پایان نامه

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

مطلب  پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه مشتمل ۱۰۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه : ۳

فصل اول : کلیات… ۴

گفتار اول : تعریف سرقفلی.. ۴

گفتار دوم : ۱۲

تعریف حق کسب وپیشه  وتجارت… ۱۲

گفتار سوم : ۱۶

تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت… ۱۶

فصل دوم: بررسی ماهیت  حقوقی وفقهی سرقفلی.. ۱۹

گفتار اول : سوابق  تاریخی.. ۱۹

سیر قانونی  مربوط به روابط موجرو مستأجر: ۲۰

بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷. ۲۰

بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹. ۲۲

بند سوم : قانون  روابط مؤجر و مستأجرسال ۱۳۵۶. ۲۴

بندچهارم : قانون روابط  موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲. ۲۴

بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۶۵. ۲۶

بند ششم : قانون  روابط  موجرو مستأجر سال ۱۳۷۶. ۲۸

گفتار دوم: وضعیت سر قفلی  وحق کسب وپیشه وتجارت  ازنظرفقهی.. ۲۹

بند اول : نظریات امام خمینی (ره) ۲۹

بنددوم: نظریات حضرت آیت  الله خویی ( ره ) ۳۳

بند سوم : نظر آیت  الله سید علی حسینی سیستانی.. ۳۵

بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : ۳۸

بندپنجم : میرزا جوادتبریزی.. ۳۸

بند ششم : دیدگاه  دکتر سید مهدی مولوی شهری.. ۳۹

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت… ۴۱

گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول. ۴۱

گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول  و مستأجر دوم. ۴۴

گفتار دوم : مبلغ سرقفلی : ۴۵

گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی : ۴۸

فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه. ۵۰

گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر. ۵۰

مبحث اول: تخلیه به لحاظ  احداث بناء. ۵۱

مبحث دوم  : تخلیه به منظور  احتیاج شخصی موجر. ۵۳

مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت… ۵۴

گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود . ۵۵

انتقال به غیر : ۵۵

گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی.. ۵۷

مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط.. ۵۷

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل.. ۵۹

«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها » ۶۱

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف ازشرط.. ۶۲

گفتار چهارم  : گزارش  کارگاه حقوقی  درمورد سر قفلی.. ۶۲

منابع و مؤاخذ. ۶۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله  پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند

تعریف حق کسب وپیشه  وتجارت

« درلغت نامه ها  وکتب فقهی وحقوقی متقدمین  فرکسری ازحق کسب وپیشه  وتجارت  نمی توان یافت ، زیرا مفهوم این پدیده  درنظام اقتصادی  وقضایی  ایران دردهه ۱۳۲۰ تحقق یافته است وپیش ازاین هر چند درنظامهای  حقوقی  خارجی  وجود داشته ، درایران  مورد قبول  نبوده.

بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹

« این قانون در ۱۲/۴/۱۳۳۹ به تصویب رسید .فصل پنجم این قانون مشتمل برمواد ۹ تا ۱۱درموردحق کسب وپیشه وتجارت است مواد ۱۷و۱۹ وتبصره  ماده ۲۳ قانون  نیز به همین موضوع مربوط است .

گفتار دوم: وضعیت سر قفلی  وحق کسب وپیشه وتجارت  ازنظرفقهی

« علیرغم  گذشت بیش از ده سال ازپیروزی انقلاب واسقترار نظام اسلامی درایران هنوز حکم  این  مسئله  به نحوی که رافع  شبهات باشد بیان نشده است وهنوزمناقشات حل نشده دراین مورد ادامه دارد.

بنددوم: نظریات حضرت آیت  الله خویی ( ره )

ازمعاملات متداول بین تجّار  وکسبه چیزی است که به « سرقفلی »  موسوم است  و آن فقط درمحل های  کسب وتجارت مرسوم می باشد. ضابطه درجواز یا عدم جواز  گرفتن  آن اینکه درهمه موارد موجر بعداز انقضاء مدت اجاره حق دارد اجاره بهای بیشتری از مستأجر بخواهد و یامحل را تخلیه  کند

بندپنجم : میرزا جوادتبریزی

« حق متعلق به ملک مثل حق ریشه که مالک می تواند در عوض مالی آن راه دریافت کندبه طوری که آن شخص دیگربتواند ملک را برای خود اجاره کند ویا درقبال  گرفتن مالی به دیگری  واگذار کندکه دیگری  اجاره نماید . »

تخلیه به منظور  احتیاج شخصی موجر

« هرگاه موجرثابت کندشخصا برای اشغال به کسب یا پیشه یاتجارت به عین مستأجر نیاز داردمحکم به تخلیه ملک با پرداخت  حق کسب وپیشه  وتجارت رای خواهد داد  البته دراین  مورد وجود  چندشرط الزامی است اول اینکه  موجرباید ملک ششدانگ مورداجاره باشد

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها »

طبق ماده ۹قانون  روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مستأجر مکلف است  درموعد معین  دراجاره نامه  اجرت المسمی وپس از انقضاء مدت اجرت المثل را به  میزان     آخر هر ماه ظرف ده روزبه موجر یانماینده قانونی  او بپردازد

منابع و مؤاخذ

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت  درحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن کشاورز ، تهران ، انتشارات کشاورز  ،تهران  انتشارات کشاورز ،ج چهارم  ، سال ۱۳۸۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 9 =