چالشها و راهکارهای تدریس عربی، قران و دینی دوره راهنمایی

امروزه یکی از راههای پیشرفت در امر مسائل آموزشی و پرورشی استفاده از راهکارهای علمی و عملی مناسب و اصولی می باشد که باعث ایجاد بهبود در روند تدریس و آموزش مطلوب می گردد. و هر چقدر در امر آموزش از این روشهای تدریس استفاده شود شاهد پیشرفت و موفقیت های بسیاری در خصوص مسائل آموزشی خواهیم شد. با اینکه در چند سال اخیر بیشتر بر استفاده از روشهای نوین تدریس و رعایت و اجرای آن روشها توصیه و تاکید می شود مع هذا بنا به عللی که به نمونه هایی از آن در این قسمت اشاره شده هنوز بطور کامل و مطلوب جا نیفتاده و به نوعی عمومی نشده و بیش از بیش نیاز به پیگیری دارد تا بعنوان یک برنامه هدفمند در راستای اولویت های آموزشی نظام آموزش و پرورش جامعه ی ما قرار بگیرد و به نوعی روش های فعال جایگزین روشهای سنتی و قدیمی گردد.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
مقدمه ۳
تجربات موفق آموزشی ۴
فعالیت های شاخص و برجسته در زمینه آموزشی ۵
تجربیات موفق پرورشی ۵
تدریس درس دینی ۸
تعقل و تفکر در مسائل دینی و اسلامی ۱۲
اهداف و اصول آموزش دینی در دوره راهنمایی ۱۶
مشکلات و چالشهای تدریس درس دینی ۲۰
راهکارهای تقویت انگیزه های فراگیری درس دینی و قرآن ۲۴
ایجاد تفکر انتقادی و یادگیری دردانش آموزان ۲۵
جمع بندی و پیشنهادات ۲۸
تدریس عربی ۳۴
ویژگی های معلم عربی ۳۶
اهداف و ضرورت های آموزش زبان عربی در مدارس ۳۹
موانع یادگیری عربی ۴۰
مشکلات مربوط به تدریس زبان عربی ۴۸
علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی و عوامل افت یادگیری آن ۴۹
پیشنهادات ۵۴
منابع و مآخذ۵۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجربیات معلم چالشها و راهکارهای تدریس عربی، قران و دینی دوره راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] امروزه یکی از راههای پیشرفت در امر مسائل آموزشی و پرورشی استفاده از راهکارهای علمی و عملی مناسب و اصولی می باشد که باعث ایجاد بهبود در روند تدریس و آموزش مطلوب می گردد. و هر چقدر در امر آموزش از این روشهای تدریس استفاده شود شاهد پیشرفت و موفقیت های بسیاری در خصوص مسائل آموزشی خواهیم شد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجربات موفق آموزشی[/highlight] یکی از راه های تقویت دانش آموزان در یادگیری زبان وقواهد درس عربی بیان درس به شکل داستان یا اجرای متن درس به صورت نمایش می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فعالیت های شاخص و برجسته در زمینه آموزشی[/highlight] گروه بندی دانش آموزان جهت اجرای موفق تدریس در کلاس
کاربرد وسایل کمک آموزشی و مشارکت دانش آموزان در نحوه تدریس

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجربیات موفق پرورشی[/highlight] سال ۷۴ مربی پرورشی مدرسه دشتبانی بودم مشکلی در اجرای نمایش نامه داشتیم و نحوه کار با دانش آموزان بعلت محدودیت وقت و عدم هماهنگی دانش آموزان در ایفای نقش و بعضاً کمبود امکانات مدرسه مارا زیر فشار گذاشته بودنهایتاً تصمیم بر این شد دانش آموزان در وقت غیر آموزشی حتی در روز های تعطیل مثل جمعه ها به مدرسه بیایند تا نمایش نامه را تمرین کنیم با تشویق و ترغیب دانش آموزان گروه نمایش منظمی ترتیب دادم عصرها پس از پایان تمرین به عنوان شویقی ساعتی با آنها فوتبال بازی می کردیم با هماهنگی اولیاء آنها ومسئول انجمن مدرسه جمعه ها دعای ندبه با صرف نان و پنیر و سبزی و کمی تمرین نمایش نامه کار خودم را ادامه دادم تا اینکه گروه گروه نمایشی پس از یک ماه توانست نمایشی منسجم، پر محتوا و زیبا و جذاب را روی صحنه اجرا نماید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تدریس درس دینی[/highlight] معنی لغوی و اصطلاحی دین: واژه دین در لغت در اصل به معنی جزا و پاداش و شریعت و قانون است و به معنی اطاعت و پیروی از فرمان ( خداوند) نیز آمده است.
و دین در اصطلاح مذهبی عبارت است از مجموعه قواعد و قوانین و آدابی که انسان در سایه آنها به خداوند نزدیک می شود و به سعادت هر دو جهان برسد و از نظر اخلاقی و تربیتی در مسیر صحیح گام بردارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روشهای نو و ابتکاری در آموزش مفاهیم دینی[/highlight] قبل از هر چیزی که بخواهم شروع کنم باید در مورد پرورش عقل که یکی از ارکان اساسی یادگیری می باشد توضیحاتی بر هم و بعد به سراغ بقیه ی مطالب می روم. مسئله اول که باید بحث کنیم همان مسئله ی پرورش عقل و فکر است. در اینجا ما دو مسئله داریم، یکی مسئله پرورش عقل و دیگر مسئله ی علم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعقل و تفکر در مسائل دینی و اسلامی [/highlight] مسأله ای که در مورد آن توضیح می دهم تعلق و تفکر در مسائل دینی و اسلامی می باشد.
موضوع بحث پرورش استعداد عقلانی و فکری بود؛ تعقل، عقل و علم که از شئون عقل است اسلام (دارای) چنین منطقی است که همیشه از عقل استعداد می کند وکمک می خواهد یعنی مردم را که دعوت می کند عقل مردم را بر می انگیزد. ولی گوید اگر میخواهید ایمان پیدا کنید هر گز فکر نکنید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مشکلات و چالشهای تدریس درس دینی[/highlight] قال المعصوم (ع)
«هرکس بخواهد به تربیت دیگران بپردازد ابتدا باید به تربیت خود بپردازد»

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهکارهای تقویت انگیزه های فراگیری درس دینی و قرآن [/highlight] آنچه در این مقاله دنبال شده، یافتن راهکارهایی جهت تقویت انگیزه فراگیران درس دینی و قرآن است. لازمه هرشروعی، ‌ایجاد ارتباط مطلوب و فضاسازی است و فرآیند یاددهی و یادگیری دو سویه است و به توافق هر دو طرف نیاز دارد. به این ترتیب معلم نمی تواند بدون توجه به انگیزه و علاقه دانش آموزان، تدریس را شروع کند زیرا تدریس تزریق نیست.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ایجاد تفکر انتقادی و یادگیری دردانش آموزان[/highlight] یکی از مهمترین شیوه های تعلیم و تربیت جدید، ‌ایجاد تفکر انتقادی و پرورش حس پژوهشگری و کاوشگری در متعلمان می باشد تا دانش آموزان برخلاف روش سنتی، خود فعالانه درصدد جست و جوی پاسخ ها برآمده و به کشف پاسخ های صحیح نایل آیند.
البته ناگفته پیداست که تقویت حس پرسشگری و یادگیری دردانش آموزان به معنای ایجاد تفکر انتقادی درآنان و طرح سوال های هدفمند و بجا می باشد.

جمع بندی و [highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات[/highlight] چگونگی پرورش نسل جدید، یکی از مهمترین اصولی است که پیشرفت یک کشور بدان وابسته است، سرمایه گذاری برای تربیت سالم ودینی دانش آموزان یک جامعه، ‌درواقع سرمایه گذاری زیربنایی درجامعه است زیرا همین نسل حاصل اصل فرهنگ و تمدن جامعه می باشد و پیشرفت درجنبه های گوناگون یک جامعه اعم از اجتماعی، ‌اقتصادی،تربیتی، آموزش و پرورش، ‌ارگان ها و سازمان های ذیربط به منظور محقق ساختن شرایط مطلوب، برای پرورش نسلی با ایمان، ‌دیندار و مذهبی، موظفند زمینه های بروز استعدادها و برنامه های تربیتی و آموزشی را برای نونهالان کشور فراهم کنند پس بهترین راه فنون ایجاد انگیزش درس دینی و قرآن دریادگیرندگان بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفی روش های آموزشی است و از این طریق است که یادگیرندگان به موفقیت بیشتر دریادگیری نایل می آیند واین کسب موفقیت علاقه و انگیزش آنها را نسبت به یادگیری مطلب تازه افزایش می دهد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات[/highlight] دانش آموزان باید ارکان یک زبان را که شامل خواندن،شنیدن،نوشتن،گفتن می باشد بداند و گفتن و نوشتن وسیله ای است برای آگاه ساختن دیگران از مقاصد و افکار خود و شنیدن و خواندن وسیله ای است برای پی بردن به افکار و دیگران و برای آنکه ارکان چهارگانه زبان در مورد آموزش مفاهیم دینی مثل قرآن و کتاب دینی که در آن حدیث به کار رفتعه به صورت هدفهای رفتاری درآید چه باید کرد؟

[highlight txtcolor=”#eded00″]تدریس عربی[/highlight] در این قسمت، موانع یادگیری زبان عربی در ابعاد دانش‌آموزی- اجتماعی- معلمان و نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل مربوط به دانش‌آموز: کمبود انگیزه وسیله‌ای و یکپارچه ـ عدم تسلط بر پیش‌نیازهای این درس- قرار نگرفتن در محیطی که به زبان عربی تکلم می‌شود. از عوامل مربوط به معلمان ـ عدم تسلط آنان در مکالمه به زبان عربی ـ عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی و تأکید بیش‌ازحد بر روش سخنرانی قابل ذکر است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ویژگی های معلم عربی[/highlight] معلم عربی باید دارای ویژگیها ی متعددی باشد که هر یک از آن‌ها در پیشبرد هدف نهایی که: همان توجه ویژه دانش آموزان به زبان عربی و ایجاد انگیزه برای یادگیری آن و شناخت آن به عنوان زبان قرآن و ادعیه و احادیث و روایات وتاثیرآن در زندگی دنیوی و اخروی‌ نقش بسزایی دارد که به ‌منظور آشنایی و‌ توجهات بیشتربه آنها می پردازیم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اهداف و ضرورت های آموزش زبان عربی در مدارس[/highlight] در پی استقبال عظیم مردم ایران از دین اسلام و با از بین رفتن حکومت ساسانی خورشید تابان شریعت مقدس اسلامی بر فراز کشور پهناور ما نورافشانی نموده و دولتهای متعدد اسلامی یکی پس از دیگری بر این سرزمین حکومت کردند و بعضاً با حمایت این حکومتها علماء و دانشمندان بزرگی درخشیده و آثار و کتابهای زیادی را به عربی و فارسی به یادگار نهادند و با ورود واژگان عربی و خاصه واژگان قرآنی در نظم و نثر فارسی تحول شگرفی را در ادبیات ما به وجود آوردند برای آکاهی بیشتر از ورود کلمات و تأثیر واژه‌های عربی در متون زبان فارسی می توانید به کتاب «عربی در فارسی» نوشته دکتر فرشیدورد استاد اسبق دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]موانع یادگیری عربی[/highlight] بدین منظور این موانع در چند مقوله زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:
۱. عوامل مربوط به دانش‌آموزان
۲. عوامل مربوط به جامعه
۳. عوامل مربوط به نظام آموزشی
۴. عوامل مربوط به معلمان

[highlight txtcolor=”#eded00″]مشکلات مربوط به تدریس زبان عربی[/highlight] عدم توجه کافی از سوی مؤلفین کتاب‌ها و معلمان به بعد محتوایی آموزش زبان عربی و تأکید بیش از اندازه بر بُعد دستوری آن. این موضوع به ویژه با وسعت بسیار زیاد قواعد دستوری در این زبان باعث کاهش انگیزه فراگیران و دشواری یادگیری آنان می‌شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی و عوامل افت یادگیری آن[/highlight] در گفتگوهایی که با دانش آموزان بعمل آمد و همچنین با در جریان قرار دادن مدیر و معاونین دبیرستان شهید مطهری مسائل مهمی مطرح شد و از جمع بندی کل اطلاعات بدست آمده به علل و عواملی اشاره شد که باعث افت یادگیری دانش آموزان در درس عربی شده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راههای ایجاد انگیزه در دانش آموزان[/highlight] برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و علاقمند کردن آنها در فراگیری درس عربی، ابتدا باید تا حد امکان در رفع عواملی که انگیزه را از دانش آموزان گرفته است کوشید. بنابراین اول از راه تشوق و آسان جلوه دادن درس عربی شروع کردم و این مطلب را بارها به دانش آموزان گوشزد می کردم که هر کس بتواند از نمره ی کتبی پایان ترم نمره ی هفده به بالا کسب کند، سه نمره به نمره ی مستمر او اضافه میشود و برای نمرات پانزده تا هفده، دو نمره به نمره ی مستمر اضافه می شود، و به نمرات دوازده تا پانزده یک نمره ارفاق میشود از طرف دیگر تصمیم گرفتم نمرات امتحانی را به پشت شیشه مدسه بزنم تا تمام دانش آموزان از نمرات همدیگر با خبر شوند و این را قبلاً به اطلاع دانش آموزان رساندم تا بتوانم یک جو رقابتی در میان آنها ایجاد کنم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و مآخذ[/highlight] – روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش، ویراست نو) چاپ پنجم، علی‌اکبر سیف. انتشارات آگاه، تهران: ۱۳۷۹.
– زبان شناخت، تألیف: سیما وزیرنیا نشر قطره، ۱۳۷۹.
– جامعه‌شناسی یادگیری و تدریس زبان تألیف: ج.ب. پراید ترجمه: سیداکبر میرحسنی مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۳.
– روش‌های پژوهش در زبان دوم. مؤلفان: هربروت (بلیو سیلجر، اِلِنا شوهامی مترجمان: خلیل میرزایی، حمیدرضا فاطمی‌پور، تهران: نشر ارسباران، ۱۳۷۸.
– زبان‌شناسی و زب ان (بررسی مفاهیم بنیادی زبان‌شناسی) چاپ چهارم مؤلف: جولیا.اس.فانک ـ ترجمه: خسرو غلامعلی‌زده، مشهد: آستان قدس رضوی، مؤسسه چاپ و انتشارات: ۱۳۷۵.
– ویژگی‌های آدمی و یادگیری آموزشگاهی تألیف: بنجامین،س.بلوم ترجمه: علی‌اکبر سیف مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۳.
– روانشناسی برای آموزش تألیف: گای‌آر، لفرانکویس ترجمه: منیجه شهنی ییلاق، انتشارات رشد، ۱۳۷۰.
– رابطه اضطراب و نمرات دانش‌آموزان: یوسف گرجی ـ مجله تربیت ـ ۱۳۷۵ ـ شماره هفتم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =