چاه پیمایی – گزارش و ویژگی و پیشنهاد های چاه پیمایی – پرشین مقاله

چاه پیمایی

چاه پیمایی چاه به عمق 95 متر متعلق به شركت آب و فاضلاب روستايي واقع در روستاي شير ذيل از توابع شهرستان فومن توسط شركت حفاري قزل اوزن گيل با قطر 12 اينچ در تاريخ 5/12/85 چاه پيمايي گرديد.

مطلب گزارش و ویژگی و پیشنهاد های چاه پیمایی مشتمل60صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست مطالب

گزارش چاه پيمايي. 3

نتيجه گيري و پيشنهاد 4

گزارش چاه پيمايي. 5

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 5

نتيجه گيري و پيشنهاد: 7

گزارش چاه‌پيمايي. 9

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 10

نتيجه گيري و پيشنهاد 11

گزارش چاه پيمايي. 13

نحوه چاه‌پيمايي از پايين به بالا. 13

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 16

ويژگي هاي شرايط چاه پيمايي انجام شده 19

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 20

ويژگي هاي شرايط چاه پيمايي انجام شده 23

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 24

نتيجه گيري و پيشنهاد: 26

ويژگي هاي شرايط چاه پيمايي انجام شده 26

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 27

نتيجه گيري و پيشنهاد: 29

ويژگي هاي شرايط چاه پيمايي انجام شده: 30

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 30

نتيجه گيري و پيشنهاد 32

مشخصات دستگاه چاه پيمايي. 34

گزارش كاروتاژ الكتريكي. 35

نتيجه گيري و پيشنهاد 36

يادآوري هاي ضروري. 37

جايگاه و نقش چاه نگاري. 47

اندازه گيري پرتوزايي گاما 51

عوامل موثر بر اندازه گيري هاي پرتوزايي گاماي طبيعي  53

كاربردهاي چاه نگاري پرتوي گاما 54

عواملي كه بر شكل، دامنه و قله هاي SP اثر مي گذارند  57

كاربردهاي اندازه گيري پتانسيل خودزا(SP) 60

مقاله گزارش و ویژگی و پیشنهاد های چاه پیمایی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گزارش و ویژگی و پیشنهاد های چاه پیمایی را در زیر می توانید ببینید.

گزارش چاه پيمايي

چاه پیمایی چاه به عمق 95 متر متعلق به شركت آب و فاضلاب روستايي واقع در روستاي شير ذيل از توابع شهرستان فومن توسط شركت حفاري قزل اوزن گيل با قطر 12 اينچ در تاريخ 5/12/85 چاه پيمايي گرديد.

نتيجه گيري و پيشنهاد

با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كاروتاژ الكتريكي مناسب ترين شبكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.

گزارش كاروتاژ الكتريكي

چاه به عمق 60 متر متعلق به سازمان آب و فاضلاب روستايي استان گيلان واقع در روستاي آج بوزايه از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري خواجگي با قطر 12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:

گزارش چاه پيمايي

چاه به عمق 80 متر متعلق به شركت آب و فاضلاب روستايي گيلان واقع در روستاي شهيد بهشتي سراوان از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري صد آب ساحل با قطر 12 اينچ و مختصات جغرافيايي  و  و ALT =51m جهت مصرف شرب حفر گرديد.

گزارش كاروتاژ الكتريكي

چاه به عمق 60 متر متعلق به آب منطقه اي گيلان واقع در روستاي لنگاچرك از توابع روستاي رودسر توسط شركت حفاري چاه سارگيل با قطر12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه‌بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:

ويژگي هاي شرايط چاه پيمايي انجام شده

دستگاه چاه پیمایی مورد استفاده از نوع Well Reconnaissance INC. TEXS تك الكترودي و منحني هاي مقاومت و سلف پتانسيل را به طور همزمان رسم نموده و منحني پرتوگاما را به طور جداگانه ترسيم مي نمايد، سرعت حركت سوند در سيستم: فوت در دقيقه است كه در گزارش آن را برحسب متر در دقيقه تبديل مي نماييم.

گزارش كاروتاژ الكتريكي

چاه پیمایی چاه به عمق 70 متر متعلق به شركت سهامي آب منطقه اي گيلان با حضور ناظر محترم شركت سپيد آب گيلان حفر گرديد و نمونه‌هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:

عواملي كه بر شكل، دامنه و قله هاي SP اثر مي گذارند

1- چاه: افزايش قطر چاه در صورتيكه تمام پارامترهاي ديگر ثابت باشند باعث كاهش SP مي گردد.

2- قطر رخنه: با ثابت ماندن تمام پارامترها، اگر قطر رخنه افزايش يابد، مقدار SP كاهش مي پذيرد.

كاربردهاي اندازه گيري پتانسيل خودزا(SP)

چاه پیمایی به دنبال بررسي پارامترهاي زمين شناختي موثر بر اين اندازه‌گيري‌ها، مي توان گفت كه منحني SP در موارد زير كاربرد دارد.

الف: آشكارسازي طبقات متخلخل و تراوا: عموماً در اين طبقات جابجايي SP قابل مشاهده است.

نظرات بسته شده است.