پولشویی و راه های مبارزه با آن

 

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

این تحقیق دانشجویی پولشویی و راه های مبارزه با آن مشتمل بر ۱۱۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمات

  1. فهرست
  2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱ مقدمه پژوهش

۲-۱ طرح مسأله پژوهش

۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

۴-۱ اهداف پژوهش

۵-۱ روش تحقیق

۶-۱ محدوده زمانی پژوهش

۷-۱ پرسشهای پژوهش

۸-۱ تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۱-۲ بررسی پژوهش

۲-۲ بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

۳-۲ کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

۵) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

۱-۳) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

۲-۳) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

۴-۳) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

۵-۳) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

۶-۳) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

۷-۳) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

۸-۳) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

۹-۳) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

۱۰-۳) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

۲-۴) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

۱-۵) نتیجه گیری

۲-۵) پیشنهادات

۳-۵) منابع

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

مقدمه

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

۱) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه

۲) از راههای نامشروع

تعریف پول شویی:

تعاریف متعددی درباره جرم پول شویی وجود دارد که کمابیش از نظر معنی قابل انطباق به نظر می رسد. هر چند جوهره تعریف پول شویی ناظر است به انجام عملیات برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد.

ضرورت مبارزه با جرم پول شویی

در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود.

روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

پیشینه و تاریخچه پول شویی

پول شویی پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال بدست آمده از جرم صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است

منابع و مآخذ:‌

پولشویی و راه های مبارزه با آن

۱- موسوی مقدم، محمد ۱۳۸۱ ، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، نشر رضوانی، چاپ اول

۲- باقرزاده، دکتر احد، جرایم اقتصادی و پول شویی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد چاپ اول، ۱۳۸۳

۳- سایت اینترنتی www.google.com

۴- نجفی علمی، مرتضی ۱۳۸۲ «ابعاد پول شویی و روشهای مبارزه با آن، دانشگاه علوم انتظامی،‌ فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۲

۵- جعفری حسینعلی، بررسی فقهی و حقوقی پول شویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده آزاد اسلامی

۶- سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات تهران صدرا ۱۳۸۲

۷- سیاح، سجاد، نشریه نوآوران،‌ مقاله جریان پول شویی در جهان، کی، کجا، چگونه؟ شماره ۹ سال اول بی تا

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 1 =