پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید

رابطه ی بین دوندگی سنگین ، ایمنی ، و عفونت خیلی زود در این قرن توسط لارابی دست یافته شد ، کسی که افزایش عمده ای را در نوتروفیل خون در میان چهار ورزشکاری گزارش کرد که در سال ۱۹۰۱ در دوی ماراتن بوستون شرکت داشتند . لارابی ذکر کرد که تغییرات تعداد مختلف سلول سفید خون با کسانی مشابهت دارد که در شرایط بیماری خاصی قرار دارند . وی همچنین بررسی کرد که « دوندگی خیلی فراتر از محدودیتهای فیزیولوژیک رفته است ، و نتایج ما یقیناً نشان می دهد که وقتی مسأله این است به لئوکوسیتوز قابل توجه نوع التهابی دست می یابیم .

چکیده

نیمن ، دیوید سی . پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید.

داده های آسیب شناسی استدلال می کند که قدرت تحمل ورزشکاران طی دوره های تمرین سنگین و دوره ی ۱ تا ۲ هفته بعد از مسابقات ورزشی برای عفونت شدیدتر دستگاه تنفسی در ریسک فزاینده ای هستند . مدارک زیادی وجود دارد که ، برای ساعتهای متعدد بعد از تلاش شدید ، اجزای متعددی هم از سیستم ایمنی مادرزادی   ( مثلاً فعالیت طبیعی سلول کشنده و فعالیت نوتروفیل انفجار اکسیداتیو ) و هم سیستم ایمنی سازگار پذیری ( مثل عملکرد سلول   B   و  T )عملکرد سرکوب شده ای نشان می دهند .

 

مطلب پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید مشتمل۱۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه ۲

پاسخ حاد ایمنی به ورزش استقامتی شدید و طولانی.. ۳

مداخلات برای تغییر واکنش ایمنی برای ورزش سنگین.. ۱۱

جمع بندی.. ۱۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

نیمن ، دیوید سی . پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید.

داده های آسیب شناسی استدلال می کند که قدرت تحمل ورزشکاران طی دوره های تمرین سنگین و دوره ی ۱ تا ۲ هفته بعد از مسابقات ورزشی برای عفونت شدیدتر دستگاه تنفسی در ریسک فزاینده ای هستند . مدارک زیادی وجود دارد که ، برای ساعتهای متعدد بعد از تلاش شدید ، اجزای متعددی هم از سیستم ایمنی مادرزادی   ( مثلاً فعالیت طبیعی سلول کشنده و فعالیت نوتروفیل انفجار اکسیداتیو ) و هم سیستم ایمنی سازگار پذیری ( مثل عملکرد سلول   B   و  T )عملکرد سرکوب شده ای نشان می دهند .

مقدمه

رابطه ی بین دوندگی سنگین ، ایمنی ، و عفونت خیلی زود در این قرن توسط لارابی دست یافته شد ، کسی که افزایش عمده ای را در نوتروفیل خون در میان چهار ورزشکاری گزارش کرد که در سال ۱۹۰۱ در دوی ماراتن بوستون شرکت داشتند . لارابی ذکر کرد که تغییرات تعداد مختلف سلول سفید خون با کسانی مشابهت دارد که در شرایط بیماری خاصی قرار دارند . وی همچنین بررسی کرد که « دوندگی خیلی فراتر از محدودیتهای فیزیولوژیک رفته است ، و نتایج ما یقیناً نشان می دهد که وقتی مسأله این است به لئوکوسیتوز قابل توجه نوع التهابی دست می یابیم .

پاسخ حاد ایمنی به ورزش استقامتی شدید و طولانی

در سال ۱۹۸۷ ، من شیوع U  RTI را درگروهی از دوندگان ماراتن بررسی کردم که عادات تمرینی و توانایی های دوندگی مختلفی داشتند . طی هفته ی بعد از دوی ماراتن لس آنجس ، ۹/۱۲ درصد از دوندگان اعلام بیماری کردند درحالی که فقط ۲/۲ درصد از دوندگان کنترل شده ای اعلام بیماری کردند که شرکت نکرده بودند ( نسبت عدم تساوی ۹/۵ ) .

مداخلات برای تغییر واکنش ایمنی برای ورزش سنگین

مداخلات شیمیایی و تغذیه ای برای ورزشکاران توصیه شده است تا تغییرات بالقوه ی منفی در ایمنی را طی دوره های تمرین سنگین نفی کنند . داده های اولیه ای وجود دارد که دارو های مختلف تنظیم ایمنی به ورزشکاران حفاظت علیه عفونت طی سیکلهای رقابتی را ارائه می کنند ، اما تحقیقات بسیار بیشتری پیش از هر توصیه ای لازم است .

ایندومتاسین ، که از تولید پروستاگلاندین ممانعت می کند ، قبل از ورزش برای ورزشکاران استفاده شده یا برای تعیین اینکه کاهش  NKCA  قابل شمارش است در  Vitro استفاده می شود .

جمع بندی

هافمن ، گوئتز و پترسن مطرح کرده اند که واکنش های ایمونولوژیکی به ورزش حاد به عنوان زیرمجموعه ای از ایمونولوژی استرس قابل بررسی است . دیگر استرسورهای فیزیکی و ذهنی مثل فضای عبور ، آسیب حرارتی و روان تکانشی ، جراحی آنفارکتوس حاد میوکاردی ، افسردگی طولانی یا اضطراب ، و شوک خون ریزی همگی با سرکوب ایمنی مرتبط است . بنابراین این مفهوم را ایجاد می کند که ورزش فیزیکی در حالت پر استرس با همان نتایج ارتباط دارد.

در این بررسی ، بر واکنش شدید ایمنی به ورزش استقامتی شدید و طولانی تأکید شده است . گرچه بعضی یافته ها مثل دیگر یافته ها مطالعه نشده اند ، ورزش سنگین با تغییرات ذیل در ایمنی مرتبط بوده است ( که حداقل چندین ساعت طول می کشند) .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ورزش

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =