چالش ها و راهکارهای تدریس درس ریاضی در مقطع ابتدایی

تفاوت معلم دوره ابتدایی با دوره های بعدی در این است که در دوره های بالاتر، خود مطالب درسی درصد زیادی از ذهن دانش آموز را پر می کند و دانش آموز فرصت فکر کردن به مسائل دیگر را ندارد، درحالی که در دوره ابتدایی اینگونه نیست.

تفاوت معلم دوره ابتدایی با دوره های بعدی در این است که در دوره های بالاتر، خود مطالب درسی درصد زیادی از ذهن دانش آموز را پر می کند و دانش آموز فرصت فکر کردن به مسائل دیگر را ندارد، درحالی که در دوره ابتدایی اینگونه نیست.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۴۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۲

مشکلات تدریس ریاضی ابتدایی.. ۳

هدف های کلی آموزش ریاضی در دوره همگانی.. ۳

چگونگی رسیدن به هدف ها ۵

مراحل ساخته شدن یک مفهوم در ذهن کودک… ۶

مراحل ارائه درس در کلاس… ۶

انواع روش های تدریس قابل استفاده در دوره ابتدایی.. ۹

مشکلات خواندن دانش آموزان.. ۲۴

ملاکهای تشخیص اختلال خواندن در مدرسه. ۲۵

عوامل دخیل در اختلال خواندن.. ۲۵

انواع مشکلات خواندن و راهکارهای درمانی.. ۲۷

فرار از مدرسه. ۳۱

نقش مدرسه در تکوین شخصیت… ۳۲

پیشنهادات جهت رفع مشکل فراز از مدرسه. ۳۴

ترس از مدرسه. ۳۴

مدرسه گریزی.. ۳۶

عوامل موثر بر مدرسه گریزی.. ۳۹

ارتباط معلم و دانش آموز ۴۰

عوامل اساسی ارتباط.. ۴۱

ویژگی های یک ارتباط سالم. ۴۲

ارتباط معلم و دانش آموز ۴۳

نتیجه گیری.. ۴۵

منابع و ماخذ.۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چالش ها و راهکارهای تدریس درس ریاضی در مقطع ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

تفاوت معلم دوره ابتدایی با دوره های بعدی در این است که در دوره های بالاتر، خود مطالب درسی درصد زیادی از ذهن دانش آموز را پر می کند و دانش آموز فرصت فکر کردن به مسائل دیگر را ندارد، درحالی که در دوره ابتدایی اینگونه نیست.

تفاوت معلم دوره ابتدایی با دوره های بعدی در این است که در دوره های بالاتر، خود مطالب درسی درصد زیادی از ذهن دانش آموز را پر می کند و دانش آموز فرصت فکر کردن به مسائل دیگر را ندارد، درحالی که در دوره ابتدایی اینگونه نیست.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مشکلات تدریس ریاضی ابتدایی[/highlight]

در اغلب کشورهای دنیا، روش تدریس، مخصوصاً روش تدریس ریاضیات از دیر باز مورد نظر بوده است. آنها یک روش را سال ها در کلاس تجربه و آزمایش کرده اند. و پس از ارزیابی علمی این تجربیات آن روش را به عنوان یک روش مناسب برای ارائه یک مفهوم در دسترس دیگران قرار
داده اند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]هدف های کلی آموزش ریاضی در دوره همگانی[/highlight]

هدف کلی آموزش و پرورش در دوره عمومی آماده ساختن فرد برای زندگی در تمام ابعاد است. لذا آموزش ریاضی در این دوره باید در جهت نیل به هدف های کلی زیر باشد:

الف- پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آموزش به کار بردن دانسته ها  برای به دست آوردن نتیجه ها.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مراحل ارائه درس در کلاس[/highlight]

این مراحل را می توان به ترتیب زیر منظم کرد:

الف  مرحله مجسم:

در این مرحله است که باید با بازی در کلاس ، با سئوال و جواب گروهی یا انفرادی، با مشاهده در محیط از طریق داستان و نمایش، با استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط شاگرد و معلم،
دانش آموز با مفهوم آشنا شود ، مفهوم در ذهن او نقش بندد و تا اندازه ای با آن خو بگیرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″][highlight txtcolor=”#eded00″]انواع روش های تدریس قابل استفاده در دوره ابتدایی[/highlight][/highlight]

الف روش شرحی:

در این روش معلم متکلم و دانش آموز مستمع است. رایج ترین روش تدریس در مدارس کشورمان همین روش است. اگر این روش را با روش های دیگر که بعداً خواهیم گفت ارائه ندهیم تنها حسن آن، ساکت نگه داشتن دانش آموزان کلاس است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تدریس به روش فعال[/highlight]

با توجه به اصول فوق الذکر، در عمل معلمین با استفاده از وسایل کمک آموزشی به طریقه های مجسم، نیمه مجسم و مجرد و به یاری فنون و هنرهای معمولی مانند استفاده از داستان های مناسب و نقاشی های متناسب، مقدماتی فراهم می کنند تا متعلم در طی آن به کشف مفاهیم و روابط مورد نظر نایل شود (مرحله کاوشگری).

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارتباط معلم و دانش آموز[/highlight]

به طور کلی ارتباطات انسانی را به دو مقوله کلامی و غیرکلامی تقسیم می کنند. بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت، ارتباط را نوعی رابطه دوطرفه می دانند، هر چند که رابطه یکطرفه نیز ممکن است وجود داشته باشد. ارتباطات معلم شاگرد هر دو ویژگی را دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight]

حرفه معلم ابتدایی باید دارای پویایی باشد. معلم باید از خود ابتکار عمل داشته باشد تا بتواند به محیط آموزشی روح بخشد.

دانش آموز دوره ابتدایی از محیطی خشک و رسمی و معلمی عصبی، پرخاشگر و غریبه و از مطالب درسی سنگین وحشت زده می شود و در او تنفر به وجود می آید.

معلم باید با تک تک دانش آموزان خود رابطه ای عاطفی و دوستانه ایجاد کند تا بتواند به مشکلات و مسائل عمیق درونی آنها راه پیدا کرده و با آنها آشنا شود.

یکی دیگر از مواردی که معلم باید در روش کاری خود حتماً به کار گیرد، کاربرد درست و به جای تشویق دانش آموز است. اصولاً یادگیری همراه با سختی و مشکلات فراوان است. اگر معلم بتواند تشویق را به موقع چاشنی آموزش نماید، مطمئناً نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد. برای استفاده به موقع از تشویق، معلم نیاز به تفکر و شناخت روحیات دانش آموزان، زمان استفاده آن و شرایط محیطی دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و ماخذ[/highlight]

۱- روان‌شناسی تربیتی، (دکتر محمد پارسا ـ انتشارات سخن ـ جلد اول بهار ۱۳۷۴).

۲- اردونز، ویکتور (۱۹۹۸). یادگیری برای دانستن، فقیهی قزوینی مترجم مجموعه مقالات آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.

۳- روف، علی، نفیسی. عبدالحسین. فقیهی قزوینی، فاطمه، مهرمحمدی، محمود. کریور، پروین (۱۳۷۸). مترجم مجموعه مقالات آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تهران انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.

۴- نظری‌نژاد، محمدحسین. (۱۳۷۲). مترجم، آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان. چاپ دهم انتشارات آستانه قدس رضوی.

۵- لوی،‌ ارپیه، مبانی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، ترجمه: فریده مشایخ، چاپ سوم، انتشارات آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۸.

۶- کتاب معلم ( راهنمای تدریس ) ریاضی اول دبستان.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + پنج =