وکالت

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط  بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی  اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک  طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از  وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد

مطلب وکالت مشتمل بر ۴۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات… ۳

مقدمه. ۳

فصل دوم : صورتهای قرار داد : ۶

بخش اول.. ۶

الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است… ۶

اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود: ۶

بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. ۸

بخش سوم : شرط وکالت ضمن عقد جایز : ۱۰

بخش چهارم. ۱۳

بخش پنجم.. ۲۲

بخش ششم.. ۲۴

فصل سوم : موارد انقضای وکالت… ۲۶

بخش اول.. ۲۶

وکالت بلاعزل و سه مقوله فوت و جنون و سفاهت… ۲۶

بخش دوم. ۲۸

جنون وکیل یا موکل : ۲۸

بخش سوم. ۲۸

انقضای مدت وکالت در صورتی که وکالت محدود به مدت باشد : ۲۸

بخش چهارم. ۲۹

توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت : ۲۹

بخش پنجم.. ۲۹

استعفای وکیل : ۲۹

فصل چهارم. ۳۱

بخش اول  : فقه و سایر نظامهای حقوقی: ۳۱

بخش دوم. ۳۵

اختلاف در ضمانت اجرا ۳۵

رویه قضایی.. ۳۷

بخش سوم. ۳۹

آیا موکل می تواند اختیار عزل وکیل را از خود سلب کند. ۳۹

فصل پنجم.. ۴۰

بررسی فقهی وکالت بلاعزل.. ۴۰

منابع.. ۴۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله وکالت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل  یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک  طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد

بخش اول

الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است

 اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد

بخش سوم : شرط وکالت ضمن عقد جایز :

       شرط وکالت  یا عدم عزل ضمن عقد جایز از موارد فرعی برای سقوط حق عزل می باشد در جائی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود قانون مدنی حکمی ندارد دلیل این سکوت نظر مشهور در فقه امامیه است که به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست . پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل وکیل را از دست بدهد ولی نباید چنین پنداشت که شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موکل یا وکیل به وجود نمی آورد درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل می تواند با  فسخ آن وکالت را نیز بر هم زند لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت  طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند

بخش چهارم

ج) شرط عدم  عزل وکیل در ضمن عقد لازم

اگر چنانچه عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا  اجازه و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط کند
در این صورت شرط عدم عزل جز عقد لازم قرار می گیرد  و لازم الاتباع  خواهد بود و در نتیجه عقد وکالت مزبور مانند صورت قبل از عقد لازم را پیدا می نماید در صورتی که وکالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد  مادام که عقد اصلی موجود است وکالت غیر قابل عزل خواهد بود

رویه قضایی

ماده ۶۷۹ می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

دادنامه تجدید نظر خواسته با اشکال مواجه است زیرا دادگاه به این استدلال که در وکالت نامه عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شده باشد و این شرط با لحاظ ماده ۶۷۹ قانون مدنی مخالفتی  با موازین قانون ندارد و سند رسمی وکالتنامه هم مبتنی بر اقرار طرفین به وجود عقد خارج لازم است و دادگاه بی نیاز از اثبات عقد خارج و لازم باشد به بطلان دعوی خواهان (ابطلان سند مالکیت) حکم کرده است در صورتی که به موجب ماده ۶۷۹ ق م موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن لازمی شرط شده باشد

فصل پنجم

 بررسی فقهی وکالت بلاعزل 

چنانچه وکیل در ضمن عقد لازم شرط بقا کند صحت از او عزل نمی شود  و در این هنگام از مقامش پایین نمی آید زیرا این خلاف شرط است پس هیچ  احتمالی بر پایین آمدن عزلش نیست زیرا فعل حرامی است و مقصود از شرط
وکیل با باقی ماندن وکالتش یا به عبارت دیگر وکالت بلاعزلش همانا دو شرط  ایقاع و ابقاء را می بایست بپذیرد .

منابع

  • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان
  • حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی جلد دوم
  • حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان در باب وکالت جلد چهارم
  • حقوق تعهدات محمد جعفر جعفری لنگرودی فصا چهارم اصل اعتبار تعهدات
  • قانون مدنی در رویه قضایی تدوین سید محمد رضا حسینی
  • مجموعه ادبیات حقوقی نوشته مصطفی عدل (منصور السلطنه)
  • حقوق مدنی تألیف مصطفی عدل (منصور السلطنه)

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.