چالش ها و راهکارهای تدریس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی

ورزش بخش مهمی از فرهنگ و جامعه ماست و در برگیرنده ورزشکاران و مردم در تمامی مراحل زندگی می شود. در فرهنگ ایران، ورزشکاران و بوی ژه پهلوانان همواره توام با خصلت های جوانمردی، صداقت و درستی، انسان دوستی، یاری دادن و دستگیری از ضعفا و سرکشی در مقابل نهادهای قدرت و ظلم بوده اند. نمونه های فراوان از این موضوع در ادبیات کشورمان و بویژه در حماسه عظیم فردوسی موجود است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر   ۵۰   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۲

اهداف درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی.. ۳

نحوه ی آموزش مهارت های حرکتی.. ۴

رویکردهای آموزشی.. ۷

مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی.. ۱۳

قبل از آموزش… ۱۵

دستوالعمل و اصول کلی روش تدریس تربیت بدنی.. ۲۴

آنچه دبیر تربیت بدنی باید بداند: ۳۲

دبیر تربیت بدنی مدارس… ۴۴

چالشها و نقاط ضعف درس تربیت بدنی.. ۴۷

تهدیدها ۴۸

فرصت ها ۴۸

پیشنهادات…۴۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چالش ها و راهکارهای تدریس در مقطع ابتدایی  را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

ورزش بخش مهمی از فرهنگ و جامعه ماست و در برگیرنده ورزشکاران و مردم در تمامی مراحل زندگی می شود. در فرهنگ ایران، ورزشکاران و بوی ژه پهلوانان همواره توام با خصلت های جوانمردی، صداقت و درستی، انسان دوستی، یاری دادن و دستگیری از ضعفا و سرکشی در مقابل نهادهای قدرت و ظلم بوده اند. نمونه های فراوان از این موضوع در ادبیات کشورمان و بویژه در حماسه عظیم فردوسی موجود است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اهداف درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی[/highlight]

الف سطح دانش

۱-آشنایی با وضعیت های بدنی (اطلاع از فرم صحیح بدن در هنگام ایستادن، نشستن، راه رفتن، خوابیدن و دویدن، آگاهی از محدودیت ها و قابلیت های حرکتی خود).

۲- آشنایی با آمادگی جسمانی و برخی از آزمون های آن

۳-آگاهی از اطلاعات مربوط به بهداشت و تغذیه ورزشی (برخی از اصول اساسی و استفاده از مواد غذایی، اهمیت کنترل وزن بدن) .

 ب سطح مهارتی

۱- مهارت در کسب آمادگی جسمانی و حرکتی

۲- مهارت های بنیادی (حرکات انتقالی، حرکات غیر انتقالی ، حرکات مهارتی)

۳- مهارت در مقدمات ورزش های رایج آموزشگاهی (ورزش های گروهی و انفرادی)

ج سطح نگرشی

۱-  علاقه به رعایت نظافت و عادات بهداشتی

۲- علاقه به فعالیت های تربیت بدنی و بازی ها

۳-  تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی

[highlight txtcolor=”#eded00″]رویکردهای آموزشی[/highlight]

در بین متداول ترین رویکردهای آموزش تربیت بدنی در دوره ابتدایی از روش های تدریس سنتی، مکاشفه ای و ترکیبی می توان نام برد. راه های آموزش دیگران در واقع مانند الگوهایی هستند که باید آن را به قامت افرادی ب شرایط مختلف طراحی کرد.

الف روش تدریس سنتی

این روش که به روش مستقیم معروف است، روشی است که در آموزش مهارت ها از نظر صرف وقت، اقتصادی ترین روش است.

ب روش تدریس مکاشفه ای

این روش، روی غیر مستقیم و از نظر آموزشی برای کودکان بسیار موثر است. اصل منحصر به فرد مکاشفه حرکتی به کارگیری رویکرد حل مسئله است که هر نوع راه حل منطقی را صحیح محسوب می کند.

ج روش ترکیبی

به کارگیری روش سنتی و روش مکاشفه ای در کنار یکدیگر موثرتر خواهد بود. در چنین شرایطی کودکان از دستورالعملهای خاص استفاده می کنند و از طرفی به حل مسئله نیز می پردازند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی[/highlight]

طرح سه مرحله ای تدریس یکی از طرح های سازماندهی و تنظیم ساعت آموزش تربیت بدنی است. این سه مرحله شامل موارد زیر است:

۱-  مرحله آمادگی

۲- مرحله پیاده نمودن هدف آموزشی (مرحله اصلی)

۳-   مرحله بازگشت به حالت اولیه

[highlight txtcolor=”#eded00″]دستوالعمل و اصول کلی روش تدریس تربیت بدنی[/highlight]

۱-  معلم تربیت بدنی باید توجه داشته باشد که هر دانش آموز فرصت شرکت عملی در فعالیتها و برنامه های ورزشی را داشته باشد. شرکت عملی دانش آموزان در فعالیت های ورزشی یا هر رشته دیگر پایه و اساس یادگیری آنها را تشکیل می دهد؛ بدین معنا که تا دانش آموزان عملاً به کاری نپردازند چیزی یاد نخواهند گرفت.

۲-  باید دانش آموزان را هر چه زودتر به فعالیت واداشت تا انرژی آنان بیهوده تلف نشود.

۳- معلم تربیت بدنی باید همه دانش آموزان اعم از کودکان استثنایی و ناتوان یا دانش آموزان کم استعداد و دارای اضافه وزن را به فعالیتهای ورزشی مشغول سازد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]آنچه دبیر تربیت بدنی باید بداند:[/highlight]

در دنیای کنونی که پیشرفت تکنولوژی وزندگی ماشینی ، حرکت انسان رامحدود کرده است فعالیتهای بدنی و ورزش بعنوان یک ابزار قوی درایجاد تحرک وسلامتی مطرح شده است. امروز بسیاری از مردم دریافته اند که باانجام دویدنهای آرام، نرمشهای بدنی،پیاده روی، شنا کردن، دوچرخه سواری ،انواع حرکات ورزشی و ….. می توانند تا اندازه ای وضعیت جسمانی خودشان را توسعه دهند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چالشها و نقاط ضعف درس تربیت بدنی[/highlight]

پایبند نبودن مدیران تربیت بدنی آموزش وبرورش به اهداف، رویکردها و راهبردهای علمی درجهت ارتقاع سطح دانش، مهارت، نگرش و آمادگی جسمانی همه دانش آموزان و پرداختن به برنامه های جنبی و فوق برنامه، مانند مسابقه جشنوارها و اعزام تیمهای ورزشی به خارج از کشور که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات[/highlight]

ـ تعیین رویکردها، اهداف و راهبردهای علمی در زمینه درس تربیت بدنی و تعیین اولویت‌های این درس، که مدیران ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش و مدیران سطوح پائین‌تر تا مدارس باید به آن پایبند باشند.

ـ اجرائی نمودن برنامه درسی مکتوب و مصوب تربیت بدنی، که علی‌رغم تدوین هنوز در مدارس کشور اجرا نشده است و نظارت تربیت بدنی و سازمان‌های آموزش و پرورش در استان‌ها بر چگونگی اجرای آن.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − 15 =