چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی

بیش از ۲۰۰۰ سال است که اطلاعات پزشکی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد که مرگ ناگهانی در میان افرادی که بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض ۵۰ سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است. (۸)

مطلب چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی مشتمل۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی. ۱

مقدمه و بیان مسأله ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

اهداف پژوهشی. ۶

فرضیه های تحقیق. ۷

پیشینه تحقیق. ۷

تحقیقات انجام شده در داخل از کشور ۹

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۱

جامع آماری. ۱۲

نمونه آماری. ۱۲

ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۱۳

روش اجزای تحقیق. ۱۳

روش آماری. ۱۳

روش کار ۱۳

محدودیت های تحت کنترل تحقیق. ۱۴

۱۰-۱- محدودیت های تحت کنترل تحقیق. ۱۴

۱۰-۲- محدودیت های خارج از کنترل تحقیق. ۱۴

تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. ۱۵

منابع و مآخذ. ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه و بیان مسأله

بیش از ۲۰۰۰ سال است که اطلاعات پزشکی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد که مرگ ناگهانی در میان افرادی که بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض ۵۰ سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است. (۸)

 اهمیت و ضرورت تحقیق

چاقی یکی از شایع ترین مشکلات پزشکی انسان در دوران کنونی است که از آن به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای بسیاری از بیماریها یاد می‎شود. چاقی زمینه ساز بسیاری از مرگ و میرها بوده. و هر ساله هزینه های اجتماعی و مالی هنگفتی را بر جوامع بشر تحمیل می‌کند. بنابراین تعیین مرز دقیقی برای چاقی در هر جامعه و تعیین ارتباط آن با عوامل تهدید کننده سلامتی می‎تواند نقش مهمی در کاستن مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با چاقی از یک سو، کاهش هزینه های اجتماعی و مالی از سوی دیگر داشته باشد.

فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق عبارتند از:

  • بین میزان فعالیت بدنی و شاخص های BMI , WHR و درصد چربی بدن آزمودنی‌ها ارتباط معنی داری وجود دارد.
  • بین BMI و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در آزمودنی ها ارتباط معنی داری وجود دارد.
  • بین WHR و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در آزمودنی ها ارتباط معنی داری وجود دارد.

 پیشینه تحقیق

آگاهی از ساختار، اندازه و ترکیب بدنی ورزشکاران نقش مهمی در تعیین موفقیت های ورزشی آنها بازی می‌کند. واضح است که این شناخت و آگاهی در مورد افراد غیرورزشکار نیز بسیار سودمند است. در حقیقت دستیابی به وزن مطلوب و حفظ آن برای نیل به زندگی سالم و بانشاط موضوعی است که امروزه اغلب انسانها نسبت به آن آگاهی دارند.

تحقیقات انجام شده در داخل از کشور

در تحقیقی ارتباط بین WHR و عوامل خطر زای (افزایش لیپید ها و فشار خون) در بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین مراجعه کننده به انستیتو غدد تهران بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داده که بین HDL-C , WHR همبستگی منفی وجود دارد (۲۹۹۴/۰=r) و بین LDL-C , WHR (3825/0=r) و ‏TG (3136/0=r) و فشار خون دیاستولیک (۳۸۲۵/۰=r) ارتباط و همبستگی مثبت بوده است. همچنین بین WHR و BMI ارتباط و همبستگی مثبت وجود داشته است. (۵۱۷۳/۰=r). (1)

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات گوناگون در زمینه BMI , WHR و WC در خارج از کشور صورت گرفته است. به طوری که بعضی از کشور ها از قبیل کانادا، ایرلند، انگلستان، سوئیس، سوئد و … هنجار های مربوط به جامعه خودشان را بدست آورده اند. مطالعات زیادی ارتباط بین چاقی شکمی و بیماری های گوناگون را نشان داده اند.

نمونه آماری

روش نمونه گیری پژوهش حاضر به شکل نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و تعداد ۲۰ نفر با استفاده از این روش به عنوان آزمودنی انتخاب می شوند.

 محدودیت های تحت کنترل تحقیق

 محدودیت های تحت کنترل تحقیق

  • خطای دید در استفاده از ترازوی، قد سنج و مترنواری که ممکن است بر نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.

روش اجزای تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها توصیفی و همبستگی است. برای توصیف شاخص های WHR , BMI و درصد چربی بدن از روشهای آمار توصیفی و برای ارزیابی ارتباط این شاخص ها با فعالیت بدنی و عوامل خطر زای قلبی – عروقی و همچنین قدرت پیشگویی آنها از روش آماری همبستگی پیرسون در سطح معنی داری  و برنامه SPSS استفاده می شود. این پژوهش به صورت میدانی انجام می شود.

۶- نسبت دور کمر به دور لگن (WHR)

یکی از شاخص های مهم ترکیب بدنی است که از تقسیم اندازه دور کمر به دور لگن به متر یا سانتی متر بدست می آید و از معتبرترین شاخص های پیکرسنجی در تعیین خطر بیماری های قلبی – عروقی است.

۹- لیپوپروتئین پر چگال (HDL)

نوعی لیپو پروتئین موجود در خون است که با انتقال کلسترول به کبد از رسوب آن در دیواره رگها جلوگیری می کند و به چربی مفید یا چربی خوب خون معروف است که حاوی پروتئین زیاد، تری گلیسرید کم، مقادیر متوسط فسفو لیپید و مقادیر نسبتاً کم کلسترول است (۱۶).

منابع و مآخذ

  • اکبر زاده رویا: بررسی ارتباط بین نسبت اندازه دور کمر با سن و عوامل خطر (افزایش لیپید و فشار خون) در بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسلین مراجعه کننده به انستیتیو غدد شهر تهران در سال ۷۵-۱۳۷۴ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • ویلمور جک اچ و دیوید ال، کاستیل؛ ترجمه دکتر سید ضیاء معینی دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید رجبی، دکتر حمید آقا علی نژاد و دکتر فاطمه سلامی: فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی. جلد اول، انتشارات مبتکران، ۱۳۸۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =