چالشها و راهکارهای تدریس زبان و ادبیات فارسی

تحقیقات سالهای اخیر نشان می دهد که عدم توجه به درس ادبیات فارسی بخصوص در سال های اولیه تحصیل منتج به این شده است که فراگیران در دروس دیگر نیز دچار ضعف شده و در فهم سایر دروس دچار مشکل شوند. ادبیات به عنوان درس «مادر» باید در صدر توجه دبیران محترم قرار گیرد تا مهارت خواندن که یکی از اهداف مهم آموزشی است؛ انجام پذیرد. چرا که خواندن نه تنها یکی از مهم ترین مهارت هاست بلکه از ضروریات بشر محسوب می گردد.

چکیده

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معانی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است.

این تجربیات معلم مشتمل بر    ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۳

ادبیات.. ۴

ارزش ادبیات.. ۸

نگاهی گذرا به جایگاه زبان و ادبیات فارسی در مقطع متوسطه. ۹

نقاط قوّت زبان و ادبیات فارسی.. ۱۰

موانع آموزش زبان و ادبیات فارسی.. ۱۳

روش های تدریس زبان و ادبیات فارسی.. ۱۸

نکات مهم در تدریس ادبیات.. ۴۲

مهارت های معلم خلاق ادبیات.. ۴۴

جمع بندی.. ۴۹

پیشنهادات.. ۵۰

منابع. ۵۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چالشها و راهکارهای تدریس زبان و ادبیات فارسی   را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

تحقیقات سالهای اخیر نشان می دهد که عدم توجه به درس ادبیات فارسی بخصوص در سال های اولیه تحصیل منتج به این شده است که فراگیران در دروس دیگر نیز دچار ضعف شده و در فهم سایر دروس دچار مشکل شوند. ادبیات به عنوان درس «مادر» باید در صدر توجه دبیران محترم قرار گیرد تا مهارت خواندن که یکی از اهداف مهم آموزشی است؛ انجام پذیرد. چرا که خواندن نه تنها یکی از مهم ترین مهارت هاست بلکه از ضروریات بشر محسوب می گردد. در واقع نه فقط درس ادبیات فارسی، بلکه انگیزه یادگیری تمام دروس کم و بیش به میزان مهارت خواندن ارتباط دارد.

نگاهی گذرا به جایگاه زبان و ادبیات فارسی در مقطع متوسطه

آری بشریت به ادبیات فارسی وام دار است و مدیون و از آن شاکر نیز هست. اما چندی است که بعضی با این درخت تناور و سایه گستر که «چرخ نیلوفری را به زیر آورده» نغمه ی ناسازگاری و زمزمه‌ی بی مهری سرداده اند. آن هم نه دشمنان که دوستان ؛ تیشه ها بــــر‌گرفته ایم و نه بر ریشه ی ادبیات فارسی بلکه بر بنیاد فرنگ و تمدن خود می زنیم.

نقاط قوّت زبان و ادبیات فارسی

  • یک‌پنجم (۲۲درصد) از ساعات آموزشی مدارس، آموزش زبان و ادبیات فارسی است؛
  • سی عنوان کتاب درسی زبان و ادبیات، ۱۲ درصد از کل کتاب‌ها را دربرمی‌گیرد؛

تدوین کتاب‌ها بر اساس برنامۀ درسی و به‌صورت بستۀ آموزشی، شامل کتاب درسی، کار، راهنمای معلم و برنامۀ درسی؛

موانع آموزش زبان و ادبیات فارسی 

اهم عوامل و موانع موجود در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

۱- کتاب های درسی 

روش های تدریس زبان و ادبیات فارسی

روش:

روش عبارت است از راه هایی که معلم و دانش آموز را سریع تر به هدف های آموزشی می رساند ؛ فر آیند یاد دهی و یاد گیری ادبیات را فراهم می سازد.

انواع روش های تدریس

الگوی پیش سازمان دهنده: (preadvance-organizer model)

«پیش سازمان دهنده» یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان ارائه داده می شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و پایه ای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود. در این الگو، معمولاً مطالب از کلی به جزئی مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات مهم در تدریس ادبیات

نکاتی که در تدریس درس ادبیات، باید مدّ نظر داشت:

  • با توجه به طراحی شیوه های جدید آموزشی، استفاده از روش های مشارکتی و فعّال تدریس، امری ضروری است.
  • به تعداد دانش آموزان، روش تدریس وجود دارد.

مهارت های معلم خلاق ادبیات

از آن جا که مهارت های معلم خلاق در فراگیرندگان خلاقیت ایجاد می کند، لذا ابتدا در مورد خلاقیت بحث می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های انسان، خلاقیت است. آدم ها استعدادهای متفاوتی دارند و هر انسانی با توجه به استعدادهای درونی خود می تواند خلاق باشد.

جمع بندی

بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که پویایی روش‌های گوناگون آموزشی و اتکای آن بر پایه‌های استوار علمی و حساب شده، در جریان رشد یادگیری و ارتقای سطح فراگیری دانش‌آموختگان، تأثیر عمده دارد و این مسئله نیازمند تلاش متخصصان و کارشناسان این حوزه در تدوین و طراحی و به کارگیری شیوه‌های نوین است.

امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است . از آنجا که در مدارس ما نیز دانش آموزان برای آینده تربیت می شوند و هر ساله مطالب و محتواهای کتابها نیز تغییر می یابد این ضرورت یعنی استفاده از شیوه های نو،جدید و کارا بسیار احساس می شود .  یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است.

پیشنهادات

۱- معلم باید روش های تدریس خود را به شیوه ای طراحی کند که در آن موقعیت های فراوانی برای ارتباط دروس با زندگی پیش بینی شود.

۲- استفاده از وسایل کمک آموزشی از قبیل فیلم و سی‌دی و اسلاید و نوار کاست و… بسیار مؤثر است.

۳- بالا بردن سطح علمی معلما ن و استادان از آخرین و تازه‌ترین اطلاعات در حوزه زبان و ادبیات و فرهنگ ایران،

منابع

۱- راهنمای عملی روش های مشارکت فعال/ منوچهر فضلی خانی صفحه ۷۷ مراحل روش بارش مغزی نوبت چاپ و انتشارات و سال چاپ نامعلوم

۲- اصول یادگیری وآموزش زبان/ نویسنده: اچ.داگلاس براون مترجم: دکترمنصور فهمیم، چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۱، رهنما

۳- تاکی، مسعود و دیگران، ادبیات فارسی (۱) اول دبیرستان، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، چاپ دهم، ۱۳۸۵.

۴- ثروت، منصور، سخن سردبیر، ماهنامه‌ی ادبیات معاصر، سال اول شماره‌ی ۱ اردیبهشت ۱۳۷۵.

۵- خمارلو(میرهادی)، توران، جستجو در راهها و روشهای تربیت، تهران، دفتر نشر چاپ آتلیه چاپ دوم ۱۳۶۲.

۶- رهنمای خرمی، ذوالفقار، دو مشکل عمده در آموزش زبان و ادبیات، مجله رشد آموزش ادب فارسی شماره ۳۳ سال هشتم تابستان ۱۳۷۲.

۷- زندی، بهمن، روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) چاپ دوم ۱۳۷۹.

۸- سنگری، محمدرضا، سرمقاله، مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره‌ی ۵۸، سال پانزدهم تابستان ۱۳۸۰.

۹- فرزاد عبدالحسین، اندکی درباره‌ی ادبیات، ماهنامه ادبیات معاصر، سال اول، شماره ۵ و ۶ شهریور و مهرماه ۱۳۷۵.

۱۰- هاشمی نسب، صدیقه، کودکان و ادبیات رسمی ایران، تهران، سروش، چاپ اول، ۱۳۷۱.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.