مقالات رشته زمین شناسی

ویژگیهای زمین شناسی گسلهای سمنان

فلات ایران در بخشی از کروه زمین جای دارد که از دیدگاه لرزه خیزی و عملکرد گسلها بسیار فعال است.

این تحقیق دانشجویی ویژگیهای زمین شناسی گسلهای سمنان مشتمل بر۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته زمین شناسی

فهرست مطالب

(مقدمه). ۳

گسل آستانه۴

راندگی بایجان۵

گسل دامغان۶

گسل گرمسار۹

گسل فشاری مشا۱۰

(مهگسلرهای گسترده ی سمنان) ۱۲

– گسل آتشان ۱۳-۱۲

گسل انزاب۱۳

– گسل اوریوم۱۴

– راندگی برین۱۴

– گسل فشاری بشم۱۵

– گسل پلدر۱۶

– گسل تپه نیاد۱۷-۱۶

– راندگی چاشم۱۷

– گسیل دراز کوه۱۸

-گسل فشاری دیکتاش۱۸

-گسل دلازیان۱۹

-راندگی سمنان۱۹

-راندگی شهر آباد۲۰

-راندگی عطاری۲۱

-گسل فیروزکوه۲۲

-گسل فشاری قربیلک۲۳

-گسل کاهدان۲۳

-راندگی نمکدان۲۳

-گسل فشاری نوکر۲۴

(نتیجه گیری بررسی گسل های سمنان۲۷-۲۶

(منابع ومأخذ)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ویژگیهای زمین شناسی گسلهای سمنان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در این پژوهش ویژگییهای زمینشناسی گسلهای سمنان بررسی شده است که سعی شده همراه با گرد آوری داده های موجود و جمع آوری مطالب از منابع گوناگون ساختار زمین ساختی گسلها از نقطه نظر لرزه زمینساخت نیز مطلاعه شود.

گسل آستانه (Astaneh fault)

در باختر روستای آستانه و در دوره رودخانه، آستانه، دو گسل موازی و کنار هم با راستای شمال خاوری- جنوب باختری دیده می شوند که در نزدیکی، ۱ میکرومتری جنوب باختر آستانه، رسوبات آبرفتی کواترنری را به روشنی بریده و همراه با آبراهه های پهن، به شکل چیپر جابه جا نموده است.

راندگی بایجان (Baijan Thrust)

راندگی بایجان، گسله ای با راستای خمدار شمال باختری- جنوب خاوری، درازای ۴۵ کیلومتر و با شیب عمومی بسوی شمال است

گسله ی دامغان (Damghan Fault)

گسله ی کواترنر دامغان که از ۱۰ کیلومتری شمال شهر دامغان می گذرد، برای نخستین بار بوسیله Krinsley (1970)  بعنوان یک گسله ی کواترنر با برشی در رسوبات جوان کواترنر معرفی شد.

مهگسله های گسترده ی سمنان (Major Faults)

در این بخش ویژگیهای گسله های بنیادی جوان با درازای بیش از۱۰ کیلومتر بررسی شده است. سن جوان  ودرازای این گسله ها آنها را در گروه گسله های لرزه زا و خطرناک گسترده ی چهار گوشه سمنان قرار می دهد

راندگی برین (Barin Thrust)

راندگی برین، گسله ای با راستای شمال خاوری- جنوب باختری با شیب به سوی جنوب خاوری است (پیکر ۱-۴). درازای راندگی برین ۵/۱۷ کیلومتر بوده و در ازای آن سنگهای گوناگون ترسی یر بریده شده اند.

گسله ی فشاری دیکتاش (Diktash Revers Fault)

گسله ی فشاری دیکتاش با راستای شمار خاوری- جنوب باختری و درازای ۳۲ کیلومتر، به موازات گسله های گاوک ونوکه قرار دارد

راندگی شهر آباد (Shahrabad Thrust)

راندگی شهر آباد با راستای خاوری- باختری ودرازای ۲۰ کیلومتر در جنوب و به موازات گسله ی سرخه کلوت قرار دارد. (پیکر ۱-۴). شیب راندگی شهر آباد به سوی شمال بوده و در راستای آن سنگهای سازند قم (از سوی شمال) بر روی رسوبات سازند قرمز بالایی (در جنوب) رانده شده اند.

منابع ومأخذ

ویژگیهای زمین شناسی گسلهای سمنان

۱- پژوهشی و بررسی نوزمین ساخت و خطر زمین لرزه در گستره‌ی سمنان گزارش شماره ۶۳ / سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۷۵.

۲- اینترنت            سایت Google

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 18 =