مقالات رشته روانشناسیمقالات رشته ورزش

پایان نامه بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار

همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

مطلب پایان نامه بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مشتمل۶۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۵

تعریف معلول: ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق: ۸

اهداف پژوهش: ۱۰

فصل دوم. ۱۱

سلامت روانی: ۱۲

نشانه‌های سلامت روانی: ۱۲

اصول سلامت روانی: ۱۳

نظریه‌ها و تئوری‌ها: ۱۴

نظریه‌هایی در مورد تربیت بدنی: ۲۰

مکتب زیست‌گرایی: ۲۲

مکتب رفتارگرایی: ۲۲

مکتب بوم ‌شناسی: ۲۲

مکتب روانکاوی (تحلیل روانی): ۲۳

مکتب انسان‌گرایی: ۲۳

نظر پزشکان: ۲۴

معلول کیست؟. ۲۵

تعاریف مبتنی بر الگوهای سنتی و محلی.. ۲۶

تعاریف مرتبط با عملکردها و فعالیتها ۲۷

تعاریف مبتنی بر قوانین رسمی.. ۲۷

نقش خانواده معلول در سلامت روانی معلولین.. ۲۸

ماهیت معلول.. ۳۰

تعریف نقص…. ۳۱

شیوع، بروز و عوامل معلولیت زا: ۳۱

اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی و روانی: ۳۲

جنبه‌های شخصی و اجتماعی: ۳۳

وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین.. ۳۴

وضعیت معلولین در جهان کنونی: ۳۵

انجمن حمایت معلولان ایران (I.R.S) 36

ارزیابی روانی: ۳۷

نگرش جامعه نسبت به افراد معلول: ۳۷

تعریف ورزش: ۳۸

ورزش و اجتماعی شدن: ۳۹

بهداشت روانی: ۴۰

عوامل مؤثّر بر بهداشت روانی: ۴۰

ابعاد بهداشت روانی: ۴۱

معلولیت و تأثیرات روانی ناشی از تغییرات فیزیکی: ۴۲

برنامه‌های معلولین.. ۴۳

پیشینه خارجی: ۴۴

پیشینه داخلی: ۴۶

تعریف مفاهیم و واژگان: ۵۰

تعریف سلامت روانی: ۵۰

تعریف معلولیت: ۵۰

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۵۱

فرضیه‌ها: ۵۳

متغیرها: ۵۳

فصل سوم. ۵۴

مقدمه: ۵۵

تعریف مفهومی متغیر‌ها: ۵۷

تعریف علمیاتی متغیّرها: ۵۸

روش پژوهش: ۵۹

جامعه‌آماری: ۵۹

نمونه‌گیری و نحوه‌ی گزینش آن: ۵۹

حجم نمونه: ۶۰

روشها و ابزار جمع‌آوری: ۶۰

مشخصات فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q): 60

اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q): 62

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها: ۶۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

بیان مسئله:

مسئله بررسی علمی معلولیت سالهاست مورد توجه محققین و کارشناسان امور روانی و اجتماعی قرار گرفته است. متخصصین رشته‌های مختلف خاصه روان‌شناسان، جامعه شناسان هر یک از زوایای مختلف، به این مشکل اجتماعی نگریسته و سعی نموده‌اند تا در ریشه یابی این بیماری دشوار که بهداشت روانی خانواده‌ها و در مفهوم وسیع‌تر اجتماع را مورد تردید قرار داده است کمک‌های ارزنده‌ای بنماید.

تعریف معلول:

بنابر تعریف بهداشت جهانی معلول فردیست که در اثر ضایعات ارثی بیماری یا حوادث قسمتی از امکانات بدنی و یا روانی خود را به طور دائم یا موقت از دست داده و از استقلال فردی او در‌آموختن و یا کار کردن کاسته شده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی‌توانند بقاء و استمرار خود را حفظ کند بیماری وناتوانی روابط انسانی را مختل و در نتیجه اساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می‌سازد.

سلامت روانی:

سلامت روانی در زمینه تعریف بیماری روانی و سلامت روان نظرات و دیدگاههای بسیاری ارائه گردیده است. روانپزشکی و روانشناسی نوین، رفتار بهنجار را معادل سلامت روانی و رفتار نابهنجار را معادل بیماری روانی به کار برده است و سلامت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می‌کند و اگر تعادل به هم بخورد بیماری روانی ظاهر خواهد شد.

اصول سلامت روانی:

۱- احترام فرد به شخصیت خود ودیگران: یکی از اصول سلامت روانی، این است که افراد خود را دوست داشته باشند و به شخصیت خود احترام بگذارند برعکس اگر افرادی از خود متنفر بوده، برای خود ارزشی قائل نباشد. نشان غیرعادی بودن آنهاست. بدبینی، بدگمانی، نداشتن وسعت واقعی و ارزش قائل نشدن برای خود از ویژگیهای فرد غیرطبیعی می‌باشد.

نظریه‌هایی در مورد تربیت بدنی:

عدم تحرک و فعالیت، بشریت را به نابودی اضمحلال می‌کشاند به همانگونه که تمرینات منظم و مرتب بدنی آن را نجات داده و موجودیت آنرا حفظ می‌کند. (افلاطون،۳۸۰ ق. م).

هدف اصلی ورزش، تربیت کلیه جوانان است به آن اقلیتی از مردم که بالطبع شدیداً طرافدرا آن می‌باشند.( ارسطو ،۳۵۰ قبل از میلاد).

مکتب روانکاوی (تحلیل روانی):

این مکتب توسط زیگموند فروید بنیان‌گذرای شده معتقد است که مشکلات روانی از تعارضات درونی سرچشمه می‌گیرد. یکی از نظریات اساسی و مرکزی، تحلیل روانی ناخودآگاه است که سطح وسیعی از ذهن شامل بحثهای اساسی و برانگیزنده رفتارها را در برمی‌گیرند. این بخش در عین حال تجربیات تلخ امیال غیرقابل قبول را شامل می‌شود که ما آنها را به فراموشی سپرده‌ایم. اما اینها کاملاً محو نشده‌اند.

معلول کیست؟

معلول فردی است که سلامت جسمی یا روانی او بطور دائم یا موقت بدلیل ضایعات فیزیکی و فیزیولوژیکی و یا روانی ناشی از بیماری، حادثه و یا بطور مادرزادی صدمه دیده باشد و توانایی انجام کارهای روزمره و فعالیتهای شغلی و اجتماعی خود را از دست داده و در نتیجه مستقیماً و بدون استفاده از وسائل کمکی و یا مراقبتهای خاص به زندگی عادی خود ادامه دهد. (دیویس، ۱۹۸۲).

تعاریف مبتنی بر الگوهای سنتی و محلی

ساده‌ترین و احتمالاً ابتدایی‌ترین تعریف از فرد معلول چنین است: «کسی که جامعه او را به خاطر رفتارها و ظاهر متفاوت، معلول تلقی می‌کند». مردم، براساس سنن، اعتقادات و ارزشهای خود مفاهیمی از عادی و غیرعادی بودن خلق می‌کنند. در بسیاری موارد فرد معلول دچار محدودیت عملکردی و فعالیتی است اما در برخی از مفاهیم مردمی و محدودیت همیشه موضوع معلولیت نیست.

تعاریف مبتنی بر قوانین رسمی

در بسیاری از کشورها، تلاشهایی برای تأمین خدمات مورد نیاز گروههای ویژه‌‌ای از معلولین انجام می‌شود. این خدمات، اغلب در قالب قوانین و مقررات خاصی انجام می‌گیرد که تعاریف خاصی از معلولیت دارند. وضع این قوانین از دوران جنگهای آزادی بخش آغاز و هدف آنها تأمین خدمات اقتصادی و درمانی مجروحان و معلولان جنگی بود.

نقش خانواده معلول در سلامت روانی معلولین

نقش خانواده معلول، دوستان و اطرافیان در پیشگیری یا کاهش تنشهای روانی منجمله افسردگی معلولین انکارناپذیر است. طرز تلقی دیگران از جمله والدین، خواهر، برادر، همسر، فرزند و دوستان شخص معلول در مورد عدم توانایی فیزیکی او بسیار مهم است.

شیوع، بروز و عوامل معلولیت زا:

شیوع عبارت است از تعداد معلولینی که در یک مقطع زمانی خاص در یک کشور زندگی می‌کنند در واقع شیوع عبارت است از فراوانی تعداد معلولین موجود در یک منطقه در یک دوره زمانی خاص.

اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی و روانی:

اگر تعریف روشن سلامت ذهنی و روانی مشکل است اما به نظر می‌رسد که خصوصیات معین حاکی از سلامت نگرش‌های عاطفی و رفتار می‌باشد. بنابر تحقیقات (انجمن علمی بهداشت روانی) افرادی دارای سلامت ذهن و روان هستند که خصوصیات زیر را بروز دهند.

جنبه‌های شخصی و اجتماعی:

هر گونه ملاکی را که به عنوان اساس سلامتی در نظر می‌گیریم باید شامل (رفتار خارجی) (احساسات درونی) باشد. بیشتر نظریه‌پردازان تأثیر رفتار را نسبت به دیگران به جامعه به عنوان بعد سوم اضافه می‌کنند. برای نمونه اساس فشار در خود افسردگی و اضطراب و یا احساس اینکه شخصیت و هویت شما از هم گسیخته است کافی نیست.

وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین

نوع بیماری و مرگ و میر در میان افرادی که معلولیت دارند بسیار بیشتر از سایرین است در کشورهای در گذر رشد، افراد معلول، به مجموعه‌‌ای از امکانات (خدماتی بهداشتی، درمانی، آموزشی، بهره‌مندی از برنامه‌های مهارت‌یابی و حرفه‌آموزی و خدمات کاریابی) که بطور معمول در اختیار شهروند عادی قرار می‌گیرد، دسترسی ندارند.

وضعیت معلولین در جهان کنونی:

طی بررسی جامعی که در ۳۳ کشور صورت گرفته که نیمی از جمعیت جهان در آنها ساکن هستند مشخص شد که از ۱۴ میلیون نفر معلول که آنجا وجود دارد ۱۱۶ درصد آنها نیازمند دریافت خدمات ویژه‌اند. با این حال فقط یک درصد آنها، بعضی از خدمات توانبخشی را دریافت نموده‌اند

انجمن حمایت معلولان ایران (I.R.S)

این انجمن در سال ۱۳۴۵ تأسیس گردید و با هدف اساسی نوتوان ساختن افراد معلول اقدامات زیر را در برنامه کار خود قرار داد:

– پژوهش علمی واجتماعی مستمر پیرامون علل برزو انواع معلولیتها با هدف پیشگیری از آنها.

– کمک به معلولان ونگهداری  آنان در مراکز مخصوص نوتوانی، به کار بردن منتهای تلاش در  جهت سامان دادن به نیروهای انسانی دارای معلولیت از هر گروه در حدود امکان.

نگرش جامعه نسبت به افراد معلول:

تصور جامعه از فرد معلول، صرفاً متکی بر تفاوتهای ساختاری یا عملکردی آنها نسبت به افرادی است که جامعه آنها را نرمال می‌شناسد. تبعیض قایل شدن بین معلول و غیرمعلول، یک بار ارزشی قوی به مفهوم نرمال می‌دهد. وقتی که شرایط طبیعی ساختار اجتماعی، نرمال تلقی می‌شود هر فردی که از لحاظ ظاهر، عملکرد، رفتار و اعتقاد با این معیار معمول، منطبق نباشد غیرعادی محسوب می‌گردد

تعریف ورزش:

به عقیده کواکلی، ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارتهای جسمی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می‌شوند.

عوامل مؤثّر بر بهداشت روانی:

بهداشت روانی افراد متأثر از عوامل متعددی است اگرچه این عوامل بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی در واقع این موضوع چند وجهی متأثر از یکدیگر است. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی‌شان دچار تغییراتی می‌شود و هر چه شدت این عوامل زیادتر شده باشد تأثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود.

ابعاد بهداشت روانی:

پیشگیری نوع اول: هدف این نوع بهداشت روانی ممانعت از شروع یک بیماری یا اختلال است که با حذف عوامل کلی، کاهش عوامل خطرساز، تقویت مقاومت افراد، دخالت در فرآیند اختلال بدست می‌آید. برنامه‌های آموزشی بهداشت روانی، برنامه‌های بالا بردن کارآیی افراد و ایجاد سیستمهای حمایتی- اجتماعی نمونه‌های پیشگیری نوع اول است.

معلولیت و تأثیرات روانی ناشی از تغییرات فیزیکی:

بازتابهای روحی و روانی هر فردی از جسم خود در هر دوره زندگی براساس گذشته و حال و آینده او متفاوت خواهد بود. این بازتاب در روند زندگی توسعه می‌یابد و شامل احساسات درونی و تغییرات کیفی روانی او که متأثر از عوامل بیرونی می‌باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

مطالب فوق بیانگر این مطلب بود که برآورد- شیوع و بروز و علل معلولیت امر ساده‌ای نیست. واقعیت این است که مطالعات معتبر اندکی در مورد موضوع معلولیت صورت گرفته است و همین مسأله نشان می‌دهد که در تمام بخشها، اولویت کمتری به معلولیت داده می‌شود. برنامه‌ریزی مناسبتر برای آینده، نیاز به مجموعه معیارهای مشخصی در مورد تعریف معلولیت دارد. تکنولوژی مورد نیاز برای مطالعه و بررسی باید استاندارد شود مطالعات علمی مناسب و کافی صورت بگیرد. با اجرای چنین اقداماتی برآوردها قابل تغییر خواهند بود.

فرضیه‌ها:

۱) سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول بیشتر از معلولین غیر ورزشکار است.

۲) بین جنسیت و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه وجود دارد.

۳) بین نوع معلولیت و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه وجود دارد.

۴) بین سن و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه وجود دارد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =