پایان نامهمقالات رشته صنایع غذایی

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

بعد  از انسان آب شاید یکی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراکسیژن و هیدروژن  تشکیل  شده است که این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند.

مطلب پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی مشتمل ۷۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه مقالات رشته صنایع غذایی

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

۱-۱- موجودیت آب۱

۱-۲- منابع آب۱

۱-۲-۱- آبهای سطحی۲

۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲

۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲

۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲

۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳

۱-۴- سختی آب۳

۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴

۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴

۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵

۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶

۲-۴-  مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ۶

۲-۴-۱-  استفاده مجدد آب ۶

۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ ۶

۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ۷

۲-۵-۱- آب خنک سازی ۸

۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی ۸

۳-۱- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ۱۰

۳-۱-۱- صنایع تولید قند وشکر ۱۱

۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ۱۲

۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی ۱۲

۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی ۱۲

۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی ۱۳

۳-۱-۶- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت ۱۴

۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۱۵

۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ۱۵

۳-۲-۱-۱- مواد معلق ۱۶

۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول ۱۶

۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول ۱۶

۳-۲-۱-۴- اسیدها وقلیاها ۱۶

۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف ۱۷

۳-۲-۱-۶- رنگ ۱۷

۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی ۱۷

۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها ۱۷

۳-۲-۱-۹- مواد شناور ۱۸

۳-۳- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ۱۸

۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری ۱۸

۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ۱۹

۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی ۲۰

۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ۲۰

۳-۳-۴- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده۲۰

۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ۲۱

۴-۱- تصفیه فیزیکی ۲۳

۴-۱-۱- آشغالگیری ۲۳

۴-۱-۲- دانه گیری ۲۳

۴-۱-۴- شناورسازی ۲۴

۴-۱-۵- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ۲۴

۴-۲- تصفیه شیمیایی ۲۶

۴-۲-۲- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ۲۶

۴-۲-۳- گند زدایی ۲۶

۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی ۲۷

۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ۲۷

۴-۳- تصفیه بیولوژیکی ۲۷

۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  ۲۸

۴-۳-۲- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه۲۹

۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی۲۹

۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی۲۹

۴-۳-۳- تصفیه هوازی فاضلاب۳۰

۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی۳۱

۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین۳۲

۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت۳۳

۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی۳۴

۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری۳۵

۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی۳۵

۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی۳۵

۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی۳۵

۴-۳-۳-۴- صافی چکنده۳۶

۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان۳۷

۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال۳۷

۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی۳۹

۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب۳۹

۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک۴۲

۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا۴۴

۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی۴۴

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶

۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶

۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷

۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام۴۷

۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها۴۸

۵-۲-۲-۱- بالکینگ۴۸

۵-۲-۴- زمان ماند۵۰

۵-۲-۶- سمیت۵۱

۵-۲-۷- دما۵۲

۵-۲-۸- اختلاط۵۳

۵-۲-۹- میزان جریان ورودی۵۴

۵-۳- پایستن فرآیند۵۴

۵-۳-۱- شاخصهای بصری۵۴

۵-۴- شاخصهای آزمایشی ۵۸

۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها۵۹

۵-۵-۱- روشهای کلی تشخیص مشکلات۵۹

۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ۶۱

۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده۶۲

۵-۵-۲-۳- دماهای پایین۶۲

افزایش زمان ماند هیدرولیکی۶۳

۵-۵-۲-۵- زمان هوادهی ناکافی۶۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته صنایع غذایی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی را در زیر می توانید ببینید.

آلوذگیهای ناشی از مصرف آب در فرایندهای صنعتی

از آنجا که آب حلال خوبی در طی تماس با مواد آنها را در خود حل کرده و همچنین قادر است مواد معلق ریز ونامحلول را نیز با خود نماید به همین دلیل درآب مصرف شده هرفرآیند صنعتی تغییراتی حاصل می شود که ممکن است فیزیکی شیمیایی ویا بیولوژیکی باشد

ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی

نتیجه مصرف آب در صنایع غذایی ایجاد فاضلاب است که بر حسب نوع تولید و فرآیند هم از لحاظ حجم وهم از لحاظ کیفیت از تنوع گسترده ای برخوردار است .

صنایع تولید قند ونیشکر

صنعت قند ویا به عبارتی استخراج شکر از چغندرقند ویا نیشکر از جمله صنایع مهم کشور محسوب می شود که جز صنایع فصلی می باشد. مشخصات  فاضلاب مربوط  به قسمتهای مختلف کاخانجات قند متناسب با نوع فرآیند منطقه ومواد اولیه مصرفی و ….. بسیار متفاوت است .

صنایع نوشابه سازی

صنایع نوشابه سازی در ایران با تاسیس کاخانه پپسی کولا وکوکاکولا درسال ۱۳۳۳ آغازبه کار کرد امروزه انواع گوناگون نوشابه ها با ترکیبات مختلف درایران تولید می شود.

صنایع لبنیاتی

صنعت لبنیات جایگاه مهمی در تامین غذای بسیاری ازکشورها دارد. درایران اولین کارخانه صنعتی پاستوریزاسیون شیر در سال ۱۳۳۶ تاسیس شد. بر اساس اطلاعات موجود ۱۹ واحد فعال تولید شیر پاستوریزه در سطح کشور وجود دارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌( آمار مربوط به چند سال قبل می باشد ).

 مواد تولید کننده کف

این مواد شامل دترجنت ها وسورفاکتانت هامی باشند که همراه فاضلاب وارد آب می شوند. دترجنت ها به مقدارزیاد مخصوصا درصنایع غذایی به دلیل رعایت بهداشت وهمچنین سایرمصارف از جمله کاهش اصطکاک مورد استفاده قرار می گیرند.

تصفیه بیولوژیکی

رایج ترین نوع تصفیه فاضلاب در سراسر دنیا تصفیه بیولوژیکی است که با استفاده از قدرت میکروارگانیسم ها در جذب و تثبیت مواد آلی انجام می گیرد.

کاربرد فاضلاب در زمین

عمل پخش فاضلاب در زمین ممکن است با دو دیدگاه گوناگون انجام گیرد . اول آنکه هدف اصلی از این کار می تواند تصفیه طبیعی فاضلاب باشد. دوم حالتی است که هدف اصلی در آن استفاده از فاضلاب جهت آبیاری کشاورزی در نظر گرفته شده باشد

صافی بی هوازی

صافی بی هوازی در حقیقت نوعی فیلتر چکنده سر پوشیده است که با هوا تماسی ندارد. این صافی پر از مدیایی است که فیلم میکربی بر روی آن رشد نموده و مواد آلی فاضلاب را تحلیل می برد. مدیای استفاده شده برای فیلتر می تواند از جنس پلاستیک، چوب یا مواد مشابه در شکلهایی نظیر صفحات موج دار یا حلقه ای باشد.

سمیت

سمیت در تصفیه خانه ها می تواند از طریق مواد آلی به وجود آید. بعضی از مواد معدنی نیز در غلظتهای بالا می توانند باعث بروز سمیت شوند.

اختلاط

عمده ترین وظیفه حوض هوادهی در سیستم های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب ایجاد شرایط محیط مناسب برای تماس باکتریها با مواد غذایی موجود در فاضلاب و اکسیژن است. باری نیل به این هدف باید دو شرط اساسی در حوضچه هوادهی برقرار باشد.

میزان جریان ورودی

دبی جریان ورودی به تصفیه خانه می تواند با تغییر بسیاری از پارامترها از جمله زمان ماند و بار آلی، عملکرد تصفیه خانه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابر این در راهبری تصفیه خانه مؤثر می باشد.

 دماهای پایین

فعالیت میکروارگانیسم های موجود در سیستم فرآیند لجن فعال در شرایط هوای سرد کاهش می یابد که این کاهش فعالیت ممکن است نتیجه کاهش بازده حذف BOD را در بر داشته باشد.

زمان هوادهی ناکافی

زمان هوادهی به نام زمان ماند هیدرولیکی حوضچه هوادهی نیز موسوم است که البته با مفهوم زمان ماند میکربی متفاوت است. این زمان همانگونه که قبلاً ذکر شد عبارت است از مدت زمان تماس میکروارگانیسم ها با BOD محلول در حوضچه هوادهی.

منابع

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  • مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترجمه ترکیان
  • مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران
  • مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست
  • برکه های تثبیت فاضلاب از سری کتابهای سازمان جهانی بهداشت

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته صنایع غذایی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + هفت =