پهلوانان حماسه – پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی – پرشین مقاله

 پهلوانان حماسه

پهلوانان حماسه عظمت حماسه ملی ایران، پیش از هر چیز در روح پهلوانی، و تمرکز رویدادهای آن حول یک محور قهرمانی، متبلور است. عنصر نیرومند ذهنی آن، که در آرایش حماسی نبرد میان نیک و بد و ایران و توران تجسم یافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلوانی و هیأت مرکزی و نیروی اصلی آن به ظهور می‎رساند.

مطلب پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی مشتمل ۳۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی. ۱

مقدمه: ۱

پهلوانان و خاندانها ۴

نهاد پهلوانی. ۱۲

پهلوان و زندگی عمومی. ۱۹

دوستی و دشمنی. ۲۲

عشق و مرگ.. ۲۴

سرنوشت و نظم عمومی. ۲۸

مقاله  پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

پهلوانان حماسه عظمت حماسه ملی ایران، پیش از هر چیز در روح پهلوانی، و تمرکز رویدادهای آن حول یک محور قهرمانی، متبلور است. عنصر نیرومند ذهنی آن، که در آرایش حماسی نبرد میان نیک و بد و ایران و توران تجسم یافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلوانی و هیأت مرکزی و نیروی اصلی آن به ظهور می‎رساند.

پهلوانان و خاندانها

این سه بخش اصلی داستانهای پهلوانی را چنین نامیده‎اند و معرفی کرده‎اند:

۱- داستانهای حماسی اوستایی. که قهرمانانش اساساً شاهان کیانی‎اند؛ که از آنان در اوستا نیز یاد شده است. این رشته داستانها کلاً سلسله حماسه‎های کیانی و پیشدادی را دربرمی‎گیرد،

از سوی دیگر هر پهلوان مشخصه رفتاری ویژه‎ای نیز دارد، که صفات و کنش او را در دل رویدادها آشکار می‎کند. در اینجا صفات ویژه یا مقصود خاصی که برای ورود او به عرصه حماسی اندیشیده شده است، ارائه می‎شود. از این بابت فقط یک داوری شخصی درباره او صورت می‎گیرد پهلوانان حماسه

نهاد پهلوانی

پهلوانان حماسه اما نهاد پهلوانی از هیأت مرکزی آن تا نمودهای پیرامونش نوسان دارد. از بیرونی‎ترین اجزاء پهلوانی به سمت مرکز خود که حضور جهان پهلوان است می‎گراید، و از مرکز دوباره به بیرون موج برمی‎دارد.

پهلوان و زندگی عمومی

پهلوانان حماسه اما پهلوان، هم‎انگیزه‎های نیرومند زندگی را نمایندگی می‎کند، و هم حد و مرز قدرت انسان را بازمی‎تابد. هم آرزوی جمعی و قومی را نمایان می‎سازد، و هم منش و گرایش و مشخصات و خصلت فردی یک انسان را آشکار می‎کند. از جوانی تا پیری، همه نوع موقعیت انسانی را تجسم می‎بخشد

دوستی و دشمنی

عمومی بودن کارکرد و نقش پهلوان و پهلوانی، نمودهای گوناگونی دارد. یکی از نمودهای برجسته آن این است که دوستی و دشمنی پهلوانان تابع روابط فردی با یکدیگر نیست.بلکه دوستی و دشمنی تابع آن نظم ذهنی پذیرفته شده است، پهلوانان حماسه

عشق و مرگ

اما پهلوان ایرانی در حماسه، برای عشق نمی‎جنگد. به عشق گرفتار می‎شود، و به سبب آن در پی تغییر روابط و رفتارها برمی‎آید، اما نه رقیبی در این عشقها در میان است، و نه خود عشق با چنان سدی روبه‎روست که برای از میان برداشتنش به نبرد برخیزند. پهلوانان حماسه

سرنوشت و نظم عمومی

به هر حال سرنوشت پهلوان همواره در سرنوشت عمومی تعبیر می‎شود. کنش او تابع ضرورتهای نظام اوست. از این بابت پهلوان اساساً یک پیرو است. نظم ایران و جهان را خردمندانه و ضرور می‎داند. و تنها هنگامی از آن فاصله می‎گیرد که آن را از خرد و ضرورت دور دیده باشد. پهلوانان حماسه

 

 

 

نظرات بسته شده است.