چین درشاهنامه

« گسترده‌ترین سرزمین های حوزه‌ی فرمانروایی شهریاران ایران باستن، از سوی خاور تا مرز قلمرو حکمرانی شاهان کهن چین کشیده شده بود. ایرانیان و چینیان، روزگاران درازی از باختر تا خاور آسیا را زیر نفوذ و چیرگی‌های خود داشتند. در درازنای آن دوران‌ها، تیره‌های قومیِ ساکن سرزمین‌های ایرانی و چینی، پیوسته با یکدیگر در پیوند و داد و ستد بودند. آشکار است که چنان همسایگی و رفت و آمد و بده بستانی، اثرهای بسیاری در تمدن و فرهنگ هر دو گروه قومی برجاگذاشته است و می‌توان این اثرها را در زمینه‌های گوناگون بررسید و پژوهید. »

این تحقیق دانشجویی چین درشاهنامه مشتمل بر۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

اقوام در شاهنامه : ۴

تأثیر اسطوره‌های چین در شاهنامه فردوسی… ۵

همانندچینی داستان‌های شاهنامه : ۶

چین شاهنامه و چین امروز : ۱۴

چین در شاهنامه : ۱۵

فغفور ( فرزند خدا ) : ۱۶

سخن رستم : ۱۸

جاذبه‌های دیگر چین در شاهنامه : ۱۹

دریای چین : ۱۹

بت‌های چینی : ۱۹

بتخانه های چینی : ۱۹

آرایش چین : ۲۰

خط و زبان و … ۲۰

قلم چینی : ۲۰

بازار چین : ۲۰

طرایف چینی : ۲۰

سپرهای چینی : ۲۰

پارچه‌های چینی : ۲۰

دیبای چین : ۲۱

روابط نظامی با چین : ۲۱

ماچین : ۲۱

یأجوج و مأجوج و سد اسکندر : ۲۳

اژدها و سیمرغ. ۲۳

سیمرغ حماسه. ۲۵

تجهیز نیروهای ضد داد، در چین : ۲۵

آئین مانوی : ۲۶

منابــع : ۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چین درشاهنامه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

از سخنان فردوسی درباره ایران و چین، چنین برمی‌آید که این دو کشور، علی‌رغم آن‌که در تاریخ طولانی روابط مشترک خویش، گاهی برخوردها و اصطحکاک‌هایی نیز داشته‌اند و در ماجراهایی مانند نبردهای بزرگ ایران و توران و خاقان چین و … درگیر شده‌اند، اما معمولاً روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آن‌ها، در بیشتر ادوار، مبتنی بر تفاهم و احترام متقابل بوده است.

اقوام در شاهنامه :

« اقوامی که از ایشان در شاهنامه بیش از همه سخن رفته است گذشته از ایرانیان، تورانیان و رومیان و هندوان و چینیان و تازیانند.

این ملل جمله همسایگان ایرانیان بودند و از قدیم‌الایام با آنان دوستی و دشمنی داشتند و از اینجاست که نام هر یک از آن‌ها، در حماسه‌های ایرانی راه یافت و داستان‌ها از ایشان پدید آمد و از جنگ و صلح ایرانیان با ایشان سخن‌ها رفت …

نبرد رستم و فیل سفید :

« در شاهنامه، نخستین کار پهلوانی رستم، یعنی درآویختن او با «فیل سفید» و از پای درآوردن آن جانور نیرومند، هنگامی صورت می پذیرد که وی هنوز کودکی بیش نیست. اهمیت این داستان در پژوهش سنجشی هنگامی آشکار می‌شود که می‌بینیم در اسطوره‌های چینی نیز جنگ بزرگی میان « فیل سفید » از یک سو و « بچه دیو سرخ » و یاورانش از سوی دیگر درمی‌گیرد و در پایان، فیل سفید و همدستانش، از پای درمی‌آیند. در شاهنامه نیز، رستم مانند یک « بچه سرخ » وصف شده است ؛ زیرا به هنگام زادن، روی و مویی سرخ دارد و دستانش پر از خون است.

چین شاهنامه و چین امروز :

« لازم به یادآوری است که کشوری که در شاهنامه، « چین » خوانده می شود، دقیقاً با چین امروزی منطبق نیست، زیرا که پیشینیان تصویر علمی و دقیق از چین نداشتند و به همین جهت، بسیاری از نواحی مجاور و خارج از چین اصلی و چین بزرگ، ترکستان و تبت و مغولستان را نیز جزو چین به حساب می‌آوردند و چین می خواندند و پهلوانان کوشانی چون کاموس و اشکبوس کشانی را نیز چینی می نامیدند، در حالی که کوشانیان خود، امپراطوری مستقل و نیرومندی در مشرق ایران بودند که در سرزمینی وسیع، از چین تا کابل و کناره‌های جیحون، حکمرانی می‌کردند و با ایرانیان رابطۀ فرهنگی و هنری و تجاری داشتند و گهگاه نیز با بهره‌گیری از فرصت‌ها برای دست یافتن به شاهراه‌های تجاری و زمین‌های حاصل‌خیز، به کمک تورانیان می‌شتافتند و مزاحمت‌هایی برای حکومت‌های ایرانی ایجاد می‌کردند.

یأجوج و مأجوج و سد اسکندر :

چون ذوالقرنین (اسکندر) به مشرق می رسد، با قومی روبرو می شود که « میان آنها و آفتاب حایلی نیست» بدین گونه از اسکندر می خواهند که میان آنان و قوم یاجوج و ماجوج که در زمین فساد می کنند، سدی برپای دارند. اسکندر می پذیرد، و دستور می‌دهد تا پای دیوار را بکنند و از آهن و سنگ و مس، با روی استواری برمی‌آورند تا آن قوم را از هجوم وحشیان باز دارند.

سیمرغ حماسه

… بدین گونه هاست که می‌توان شخصیت روحانی و مقدس سیمرغ را بازشناخت، و ارتباط او را با خاندان زال و اهمیت ایزدانه او را بنا بر نظام آئینی کهن، و روایات حماسی در پیوند بعدی آن، با افسانه‌های پهلوانان سیستان با سکاها دریافت.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.