بررسی میزان پرخاشگری بین دانش اموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

با توجه به اینکه بحث پرخاشگری ورزشکاران، از موضوعات مهم در حوزه روانشناسی ورزش محسوب می شود و اثرات احتمالی ورزش بر پرخاشگری از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. لذا محقق در این تحقیق قصد دارد میزان پرخاشگری را در بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب مورد بررسی و مقایسه قرار دهد.

مطلب پروزه امار بررسی میزان پرخاشگری بین دانش اموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مشتمل  ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق۵

ادبیات و پیشینه تحقیق۶

اهداف پژوهش۸

فرضیه تحقیق۸

نوع و روش تحقیق۸

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری۹

ابزار پژوهش۹

روش جمع آوری اطلاعات۱۰

روش های آماری۱۰

نتیجه گیری۱۱

بحث و بررسی یافته های تحقیق۱۳

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق۱۴

پیشنهادهایی به محققین دیگر. ۱۵

منابع۱۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان پرخاشگری بین دانش اموزان ورزشکار و غیر ورزشکار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در عصر حاضر همزمان با پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع، حوادث و خطرات ناشی از آن زندگی انسان ها را بیشتر از گذشته مورد تهدید قرار می دهد و باعث می شود که فشارهای روانی که از مخرب ترین نیروهای موثر برانسان و جوامع بشمار می رود به شکل چشمگیری افزایش و زندگی انسان را دچار اشکال و نابود می سازند.

بیان مسئله

با توجه به اینکه پرخاشگری در صحنه مسابقات بین المللی بارها موجب عدم استفاده مطلوب از انرژی روانی ، مانع رسیدن به پیروزی و تجربه نشاط از ورزش گردیده و همچنین موجب می گردد که ورزشکاران ماهر و مسلط به انجام مهارتها در رشته های مختلف ورزش از نمایش و بروز توانایی خود احساس خرسندی و نشاط ننمایند

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه پرخاشگری و رفتار منفی گرایانه موجب می شود که نوجوانان دائما در حالت تدافعی قرار گیرند که این امر به نوبه خود مانع رشد و شکوفایی ظرفیتها، توانائیها و همچنین حسن تفاهم اجتماعی شده و مانع جریان اجتماعی شدن نوجوانان می گردد

ادبیات و پیشینه تحقیق

ترنر وکیلیان  (۱۹۷۰) تاثیر تماشای مسابقات ورزشی بر روی سطح پرخاشگری تماشاگران را بررسی نمودند

اهداف پژوهش

هدف کلی از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد.

نوع و روش تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع و هدف تحقیق که بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار  است تحقیقی از نوع توصیفی – مقایسه ای است که به صورت میدانی انجام می شود.

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار که در رشته های منتخب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹در شهر ایذه مشغول به فعالیت در کانون های ورزشی آموزش و پرورش می باشند

روش جمع آوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در یکی از جلسات تمرین تیم های ورزشی تکواندو، کشتی، فوتبال و بسکتبال با حضور مستقیم و با هماهنگی و همکاری مربیان ورزش قبل از شروع تمرینات ابتدا پرسشنامه ها را توضیح داده و سپس بصورت تصادفی در بین دانش آموزان ورزشکار توزیع گردد و پس از تکمیل آن توسط آزمودنی ها جمع آوری شد

روش های آماری

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آماری توصیفی به بررسی پارامترهایی همچون گرایش مرکزی (میانگین، میانه، نما) و اندازه پراکندگی شامل (دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار) پرداخته شد.

بحث و بررسی یافته های تحقیق

اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که بین میزان پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار رشته های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پیشنهادهایی به محققین دیگر

۱- تحقیق دیگری مشابه با این تحقیق در رده های مختلف سنی دانش آموزان ورزشکار انجام می گیرد.

۲- تحقیقی در مورد بررسی و مقایسه میران پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی در رده های مختلف سنی انجام پذیرد.

منابع

۱- آیزنگ، هالن. جی ، ویلسون، ۱۳۶۹. خودشناسی، ترجمه ش. قهرمان . چاپ پنجم. انتشارات شباویز.

۲- الله قلی پور، م. ۱۳۷۷. مقایسه میزان پرخاشگری بین جوانان ورزشکار رشته های بسکتبال، کاراته، بوکس و غیره ورزشکار، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۳- باقرزاده، ف. ۱۳۷۴. بررسی مقایسه رفتار پرخاشگرانه بین ورزشکاران رشته های رزمی و غیر رزمی مدارس راهنمایی پسرانه سنین ۱۴-۱۲ سال تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۴- جارویس، م.۱۳۸۱. روانشناسی ورزش مفاهیم و کاربردها. ترجمه ر. کریمی. چاپ اول. تهران . انتشارات پیام اوران کلک آزاد.

۵- دیانی، الف. ۱۳۷۳. میزان پراکندگی انواع خشونت ها در مسابقه های سراسری فوتبال جام آزادگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۶- صاحب الزمانی، م. ۱۳۷۴. بررسی اثر یک برنامه سه ماهه کاراته بر روی میزان پرخاشگری نوجوانان دانش آموزان شهرستان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۷- عدل ضرابی، پ. ۱۳۷۹. مقایسه میزان پرخاشگری در بانوان ورزشکار رشته های رزمی و غیر رزمی ۱۸ سال به بالا، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۸- فرقانی رئیسی، ش. ۱۳۷۲. شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان تهران. انتشارات معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش.

۹- میرنصوری، ر. ۱۳۷۳. بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران مرد رشته های انفرادی و گروهی و مقایسه آنان با یکدیگر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + 10 =