مقالات رشته شیمی

کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع

با توجه به اینکه طراحی‌های غیر بهینه شبکه‌های مبدل‌های حرارتی پروژه هایی هستند که سالها پیش طراحی شده اند باعث گردیده اند که، غالباً از سطح حرارتی بیشتری نسبت به مقدار لازم استفاده کنند و یا مصرف انرژی را بیشتر از حد داشته باشند چنین پروژه‌هایی نه تنها از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند بلکه ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند بنابراین بعد از بحران انرژی در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، توجه بیشتری به طراحی  بهینه فرایند گردید.

چکیده:

با توجه به اینکه در صنعت از جمله صنایع پالایش و پتروشیمی مبدل حرارتی وجود دارند که از لحاظ مصرف انرژی بهینه نمی‌باشند و از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند و از طرفی ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۷۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۱

پیشینه اصلاح مبدل‌های حرارتی: ۴

۱- روش تحلیل Pinch : 4

۲- روش برنامه‌ریزی ریاضی: ۴

مقدمه: ۸

فصل اول : ۹

۱-۱) هدف : ۹

هدف در اصلاح (retrofit) شبکه‌های مبدل‌های حرارتی چیست؟. ۱۰

۱-۲) روش‌های موجود در اصلاح شبکه: ۱۱

فصل دوم : ۱۳

۲-۱) اصلاح شبکه با استفاده از تکنولوژی Pinch: 13

۲-۲ ) هدف‌یابی در متد pinch برای بهبود شبکه مبدل‌ حرارتی: ۱۴

۲-۳) فلسفه هدف‌یابی: ۱۵

۲-۴) روش هدف‌یابی: ۱۹

۲-۵) منحنی سرمایه‌گذاری بر حسب ذخیره‌سازی انرژی: ۲۷

فصل سوم : ۳۰

۳-۱) ابزار طراحی: ۳۰

۳-۲) بررسی مبدلهای عبوری از PINCH : 32

۳-۳) منحنی‌ نیروی محرکه (DRIVING FORCE PLOT): 33

۳-۵) تغییر موقعیت مبدلها (EXCHANGER SHIFTING): 42

۳-۶ ) نتیجه‌گیری: ۵۱

۳-۸) روش طراحی: ۵۲

مراحل طراحی… ۵۲

۳-۹) اعمال محدودیت‌های فرآیند در روش طراحی: ۵۷

فصل چهارم : ۵۸

روش جدید هدف‌یابی ساختاری بر اساس تحلیل مسیری… ۵۸

۴-۲) تحلیل مسیری: اساس هدف‌یابی ساختاری: ۵۹

فصل پنجم : ۶۶

حل مسائل بهبود شبکه‌های مبدلهای حرارتی با روشهای بهینه‌سازی ریاضی… ۶۶

(۵-۱) مقدمه: ۶۶

۵-۲) روش مرکب برای retrofit شبکه‌های مبدل‌های حرارتی: ۶۷

۵-۳) خلاصه استراتژی بهبود دادن: ۶۷

۵-۴) بهینه‌سازی ترکیبی: ۷۰

۵-۵) فرمولاسیون غیرخطی: ۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

.

خلاصه ای کوتاه از کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

با توجه به اینکه طراحی‌های غیر بهینه شبکه‌های مبدل‌های حرارتی پروژه هایی هستند که سالها پیش طراحی شده اند باعث گردیده اند که، غالباً از سطح حرارتی بیشتری نسبت به مقدار لازم استفاده کنند و یا مصرف انرژی را بیشتر از حد داشته باشند چنین پروژه‌هایی نه تنها از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند بلکه ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند بنابراین بعد از بحران انرژی در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، توجه بیشتری به طراحی  بهینه فرایند گردید.

چکیده:

با توجه به اینکه در صنعت از جمله صنایع پالایش و پتروشیمی مبدل حرارتی وجود دارند که از لحاظ مصرف انرژی بهینه نمی‌باشند و از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند و از طرفی ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند.

هدف در اصلاح (retrofit) شبکه‌های مبدل‌های حرارتی چیست؟

هدف بهبود شبکه‌های مبدل‌های حرارتی انجام انطباق‌های موثر بر روی شبکه موجود برای کاهش هزینه انرژی می‌باشند بطوری که این مسأله نیازمند سرمایه‌گذاری برای اضافه کردن سطح و نیز تغییر ساختار موجود است که شامل نصب واحدهایی با اتصالات جدید و تغییر مسیر لوله‌هاست. مقدار سطح اضافه شده در هر تغییری، هزینه های تغییرات بنیادی را به سختی تحت تأثیر قرارداده و عموماً بطور مستقل برآورده می‌شود.

روش‌های موجود در اصلاح شبکه:

۱-۲-۱- اصلاح شبکه بوسیله بازبینی مستقیم ساختمان آن:

در این روش  لازم برای اصلاح شبکه همان  موجود در شبکه انتخاب می‌گردد و اهداف تعیین شده قبلی هیچ نقشی در تعیین  ندارند و طراح غیر از تجربه به ابزار دیگری جهت اصلاح شبکه با توجه به محدودیت‌های مورد نظر در اختیار ندارد و فقط با تکیه بر تجربه و اصول اساسی طراحی اقدام به اصلاح شبکه می کند

فلسفه هدف‌یابی:

آنچه در مطالعات اصلاح شبکه لازم به نظر می‌رسد آنست که در اولین گام بتوانیم وضعیت شبکه موجود را نسبت به شرایط بهینه مشخص نمائیم که بهترین ابزار برای اینکار استفاده از منحنی سطح حرارتی بر حسب انرژی (Area- Energy pilot) است.

اعمال محدودیت‌های فرآیند در روش طراحی:

روش توضیح داده شده می‌تواند برای مسائلی که شامل محدودیت‌هائی از قبیل ساختمان شبکه، اطمینان و عملیاتی بودن و . . . .  هستند، مورد استفاده قرار بگیرد. چنین محدودیت‌هائی در عمل خیلی عادی هستند و در طراحی پروژه‌های اصلاح حتماً باید مورد توجه قرار بگیرند.

تحلیل مسیری: اساس هدف‌یابی ساختاری:

تحلیل مسیری تشخیص و شناسایی زیر شبکه‌های یک شبکه موجود که پتانسیل اقتصادی خوبی برای بهبود (retrofit) دارند را ممکن می‌سازد بنابراین محل ها یا مجموعه‌ای از نقاط را که در مقایسه با کل شبکه صرفه‌جویی بیشتری در نرخ سرمایه‌گذاری دارند مشخص می‌کند. با تغییر نقاط مشخص شده بدون توجه به باقیمانده شبکه می‌توان به صرفه‌جویی مورد نظر دست یافت.

روش مرکب برای retrofit شبکه‌های مبدل‌های حرارتی:

این روش از طراحی grassoroot شبکه مبدل های حرارتی مشتق شده است و یک روش دو مرحله‌ای (دو سطحی) که روش گداختگی مصنوعی (SA) و الگوریتم برنامه‌‌ریزی غیرخطی را بهم پیوند می دهد.و هزینه مساحت اضافی مبدلهای موجود و هزینه‌های لوله‌گذاری مجدد را حداقل می‌نماید و این روش قادر به حل مسائل در مقیاسی بزرگ می‌باشد.

خلاصه استراتژی بهبود دادن:

همانطور که اشاره شد، استراتژی کلی برای تعیین طراحی بهبود یافته بهینه یک روش دو مرحله‌ای مشتق شده‌ از یک روش طراحی (Athieetater)grassroot، می‌باشد. شکل (۵-۱) فلوچارت حل مسائل MINLP را بوسیله این روشها دو سطحی (دو مرحله‌ای) نشان می‌دهد.

بهینه‌سازی ترکیبی:

این روش بر مبنای کاربرد یک روش بهینه‌سازی تصادفی، بعنوان مثال الگوریتم کداختگی مصنوعی (SA) (kirkpatrick et al, 1982) ، استوار است. از روش تصادفی برای انتخاب پیکربندی‌های مختلف شبکه مبدلهای حرارتی و برای کنترل فرآیند بهینه سازی استفاده می‌شود. و توضیح آن در اینجا نخواهد آمد. با وجود این در اینجا، فقط راه تغییر  پیکربندی شبکه مبادله کننده حرارتی را ارائه می‌کنیم (که در روش SA حرکات یا (اقدامات) نامیده می‌شوند).

فهرست منابع لاتین :

  • linnhoff, B., and vredeveld, D.R., pinch Technology Has come of Age, chem. Eng. Prog., pp.33-40 , July 1984.
  • Ahmad, S., “ heat Exchanger Networks: Cost Trade- Offs in Energy and capital,” ph. D. thesis, UMIST, 1985.
  • Tjoe, T.N, ph.D. Thesis, UMTST, to be sub mitted 1986.
  • Tjaan N.Tjoe and Bodo linnhoff, ph.D “using pinch Technology for process Retrofit”, chem. , April 1986
  • carlsson, p. frank and T. Berntsson, Design better heat exchanger network retrofit. Chem. Eng. Prog. 1, 87-96 (1993).

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − سیزده =