مختلف از جمله نوشته‌های افراد ایرانی و بومی و همچنین از کتاب‌های لاتین استفاده می‌گردد .

مقدمه

 کارخانه پارس خودرو ممکن است به دفعات شنیده باشیم که سازمانهای هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج می شوند ، اما سازمانهای دیگر در همان محیط با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهند. آیا سازمانهایی که از صفحه رقابت خارج می‌شوند ، می‌خواستند به چنین سرنوشتی دچار شوند ؟ در پاسخ باید گفت که نمی‌خواستند یا نمی‌خواهند به چنین سرنوشتی دچار شوند سازمانهای کنونی باید دنبال خلاقیت و نوآوری باشند.

نمایندگی پارس خودرو

دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها :

تحقیقات علمی را می‌توان براساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز به دسته‌های ذیل تقسیم کرد :

الف ) تحقیقات توصیفی :شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد .

امورمشتریان پارس خودرو

اهمیت و ضرورت تحقیق :

کارخانه پارس خودرو  پاویت (pavitt) ،‌دلایل اهمیت نوآوری فناورانه را اینگنونه بیان می‌کند 🙁 آقایی فیشانی ، ۱۳۷۷)

۱- به دلیل رقابت موجود بین کشورهای مختلف در حال توسعه که در یک دامنه وسیعی از کالاهای استاندارد شده را به عنوان برنامه‌های صنعتی سازی تولید می‌نماید .

متدولوژی یا روش کاری :

همان طور که اشاره شد روش یا متد این تحقیق کارآموزی بر پایه‌ی تحقیق و استفاده از کتاب‌ها و مقاله‌های مختلف در پیرامون افزایش نوآوری و فناوری و ارتقاء آن درمراکز خودروسازی به خصوص مرکز پارس خودرو می‌باشد . در بررسی که در پایان نامه او مقالات انجام شد مواردی ه مرتبط با این موضوع تحقیق باشد یافت شد : کارخانه پارس خودرو

تئوری پردازیها :

در کشور ما به دلیل برخورداری از امکانات طبیعی و منابع خدادای متاسفانه به فرایند نوآوری توجه چندانی مبذول نگردیده است و منتظر بوده‌ایم تا دیگران برای ما فکر کنند و به تولیدات محصولات و فرایندهای جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مدت طولانی و منسوخ شدن دریافت و به کار گیریم .

محصولات پارس خودرو

نگرش سیستمی به ابتکار و نوآوری

کارخانه پارس خودرو اتربک فرایند نوآوری در یک شرکت را به عنوان سه مرحله باخدمات مشترک زیر تعریف می‌کند .( جعفر نژاد ، ۱۳۷۸)

  • تولید ایده
  • رفع اشکال
  • تکمیل و احتمال انتسار  دو مرحله اول که بطور معمول در سطح تحقیق و توسعه رخ می‌دهند به اختراع می‌انجامند . انتشار در صورتی رخ می‌دهد که نوآوری پراکنده شده و یک تاثیر اقتصادی در خارج از شرکت داشته باشد .

 ساختن ( یا توسعه تکنولوژی ) و خریدن( یا انتقال تکنولوژی ) :

کارخانه پارس خودرو این مدل بیان کننده یک فرایند دینامیکی است که از مدل خطی نوآوری بیشتر با دنیای واقعی سازگارتر است این مدل بطور واضح نشان می دهد که نوآوری در سر تا سر فعالیت‌های یک شرکت می‌تواند روی دهد ف گاهی اوقات از طریق نشان می‌دهد که نوآوری در سرتا سر فعالیت‌های یک شرکت می‌تواند روی دهد،

تجزیه و تحلیل آماری :

برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه گیری ، اطلاعات جمع آوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری بتوان روشهای آماری مناسبی را ارائه داد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روشی تحقیقی است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

پردازشی داده ها بین دو مرحله جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها جای می گیرد، و هدف آن آماده سازی داده ها برای تحلیل است. در پردازشی داده ها قبل از همه باید به کار ویرایش داده ها پرداخت، ( کارخانه پارس خودرو ) یا به بیان دیگر، هرگز نباید تصور کرد هر آنچه به عنوان پرسشنامه تکمیل شده بدست می آید، قابل بهره برداری است.

منابع فارسی :

  • آقایی فیشانی، تیمور، «خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانی» انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷
  • خلیل، طارق، «مدیریت تکنولوژی» کامران باقری و ماهور ملت پرست، انتشارات متن، تهران چاپ اول ۱۳۸۱
  • سالار زهی، حبیب الله، «آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر» رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت ۱۳۸۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته صنعت

.

 

برچسب ها